دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/152999358200451742175618125017763821844.jpg

واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام

مقدمه قسمت اول۳:۴۷
نقد تعریف جاهلیت ۱۵:۱۹
نقد تعریف جاهلیت ۲۵:۱۸
یهود و پیغمبر آزاری۳:۲۸
منافقان و خودپرستان۵:۳۷
مال اندیشی عامل انحراف۳:۲۹
مجاهدین دیروز، طلبکاران امروز۳:۱۲
بدعت گذاری نتیجه انحراف۳:۰۲
علل استقبال مردم از حضرت علی۵:۱۵
پذیرش حکومت۲:۲۸
تحلیل خطبه حضرت علی ۱۴:۰۱
تحلیل خطبه حضرت علی ۲۲:۳۵
نخبگان سیاسی قبل از حکومت امام۵:۳۶
غربالگری مبنای حکومت علی۳:۳۸
روزهای آغازین حکومت۴:۱۸
مدیریت بیت المال۵:۱۳
برخورد شدید با رانت خواری ۱۴:۳۴
برخورد شدید با رانت خواری ۲۵:۵۶
انتخاب استانداران و مخالفت با معاویه۵:۵۴
ماجرای طلحه و زبیر۵:۳۵
هوشمندی امام در انتخاب استانداران۲:۲۲
سوء استفاده از همسران پیامبر۴:۴۱
سیاست ورزی و سیاست کاری۲:۵۲
گفتگوی عایشه و ام سلمه۵:۱۳
تحقق سخن پیامبر اکرم در مورد عایشه۴:۳۱
فتنه بنی امیه۴:۳۱
اهانت عایشه به امیرالمومنین۲:۰۶
امام و ابوموسی اشعری۴:۴۶
حق و باطل قابل جمع نیست۳:۰۹
برنامه های حضرت در آغاز حکومت۲:۴۲
نامه معاویه به زبیر۴:۵۵
نامه امام به معاویه۳:۳۸
اختلاف افکنی، هدف معاویه۴:۲۰
تغییر موضع عایشه درباره عثمان۳:۳۳
اضلاع خونخواهی عثمان ۱۵:۲۸
اضلاع خونخواهی عثمان ۲۵:۱۵
پیمان شکنی سران جمل۴:۵۴
لطافت رفتاری عثمان بن حنیف۳:۰۷
صحبت عاطفی امام با زبیر ۱۵:۴۰
صحبت عاطفی امام با زبیر ۲۴:۴۵
تردید و تحیّر زبیر ۱۵:۰۹
تردید و تحیّر زبیر ۲۳:۲۱
عاقبت زبیر۴:۳۳
عاقبت طلحه بن عبیدالله۴:۴۳
نقش مروان بن حکم۰۰:۵۵
نکاتی در واقعه جمل۴:۵۱
بیان امام در رابطه با سران جمل۴:۰۹
تعریف فتنه و اهالی فتنه۵:۳۴
عوامل پیدایش فتنه ۱۴:۱۴
عوامل پیدایش فتنه ۲۵:۱۸
افت سنجش حق با افراد۲:۲۵
یک نکته مهم۵:۰۹
عوامل ایجاد فتنه از نگاه امام۲:۲۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۱۵:۱۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۲۶:۳۵
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۳۴:۰۴
مروری بر بحث جلسه گذشته۱:۴۳
جنگ صفین، دنباله فتنه سبز اموی۵:۴۵
شخصیت عمار یاسر۵:۴۵
حقانیت عمار به اعتبار علی۵:۵۴
اشعث بن قیس در جبهه نفاق۴:۳۹
مظلومیت امام علی در برابر جبهه نفاق۱:۲۹
ولایت پذیری مالک اشتر۳:۳۴
مسئله حکمیت۲:۰۳
انذار پیامبر اکرم از واقعه حکمیت۵:۱۵
تنظیم پیش نویس توافقنامه۵:۱۱
تفاهم نامه حول ۴ موضوع۵:۱۵
نتیجه حکمیّت۲:۵۰
عدم تدبیر خوارج و آزار رسانی به امام۳:۵۰
پروژه تکفیر امام و ترور وفاداران به امام۴:۴۹
خوارج نهروان۳:۳۰
سخنان امام علی به مردم۴:۳۰
سلونی قبل عن تفقدونی۴:۰۰
واکاوی فتنه در کلام امام علی۴:۲۰
فتنه بنی امیه، مخوفترین فتنه۳:۴۴
خطبه قاصعه۵:۴۰
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۱۳:۵۹
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۲۴:۲۲
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۳۵:۵۲
جایگاه امام۳:۴۳
حقیقت حضرت علی علیه السلام۴:۳۶
سختی پذیرفتن امر امام۱:۲۶
امام علی در کلام پیامبر ۱۵:۳۹
امام علی در کلام پیامبر ۲۴:۵۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۳:۰۱
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۵۶
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۴:۰۰
ریشه های بروز فتنه۳۱:۵۳
پروژه قتل عثمان۲۹:۵۴
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۳۳
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۱۳
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۸
معرکه صفین۳۰:۵۵
ماجرای حکمیت۳۰:۴۳
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۱۶
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۳۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۲:۵۴
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۴۹
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۳:۵۳
ریشه های بروز فتنه۳۱:۴۵
پروژه قتل عثمان۲۹:۴۷
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۲۶
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۰۶
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۱
معرکه صفین۳۰:۴۸
ماجرای حکمیت۳۰:۳۶
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۰۹
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۲۳

واکاوی زندگی سیاسی امام حسین

قسمت هجدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین۴۱:۱۹
قسمت هفدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین۴۰:۲۸
قسمت شانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۴۲
قسمت پانزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۵۲
قسمت دوازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۳۵
قسمت چهاردهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۱:۰۶
قسمت سیزدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۰:۴۹
قسمت دهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۴۶
قسمت یازدهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۴۸
قسمت نهم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۱۲
قسمت هشتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۸:۵۲
قسمت هفتم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۳:۰۱
قسمت ششم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۴۱:۰۶
قسمت پنجم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۰۰
قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۹:۲۱
قسمت سوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۷:۳۹
قسمت دوم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۰۱:۰۲:۴۷
قسمت اول-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)۳۶:۰۶

  تاریخ اسلام

مقدمه قسمت اول۳:۴۷
نقد تعریف جاهلیت ۱۵:۱۹
نقد تعریف جاهلیت ۲۵:۱۸
یهود و پیغمبر آزاری۳:۲۸
منافقان و خودپرستان۵:۳۷
مال اندیشی عامل انحراف۳:۲۹
مجاهدین دیروز، طلبکاران امروز۳:۱۲
بدعت گذاری نتیجه انحراف۳:۰۲
علل استقبال مردم از حضرت علی۵:۱۵
پذیرش حکومت۲:۲۸
تحلیل خطبه حضرت علی ۱۴:۰۱
تحلیل خطبه حضرت علی ۲۲:۳۵
نخبگان سیاسی قبل از حکومت امام۵:۳۶
غربالگری مبنای حکومت علی۳:۳۸
روزهای آغازین حکومت۴:۱۸
مدیریت بیت المال۵:۱۳
برخورد شدید با رانت خواری ۱۴:۳۴
برخورد شدید با رانت خواری ۲۵:۵۶
انتخاب استانداران و مخالفت با معاویه۵:۵۴
ماجرای طلحه و زبیر۵:۳۵
هوشمندی امام در انتخاب استانداران۲:۲۲
سوء استفاده از همسران پیامبر۴:۴۱
سیاست ورزی و سیاست کاری۲:۵۲
گفتگوی عایشه و ام سلمه۵:۱۳
تحقق سخن پیامبر اکرم در مورد عایشه۴:۳۱
فتنه بنی امیه۴:۳۱
اهانت عایشه به امیرالمومنین۲:۰۶
امام و ابوموسی اشعری۴:۴۶
حق و باطل قابل جمع نیست۳:۰۹
برنامه های حضرت در آغاز حکومت۲:۴۲
نامه معاویه به زبیر۴:۵۵
نامه امام به معاویه۳:۳۸
اختلاف افکنی، هدف معاویه۴:۲۰
تغییر موضع عایشه درباره عثمان۳:۳۳
اضلاع خونخواهی عثمان ۱۵:۲۸
اضلاع خونخواهی عثمان ۲۵:۱۵
پیمان شکنی سران جمل۴:۵۴
لطافت رفتاری عثمان بن حنیف۳:۰۷
صحبت عاطفی امام با زبیر ۱۵:۴۰
صحبت عاطفی امام با زبیر ۲۴:۴۵
تردید و تحیّر زبیر ۱۵:۰۹
تردید و تحیّر زبیر ۲۳:۲۱
عاقبت زبیر۴:۳۳
عاقبت طلحه بن عبیدالله۴:۴۳
نقش مروان بن حکم۰۰:۵۵
نکاتی در واقعه جمل۴:۵۱
بیان امام در رابطه با سران جمل۴:۰۹
تعریف فتنه و اهالی فتنه۵:۳۴
عوامل پیدایش فتنه ۱۴:۱۴
عوامل پیدایش فتنه ۲۵:۱۸
افت سنجش حق با افراد۲:۲۵
یک نکته مهم۵:۰۹
عوامل ایجاد فتنه از نگاه امام۲:۲۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۱۵:۱۸
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۲۶:۳۵
عوامل اساسی اشتباه در تشخیص حق ۳۴:۰۴
مروری بر بحث جلسه گذشته۱:۴۳
جنگ صفین، دنباله فتنه سبز اموی۵:۴۵
شخصیت عمار یاسر۵:۴۵
حقانیت عمار به اعتبار علی۵:۵۴
اشعث بن قیس در جبهه نفاق۴:۳۹
مظلومیت امام علی در برابر جبهه نفاق۱:۲۹
ولایت پذیری مالک اشتر۳:۳۴
مسئله حکمیت۲:۰۳
انذار پیامبر اکرم از واقعه حکمیت۵:۱۵
تنظیم پیش نویس توافقنامه۵:۱۱
تفاهم نامه حول ۴ موضوع۵:۱۵
نتیجه حکمیّت۲:۵۰
عدم تدبیر خوارج و آزار رسانی به امام۳:۵۰
پروژه تکفیر امام و ترور وفاداران به امام۴:۴۹
خوارج نهروان۳:۳۰
سخنان امام علی به مردم۴:۳۰
فاسئلونی قبل عن تفقدونی۴:۰۰
واکاوی فتنه در کلام امام علی۴:۲۰
فتنه بنی امیه، مخوفترین فتنه۳:۴۴
خطبه قاصعه۵:۴۰
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۱۳:۵۹
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۲۴:۲۲
آیا امامت در قرآن ذکر نشده ۳۵:۵۲
جایگاه امام۳:۴۳
حقیقت حضرت علی علیه السلام۴:۳۶
سختی پذیرفتن امر امام۱:۲۶
امام علی در کلام پیامبر ۱۵:۳۹
امام علی در کلام پیامبر ۲۴:۵۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۳:۰۱
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۵۶
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۴:۰۰
ریشه های بروز فتنه۳۱:۵۳
پروژه قتل عثمان۲۹:۵۴
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۳۳
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۱۳
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۸
معرکه صفین۳۰:۵۵
ماجرای حکمیت۳۰:۴۳
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۱۶
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۳۰
جبهه های مقابل پیامبر۳۲:۵۴
استراتژی حکومت حضرت علی۲۳:۴۹
اقدامات اصلاحی امیرالمومنین۳۳:۵۳
ریشه های بروز فتنه۳۱:۴۵
پروژه قتل عثمان۲۹:۴۷
جنگ جمل، آغاز فتنه ۱۳۱:۲۶
جنگ جمل، آغاز فتنه ۲۳۲:۰۶
جریان شناسی فتنه و هدایتهای امیرالمومنین۲۳:۳۱
معرکه صفین۳۰:۴۸
ماجرای حکمیت۳۰:۳۶
امام علی از فتنه می گوید۲۲:۰۹
امامت و ولایت حضرت علی۳۴:۲۳
امام حسین علیه السلام و فتنه۳۸:۴۹

دانلود مجموعه سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری(تاریخ اسلام)

                موضوع سخنرانی و دانلود              

size

تاریخ اسلام۱

۷.۵۳ MB 

 تاریخ اسلام۲

۵.۴۵ MB 

تاریخ اسلام۳

 ۷.۷۵ MB

تاریخ اسلام۴

 ۷.۲۷ MB

تاریخ اسلام۵

 ۶.۸۲ MB

تاریخ اسلام۶

۷.۱۹ MB 

تاریخ اسلام۷

 ۷.۳۴ MB

 تاریخ اسلام۸

۵.۳۸ MB 

تاریخ اسلام۹

۷.۰۵ MB 

تاریخ اسلام۱۰

۷.۰۰ MB 

تاریخ اسلام۱۱

 ۵.۰۷ MB

تاریخ اسلام۱۲

۷.۸۷ MB

43922 بازدید ۵۰ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. علي اكبر حجاري زاد گفت:

  با سلام و تشکر و آرزوی توفیق لطفا فایل صوتی گفتگوی ویژه خبری در مورد انتخابات در تاریخ ۲۶خرداد و نیز فایل های صوتی حقیقت مظلوم را نیز قرار دهید . با تشکر

 2. با سلام و عرض خسته نباشید
  برادر یا برادران عزیز مجری سایت وزین زهرا مدیا
  این سایت به این قشنگی نباید یه قسمت تماس با ما داشته باشه!؟؟؟
  این ملت دربدر چطوری با شما در ارتباط باشن. لااقل یه ایملی درج بفرمایید
  شاید کسی کار خصوص داره میخواد به شما بزنگه عزیزم.
  البته من نیاز به سی دی های آقای ضیایی در حوزه طب سنتی دارم. چون با این اینترنت یک سال طول میشکه تا دانلود کنیم اگر بفرمایید چطوری ممنون میشیم
  یا علی

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   نیاز چندانی به قسمت تماس با ما نیست هر کس هرکاری داره معمولا توی نظرات مینویسه
   والا خودمم هیچ کدوم از سخنرانی های آقای ضیایی رو ندارم فقط گشتم توی نت هرچی سخنرانی ازش بوده جمع کردم یه جا چون دیدم خیلی طرفدار داره ولی چون خودم علاقه زیادی به طب و این چیزا ندارم تا حالا هیچ کدومو نگرفتم چون محدودیت حجم هم دارم زیاد نمیتونم دانلود کنم
   اگه جایی برای فروش پیدا کردم لینکشو بهت میدم بری بخری

 3. احمد گفت:

  سلام با آرزوی عاقبت به خیری لطفا سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری که در شب احیا بیست وسوم از شبکه خبر پخش شد رودر وب سایت قرار دهید.

 4. zahra گفت:

  سلام ممنون از سایت باخوبتون یه پیشنهاد دارم میشه سخنرانی های استاد مرتضی خاتمی خوانساری هم سخنرانی بذارید ؟

 5. zahra گفت:

  سلام من ۱۲ قسمت حقیقت مظلوم دکتر قنبری رو گرفتم حالا داشتم این صفحه رو از واکاوی زندگی امام میگرفتم که دیدم اینها هم همون حقیقت مظلوم هست فقط تیکه تیکه شده اش هست به من بگید تمام سخنرانی های این صفحه حقیقت مظلوم ۱۲ قسمتی هست؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   نه همشون نیست اگه دقت کنی بعد از زندگی امام علی که فایلاش زیرش هست اینو نوشته:
   واکاوی زندگی سیاسی امام حسین
   بعدشم که موضوعات دیگه هست که قبلا نگرفتی
   ضمن اینکه در مورد زندگی امام علی هم اگه فایلای آخریو ببینی اکثرا بالای ۳۰ دقیقه هست که تکه تکه نشدن ولی نمیدونم جزو حقیقت مظلوم هست یا نه چون خودمم گوش ندادم

 6. حميد گفت:

  لطفا سخنرانی اخیر دکتر پیرامون شخصیت حضرت زینب که از کانال سه پخش شد را در سایت وزین خود قرار دهید.

  • محمد حسن بیکی گفت:

   بنده سالهاست دنبال اون سخنرانی گفت و گو محور با اجرای آقای سلطانی بودم و هستم لطفا اگر کسی مطلع شد به بنده خبر بده

 7. علی گفت:

  تو رو خدا فایلهلی صوتی دکتر قنبری رو بزارید بیشتر اینها تصویری و پر حجمند…

 8. وحيد اباذري گفت:

  من برای هیچ سایتی پیام نمیزارم اما دیدم انقدر خوب کار کردید که حیفم اومد که یک خسته نباشید به شما برادران و خواهران گلم نگم … ممنون از شما

 9. اسماعیل شکوهی گفت:

  لطفا فایل صحبت های دکتر قنبری دربرنامه مصباح ۱۴ فروردین شبکه سه رادر سایت قرار دهید

 10. رضا گفت:

  باسلام وادای احترام
  بسیار خشنودم از زیارت این مجموعه نفیس.
  سپاس ودرود اینجانب را پذیرا باشید وبرایتان ارزوی توفیقات بیشمار دارم.جناب قنبری از مفاخر هستند وحقیر با تمام ادعا در درک مطالب در محضر ایشان چون شاگردی مشتاق وتشنه هستم.خدا به ایشان عمر با برکت عنایت کند.سخنرانی اخرین ایشان پیرامون حضرت ام ابیها که از تلویزیون پخش شد را دارید.موفق باشید

 11. reza nemati گفت:

  خدا اجرت بده…..

 12. علی گفت:

  سلام بسیار عالی خداوند نگهدار اقای قنبری
  لطفا صحبتهای شب بیست سوم از شبکه دو به صورت مشخص قراردهید

 13. فاطمه گفت:

  سلام.طاعات قبول.اگرممکنه راهنمایی بفرماییدمجموعه سخنرانیهای دکترقنبری راازکجامیتوانم تهیه کنم.ساکن کرج هستم.ممنون

 14. zafar گفت:

  سلام. با تشکر از زحمات شما عزیزان. میشه فیلم برنامه ی کوی محبت در شبهای قدر ماه مبارک رمضان ۱۳۹۳ با حضور دکتر قنبری رو هم توی سایتتون بذارین تا بتونیم دانلودش بکنیم؟؟؟ بسیار ممنون می شم.

 15. مجتبي گفت:

  باتشکر از زحمات شما امیدوارم همیشه موفق باشید

 16. سلام
  مدتیه هرچی میگردم نمیتونم پیداش کنم
  چی ؟
  آبجی ، داداش یه روضه
  یه نفس حقی مثه دکتر حشمت ا… قنبری توی برنامه رضوان اربعین ۹۲ در مورد حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد(ع) زدند اونا رو میخوام

  نیست آقا نیست
  کمکم کنید متن ، تصویر ، صوت این برنامه رو پیدا کنم
  کم فهمیدم و دریافت داشتم ازش
  میشه کمک کنید و به ایمیلم خبر بدید؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام با عرض شرمندگی هرچی گشتم هیجا چنین فایلی موجود نیست

   • محمد حسن بیکی گفت:

    سلام
    لازم بود زودتر از اینها ازتون بخاطر زحمتی که کشیدید تشکر کنم
    الان نهایت سپاسگزاری رو از شما دارم

 17. صغرا حسین زاده گفت:

  با سلام از کجا می شود سی دی های سخنرانی دکتر قنبری را خریداری کرد؟

 18. تقی پورمحمد گفت:

  سلام داداش من میخواستم نقد برسی اقای حشمت الله رو در باره مختار ابن ثقفی که صحبت کرده رو بزارید تا دانلود کنیم.ممنون میشم وقتی پیدا کردی از طریق ایمیل به من خبر بدید / بازم ممنون

 19. محمد حسن بیکی گفت:

  سلام
  لازم بود زودتر از اینها ازتون بخاطر زحمتی که کشیدید تشکر کنم
  الان نهایت سپاسگزاری رو از شما دارم

 20. دکتر محمدعلی جوافشانی گفت:

  سلام علیکم . انشاالله زحمات شما مقبول درگاه حضرت احدیت و امام زمان علیه السلام قرار گیرد. در برنامه باران در سیمای قرآن جمعه ۲۱ فروردین جاری جناب آقای دکتر قنبری سخنان مهمی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان فرمودند اگر ممکن شد در سایت قرار دهید.متشکرم

 21. اصغر شارعی گفت:

  با سلام و خستع نباشید…
  واقعا دستتون درد نکنه مطالب جامع و بی حرف و حدیث است.
  من افتخار میکنم که یک شیعه و ایرانی هستم و کسانی مثل دکتر قنبری در ایران وجود داره…

 22. بهار گفت:

  سلام لطفا راهنمایی فرمایید مجموعه سخنرانی های دکتر قنبری در ماه مبارک رمضان امسال را چگونه می توانم دانلود کنم.

 23. سیدمسعود گفت:

  باسلام ایابرداشتی اززندگی۵تن میشود داشته باشید؟

 24. علی گفت:

  ضمن خسته نباشید مطالب سایتتون خبلیخوبه ولی یک ایرادی که داره طراحی سایت هست که به لحاظ جذب مخاطب خیلی مهمه . لذا هم در طراحی سایت و هم در تایپ و نوع رنگ و فونت دقت کنید . در امان حضرت حق

 25. محمد گفت:

  باسلام لطفا برنامه افتاب در مصاف با موضوع ولایت فقیه افتاب بی غروب با حضور دکترو توسایت بزارید

 26. منتظر گفت:

  سلام
  چرا نمیشه دانلود کرد؟؟
  آموزش دانلود رو هم خوندم چیزی سر در نیاوردم!!!!
  لطفا راهنمایی کنید.

 27. حمید کاظم لو گفت:

  سلام عرض شد
  بنده یه سوالی داشتم از محضر استاد چطور میتون با ایشون یا وب سایت مستقیم ایشون ارتباط برقرار کنم؟

 28. lk گفت:

  سلام.باتشکر از شما در جمع آوری این مجموعه صوتی (دکتر قنبری)
  اما انتقاد بنده این است ک شما صوتهای موجود در سایتهای دیگر را مستقیما و بدون هیچ اصلاحی اینجا قرار دادید،بهتر بود اول خودتان آن را تصحیح میکردید.مثلا در بخش واکاوی سیره زندگی امام حسین ع،قسمت دوم، نصف کلیپ کلا سیاهه و چیزی ضبط نشده،خوب این مسایلشو درست کنید ک اینقدر ترافیک کاربران هدر نره،یا مثلا در همین بخش زندگانی امام حسین چرا فایلهای صوتی نگذاشتید؟همه ک نمیتونن تصویری دانلود کنن.بنظرم در این ایام محرم ک مراجعه ب این کلیپها بیشتره خیلی ثواب داره اگر برای استفاده عزاداران حسینی این اقدامات رو انجام بدید.اجرکم عندالله

 29. lk گفت:

  ضمنا پایان صحبتهای ایشون در این کلیپ کلا ضبط نشده!

 30. فاطمه گفت:

  سلام.خدا قوت
  دکتر قنبری کتابی هم به قلم خودشون دارن؟اگه دارن معرفی کنید لطفا.ممنون میشم

 31. گمنام گفت:

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

  سلام علیکم

  لطفاً سلونی قبل أن تفقدونی را در یکی از عناوین فایل دریافتی بالا تصحیح کنید .

  تشکر .

  ضمناً یک پیام به ایمیل بنده بدهید .
  ایمیل مدیر سایت یا راه ارتباطی را پیدا نکردم، مطلبی را می خواهم خصوصی عرض کنم . تشکر

 32. علیرضا گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با عرض ادب و سلام
  احتراما خواستم اگر ممکن است بفرمایید که آیا پیامبر اسلام (ص) در جنگهایی که شرکت می کردند همسران خود را به همراه می بردند؟
  – در مغازی واقدی این چنین گفته است که بله –
  با تشکر

 33. حسین گفت:

  با سلام
  لینک دانلود یکجا خطا میده
  لطفا بررسی بفرمایید
  با تشکر

دسته بندی

اسکرول بار