دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

Imam Khamenei 3 رساندن مردم به بهشت وظیفه ماست

حجت الاسلام قرائتی-آیا باید از مرجع تقلید و ولی فقیه پیروی کنیم؟۱:۴۱
دانلود درس هایی از قرآن ۱۵ خرداد ۹۳ با موضوع نقش ولایت فقیه در نظام اجتماعی ۲۲:۵۳
سخنرانی آیت الله مقتدایی با موضوع ولایت فقیه (تصویری)۵۴:۱۹
سخنرانی آیت الله مقتدایی با موضوع ولایت فقیه (صوتی)۵۴:۱۹
آیت الله عباس کعبی نسب: ولایت فقیه (تصویری)۵۴:۵۲
آیت الله عباس کعبی نسب: ولایت فقیه (صوتی)۵۴:۵۲
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با موضوع ولایت فقیه (تصویری)۱۶:۴۹
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با موضوع ولایت فقیه (صوتی)۱۶:۴۹
دانلود حجت الاسلام محسن قمی با موضوع ولایت فقیه (صوتی)۵۸:۵۶
دانلود حجت الاسلام محسن قمی با موضوع ولایت فقیه (تصویری)۵۸:۵۶
دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (صوتی)۲۶:۳۴
دانلود سخنرانی دکتر بانکی با موضوع ولایت (تصویری)۲۶:۳۴
همایش اندیشه سیاسی اسلام، مجلس خبرگان و جایگاه ولایت فقیه (صوتی)۱:۱۵:۲۶
همایش اندیشه سیاسی اسلام، مجلس خبرگان و جایگاه ولایت فقیه (تصویری)۱:۱۵:۲۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۴۷:۰۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۴۷:۰۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۰۱:۰۱:۰۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۶۳۴:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۵۴۶:۲۷
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۷۵۷:۲۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۸۰۱:۱۲:۳۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۹۴۱:۰۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۰۴۱:۰۷
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۱۵۱:۱۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۲۵۰:۳۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۴۰۱:۱۰:۴۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۳۵۰:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۵۵۴:۰۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۶۵۹:۵۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۷۳۷:۰۴
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۸۵۴:۵۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۱۹۰۱:۰۶:۱۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۰۵۲:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۱۴۳:۳۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۲۵۸:۰۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۳۴۵:۵۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۴۵۹:۰۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۵۵۳:۳۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۶۰۱:۱۸:۱۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۷۵۰:۴۰
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۸۴۳:۲۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۰۲۸:۱۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۲۹۰۱:۰۲:۵۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۱۵۳:۵۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۲۴۵:۳۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۳۰۱:۲۲:۳۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۴۰۱:۱۴:۴۷
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۵۰۱:۰۸:۱۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۶۵۵:۵۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۸۰۱:۰۱:۲۳
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۷۰۱:۰۱:۱۶
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۳۹۰۱:۰۴:۵۴
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۰۰۱:۱۹:۱۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۱۰۱:۲۵:۱۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۲۰۱:۰۱:۲۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۳۰۱:۰۷:۰۴
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۴۵۹:۰۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۵۴۱:۴۲
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۶۰۵۰:۵۹
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۷۰۱:۰۷:۵۱
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۸۴۰:۴۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۴۹۴۱:۴۸
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۵۰۰۱:۰۲:۱۵
آیت الله مهدوی-مبحث ولایت فقیه-جلسه ۵۱۰۱:۰۸:۰۵
آیت الله طباطبائی نژاد-تبعیت از رهبر جامعه اسلامی۰۱:۱۷:۲۲
آیت الله طباطبائی نژاد-تعیین ولایت فقیه۵۳:۴۷
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه اول۵۸:۱۲
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه دوم۰۱:۰۸:۱۵
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه سوم۰۱:۱۰:۲۷
آیت الله طباطبائی نژاد-توصیه های امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر جلسه چهارم۰۱:۳۶:۳۸
آیت الله طباطبائی نژاد-شرایط انتخاب رهبر در جامعه اسلامی۰۱:۴۳:۴۲
آیت الله طباطبائی نژاد-مساله ولایت فقیه و نیاز جامعه به حاکم۴۵:۰۰
آیت الله طباطبائی نژاد-ولایت فقیه و مساله انتخاب۰۱:۱۲:۰۴
آیت الله طباطبائی نژاد-ویژگی های انتخاب امام و رهبر جامعه۰۱:۱۹:۲۴
آیت الله طباطبائی نژاد-ویژگی های حاکم اسلامی۰۱:۰۰:۴۱
چرا از رهبری انتقاد نمی کنید؟ (تصویری)۸:۴۵
کلیپ ولایت فقیه ۲۶:۵۱
آیت الله مصباح یزدی-اثبات ولایت فقیه (جلسه اول قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۲۳-۰۱-۱۳۸۹)۳۴:۴۰
آیت الله مصباح یزدی-اثبات ولایت فقیه (جلسه دوم قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۶-۰۲-۱۳۸۹)۲۵:۴۳
آیت الله مصباح یزدی-اثبات ولایت فقیه (جلسه دوم قسمت دوم-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۶-۰۲-۱۳۸۹)۴۰:۴۷
آیت الله مصباح یزدی-بررسی چند شبهه در مسأله ولایت فقیه (جلسه سوم قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۲۱-۰۲-۱۳۸۹)۳۴:۴۵
آیت الله مصباح یزدی-بررسی چند شبهه در مسأله ولایت فقیه (جلسه سوم قسمت دوم-مدرسه علمیه فیضیه قم-۲۱-۰۲-۱۳۸۹)۳۷:۴۰
آیت الله مصباح یزدی-حوزه ولایت ولی فقیه (جلسه چهارم قسمت اول-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۳-۰۳-۱۳۸۹)۳۷:۰۱
آیت الله مصباح یزدی-حوزه ولایت ولی فقیه (جلسه چهارم قسمت دوم-مدرسه علمیه فیضیه قم-۰۳-۰۳-۱۳۸۹)۳۴:۴۰
اندیشه جاوید-مبانی و مفهوم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی و مذهبی امام خمینی (ره) با حضور: دکتر احمد جهان بزرگی و دکتر محمد جواد ارسطا (تصویری)۴۲:۳۷
اندیشه جاوید-مبانی و مفهوم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی و مذهبی امام خمینی (ره) با حضور: دکتر احمد جهان بزرگی و دکتر محمد جواد ارسطا (صوتی)۴۲:۳۷
آیت الله معرفت-مقام حق تشریع برای امامان معصوم علیهم السلام (قسمت دوم-تصویری)۲۵:۳۱
آیت الله معرفت-مقام حق تشریع برای امامان معصوم علیهم السلام (قسمت دوم-صوتی)۲۵:۳۱
آیت الله معرفت-انواع ولایت، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و شرایط زعامت دینی (قسمت اول-تصویری)۲۷:۴۷
آیت الله معرفت-انواع ولایت، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و شرایط زعامت دینی (قسمت اول-صوتی)۲۷:۴۷
Velayat-e Faqih? What is Wilayat al-Faqih? (video Clip) Direct Download۸:۱۸
ولایت فقیه و دیکتاتوری!۹:۴۵
مگر مراجع و رهبری معصوم هستند؟ (این کلیپ را از دست ندهید!)۲:۱۹
کلیپ تکان دهنده از استاد پناهیان: چرا دست روی دست گذاشته اید؟ چرا در خط مقدم نمی جنگید؟۶:۲۱
آیت الله مصباح: ولایت فقیه فراتر از قانون۳:۲۹
حجت ‌الاسلام پناهیان: آیا ولی فقیه مورد تایید امام زمان (عج) است؟۱۵:۵۵
حجت ‌الاسلام پناهیان: ناراحت کردن دوستان خدا | حدیثی تکان دهنده از امام رضا علیه السلام۳:۱۵
مرحوم آیت الله خوشوقت-تنها مطیع تو هستیم۰۲:۵۵
سخنرانی حجت الاسلام پناهیان درباره ولایت امام خامنه ای۱۱:۵۷
حجت الاسلام پناهیان: داستان های ناگفته از امام و رهبری۹:۴۲
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۱ – اسلام دینی اجتماعیست۰۰:۳۸:۴۵
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۲ – ادله لزوم تشکیل حکومت۰۰:۳۹:۵۸
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۳ – ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت۰۰:۴۷:۳۲
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۴ – روایت پیامبر اکرم؛ خلافت فقیه۰۰:۴۹:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۵ – روایت پیامبر اکرم؛ فقها خلفای پیامبر۰۰:۴۹:۴۳
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۶ – روایت امام موسی کاظم؛ فقها محافظان اسلام۰۰:۵۰:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۷ – روایت پیامبر اکرم؛ علماء امناء رسل۰۰:۴۸:۰۳
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۸ – روایت مشهوره ابی خدیجه؛ عدم رجوع به حاکم فاسد۰۰:۵۰:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۹ – روایت امام صادق؛ علما ورثه انبیاء۰۰:۴۹:۴۷
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۱۰ – روایت خطاب امام علی به شریح قاضی۰۰:۵۰:۰۰
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه ۱۱ – قیام به حق۰۰:۵۰:۰۰
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۱(آیت الله مجتبی تهرانی)-غرض قانون تعادل است-۱۸دی۱۳۸۵۵۸:۲۴
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۲(آیت الله مجتبی تهرانی)-ولایت فقیه تابع کدام قانون-۱۹دی۱۳۵۸۵۵:۵۱
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۳(آیت الله مجتبی تهرانی)-فرمان الهی کافیست یا نه-۲۰دی۱۳۵۸۵۸:۰۱
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۵(آیت الله مجتبی تهرانی)-قویترین پیوندها پیوند مذهبی در جامعه است-۲۲دی۱۳۵۸۴۳:۵۱
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۶(آیت الله مجتبی تهرانی)-سه نوع حکومت در عدم حضور انبیاء و اولیاء-۲۳دی۱۳۵۸۴۹:۵۷
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۷(آیت الله مجتبی تهرانی)-شرایط ششگانه ولایت فقیه در غیبت معصوم-۲۴دی۱۳۵۸۵۷:۰۴
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۸(آیت الله مجتبی تهرانی)-صلاحیت رهبری در غیبت معصوم-۲۵دی۱۳۵۸۰۱:۱۲:۴۰
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۹(آیت الله مجتبی تهرانی)-نصب الهی رهبر اسلامی-۲۶دی۱۳۵۸۰۱:۰۰:۳۳
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۱۰(آیت الله مجتبی تهرانی)-رهبران اسلامی-۲۷ دی۱۳۵۸۰۱:۰۳:۰۹
ولایت فقیه و حکومت اسلامی۱۱(آیت الله مجتبی تهرانی)-از بین رفتن قداست-۲۸دی۱۳۵۸۰۱:۱۸:۱۲
انتظارات بیجا از ولی فقیه۱۱:۱۴
اندیشه های راهبردی درسیره مقام معظم رهبری(ویژگی های فکری مقام معظم رهبری)۰۸:۱۴
اندیشه های راهبردی درسیره مقام معظم رهبری(انگیزه طرح بحث)۰۶:۲۲
مهمترین دلایل منکرین رابطه دین و سیاست۴۹:۳۶
بررسی حکومت اسلامی-۲۴۳:۱۴
بررسی حکومت اسلامی-۱۵۰:۵۰
دلایل نقلی ولایت فقیه۵۱:۱۸
دلایل عقلی ولایت فقیه۵۲:۱۵
ولایت فقها در عصر غیبت۴۹:۳۳
انتخاب و حاکمیت ملی۴۹:۳۶
ولایت اهل بیت علیهم السلام۴۴:۳۳
حاکمیت و ولایت عامه۴۵:۲۷
رابطه دین با دموکراسی۴۸:۱۶
دین و سیاست۵۱:۱۴
مبانی حکومت اسلامی۵۱:۴۸
ولایت فقیه – جلسه اول۰۱:۵۲:۵۷
ولایت فقیه – جلسه دوم۰۱:۴۲:۱۴
ولایت فقیه – جلسه سوم۰۱:۴۱:۵۸
ولایت فقیه – جلسه چهارم۰۱:۵۱:۱۴
ولایت فقیه – جلسه پنجم۰۱:۴۲:۱۴
ولایت فقیه – جلسه هفتم۰۱:۳۴:۴۹
ولایت فقیه- جلسه ششم۰۱:۲۱:۵۳
ولایت فقیه- جلسه هشتم۰۱:۳۳:۴۳
پاسخ آیت الله علم الهدی به سخنان عماد افروغ ۱۰:۳۶
کارآمدی ولایت فقیه در بحران های اجتماعی۵۵:۲۲
نظر آیت الله ناصری درباره رهبر معظم انقلاب۱:۵۰
ناگفته‌های سیدحسن نصرالله از ولی امر مسلمین۳۷:۰۱
تمسک و پیروی کامل از ولایت فقیه۴۷:۳۰
تفاوت حکومت های اسلامی با حکومت های غیر اسلامی۴۸:۴۹
بحث کلامی پیرامون امام و ولایت فقیه۴۱:۱۵
دلائل حکومت حکمای جور بعد از پیامبر اکرم (ص)۴۱:۵۵
آیا فقیه متجزی ولایت دارد؟۵۲:۵۷
اثبات ولایت با شرع در زمان غیبت۴۷:۱۷
نیابت دادن۵۶:۲۸
وکالت۵۷:۱۱
تبعیت از ائمه و اولیاء۱:۰۱:۰۲
انتصاب ولایت فقیه۵۵:۱۲
لزوم حضور جوانان در صحنه سیاست۱:۱۷:۱۷
ولایت فقیه از زبان علما۵۵:۴۱
روایاتی پیرامون ولایت فقیه۱:۰۰:۱۵
لزوم اجرای احکام و قوانین۵۷:۵۴
ولایت فقیه مبین احکام،مفسر قرآن۴۸:۴۵
کیفیت اجرای قوانین۵۶:۵۵
لزوم حاکم و حکومت اسلامی۵۲:۰۸
ولایت تشریعی۵۸:۰۸
ولایت پذیری۵۵:۰۰
حکومت اسلامی۵۳:۴۶
امامت، ولایت، ولایت فقیه (فایل صوتی)۱:۰۲:۱۹
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۲۴:۰۶
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۱۴:۳۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۰۴:۵۹
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۹۵:۰۶
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۸۵:۰۳
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۷۵:۴۰
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۶۵:۲۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۵۵:۴۷
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۴۵:۱۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۳۵:۳۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۲۵:۳۱
امامت، ولایت، ولایت فقیه، بخش ۱۵:۲۸
شرح مخالفت مردم با ولایت فقیه ۳۴:۴۰
مسائل حکومتی در حوزه ولایت ولی فقیه۳۷:۰۱
چگونگی انتخاب ولایت فقیه۳۷:۴۰
مسئله ی اداره ی حکومت در نبودن حاکم معصوم ۳۴:۴۵
مسائلی پیرامون حق و تکلیف ولایت فقیه۴۰:۴۷
اثبات اصل ولایت فقیه۲۵:۴۳
مفهوم ولایت مطلقه۳۳:۴۷
معنای لغوی ولایت فقیه۳۴:۴۰
تبعیت از ولایت فقیه۳۸:۲۰
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۲۲۸:۲۲
آیت الله شهید دکتر بهشتی – مرجعیت در شیعه ۱۴۱:۴۶
6984 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. OMID گفت:

  سلام یه نرم افزار خوب برای تبدیلmp3به mp4میشناسی

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام تا جایی که میدونم ام پی ۴ فرمت ویدئویی هست و فکر نکنم کسی فایل صوتی رو به تصویری تبدیل کننه
   ولی اگه برای دستگاه خاصی میخای که فقط ام پی ۴ رو پخش میکنه نرم افزارهای خیلی زیادی هست برای مثال خودم برای تبدیل فرمت از این استفاده میکنم
   bigsoft total video converter
   کار باهاش هم خیلی راحته ولی اگه موفق نشدی حتما بهم بگو

 2. مرادی گفت:

  سلام
  سخنرانی که در آرشیو با صدای امام خمینی هست در چه تاریخیست؟آیا سخنرانی حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۱ بهمن ۴۸ رو دارید ؟لطفا برام بفرستید یا در سایت بگذارید

دسته بندی

اسکرول بار