دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2012/09/7781.jpg

 

 

شهید اکبر شکراللهی۰۰:۵۳
شهید آیت الله نور شرق۰۰:۳۴
شهید اسماعیل پاسیار۰۰:۴۳
شهید بیژن پشوتن۱:۰۵
شهید ولی الله نیکبخت۰۰:۳۶
شهید محمد علی سبحانی۱:۱۷
شهید مصطفی سحرخیز۰۰:۳۹
شهید جمال ذوالانوار۰۰:۴۹
شهید جعفر زرگری۰۰:۴۳
شهید غلامرضا صادق زاده۰۰:۳۷
شهید هوشنگ مقصودی۰۰:۳۷
شهید حجت الاسلام حسین خسروی مقدم۱:۲۳
شهید علی اکبر کاظم زاده۱:۰۶
شهید کاظم نجفی۰۰:۲۹
شهید علی حسن پور۰۰:۳۳
شهید مرتضی هرندی۰۰:۵۸
شهید حسن فراستی۰۰:۴۳
شهید محمد یار ابراهیمی۰۰:۴۷
شهید حیدر علی ابراهیمی۰۰:۵۴
شهید غلامرضا بینوا۰۰:۵۰
شهید محمد علیجانی۱:۱۱
شهید علی اصغر نوری۰۰:۵۴
شهید محمود عبداللهی۰۰:۴۴
شهید محمد جواد رعنا۰۰:۴۰
شهید نبی الله باقری۰۰:۴۶
شهید اسماعیل مرادی۰۰:۴۴
شهید امیر قاسمی۰۰:۴۳
شهید کریم پور زین العابدین۰۰:۲۸
شهید حسین زائری۱:۱۹
شهید جعفر توسلی۰۰:۳۴
شهید محمد رضا زارع۰۰:۴۷
شهید مجید محمد روشن۱:۲۴
شهید محمد رضا جوانمردی۰۰:۵۶
شهید محمد حسن جعفری۰۰:۴۲
شهید سید قربان حسینی زاده۰۰:۵۰
شهید هاشم اعتمادی۰۰:۵۷
شهید علی اسماعیلی۰۰:۵۶
شهید بهرام اسفنانی۰۰:۲۳
شهید حجت الاسلام محمد بندگانی۰۰:۳۴

 

شهید حجت الاسلام حجت الله باقری۱:۳۱
شهید ارشد نعلبندی۲:۲۴
شهید نادعلی چراغی گاه۰۰:۴۶
شهید محمد جواد رعنا۰۰:۴۰
شهید مهدی رجب بیگی۱:۰۷
شهید امرالله قاسمی۰۰:۳۸
شهید محمد قنادی۰۰:۴۵
شهید حسین توکلی۱:۵۴
شهید عباس میرزایی۰۰:۵۸
شهید سیامک جعفرزاده جهرمی۰۰:۵۷
شهید جهان جعفری۰۰:۴۱
شهید سید رضا هوشمند حسینی۰۰:۴۱
شهید سید محمد رضا حسینی۰۰:۵۰
شهید عباس فتحی۱:۰۵
شهید محمد حسین اعتمادی۰۰:۵۷
شهید قدرت الله ایلدر۱:۱۹
شهید حجت الاسلام ماشاء الله باقری۰۰:۴۹
شهید حسین بدیهیان۱:۱۹
شهید ارشد نعلبندی۲:۲۴
شهید حبیب الله عابدی۱:۲۵
شهید عزت الله آصلانی۰۰:۵۱
شهید مهدی طیبی۰۰:۵۸
شهید سید علی محمد نجفی۰۰:۲۴
شهید ابراهیم موحدی۰۰:۵۸
شهید محمد پژگالی۰۰:۳۶
شهید قاسم اولیایی۰۰:۳۷
شهید موسی رضا زاده۰۰:۴۲
شهید حسین شادکام۰۰:۴۰
شهید محمد امین احمدپور۱:۰۴
شهید حجت الاسلام علی خلیلی۰۰:۲۶
شهید خیرالله کشاورز۰۰:۴۱
شهید ابوالقاسم حجتی۱:۲۰
شهید حق پیشه۱:۰۳
شهید محمد باقر گرامی شیرازی۰۰:۳۱
شهید حسین اعتباری۱:۰۳
شهید نادر ایزد پناه۱:۰۵
شهید محمد دریساوی۰۰:۲۹
شهید محمود داداشی۰۰:۴۲
شهید عزیز امیری۰۰:۳۶
شهید محمد اکبری۱:۰۴

 

شهید حجت الاسلام حسینعلی اکبری زیاری۱:۱۴
شهید علی روحانی۱:۱۰
شهید حجت الله نور شرق۰۰:۳۲
شهید حسین مسافر۰۰:۵۵
شهید عبدالله قنبری۱:۱۳
شهید قاسم تمدن۰۰:۵۲
شهید محمد ابراهیم صمیمی ظفر قندی۰:۳۸
شهید غلام عباس محمدی۱:۰۱
شهید فیض الله خودسیانی۰۰:۳۱
شهید احمد جهاد۰۰:۳۷
شهید حجت الاسلام حسن حجازی مقاری۱:۰۲
شهید محمد حسن حمزوی۰۰:۵۱
شهید حسن فالی عابد۰۰:۵۶
شهید عیسی احیایی۰۰:۵۶
شهید حجت الاسلام محمد رضا بزرگی۰۰:۳۲
شهید علی بازی کوشک۰۰:۵۲
شهید علی ارجمندی۰۰:۳۳
شهید مسعود ادهمی۰۰:۲۷
شهید محمد رضا منفرد۱:۰۴
شهید علی محمد نزاینده۰۰:۳۸
شهید محمود سلیمانی۰۰:۳۹
شهید جلال ساداتی۰۰:۳۷
شهید نادعلی زارع۰۰:۴۳
شهید آرش صادق بین حقیقی۰۰:۵۵
شهید کمال قاسمی قره حسنلو۱:۰۱
شهید مرتضی محب۰۰:۴۸
شهید غلامرضا مریم زاده۰۰:۴۰
شهید جعفر جعفری۰۰:۳۸
شهید عبدالله حیدری۰۰:۳۴
شهید جواد هاشمی۰۰:۵۴
شهید مجید فرهمند۱:۱۱
شهید مصطفی ابراهیمی مجد۰۰:۴۲
شهید رمضان بیژنی۱:۱۲
شهید حسین بیگلری۰۰:۴۰
شهید سید یحیی اطهر۰۰:۴۰
شهید صمد عباسی۰۰:۴۹
شهید مجید پاکزاد۱:۰۸
شهید محسن موهبت۱:۰۶
شهید عنایت الله روغنیان۰۰:۵۷
شهید احمد صنیع زاده۱:۱۹

 

شهید ذبیح الله نعمت اللهی۰۰:۲۹
شهید حجت الاسلام مجید پور هرندی۰۰:۴۱
شهید مجید محمد زاده۰۰:۳۲
شهید ابراهیم کشاورز۱:۰۳
شهید کرامت الله رفیع۰۰:۴۹
شهید مصطفی هزاردستان۰۰:۳۲
شهید حمید رضا۰۰:۵۹
شهید حسن اسماعیلی۰۰:۳۲
شهید بهرام اسفنانی۰۰:۲۳
شهید اکبر چخماق ساز۰۰:۵۱
شهید هادی برقکار۱:۱۰
شهید محسن الشریف۰۰:۲۶
شهید علیجان اکبر زاده۰۰:۴۰
شهید محمد رضا مصلی نژاد۰۰:۵۱
شهید محمد اولیایی۱:۰۹
شهید خسرو رستگار۰۰:۴۶
شهید عبدالرضا قادری۰۰:۴۵
شهید نبی وثوقی۰۰:۵۵
شهید نصرالله سپند آسا۰۰:۳۹
شهید قدرت الله محمدی۰۰:۵۲
شهید نجف قلی مفید۱:۱۳
شهید عباسعلی خانی۰۰:۴۶
شهید حسین جمشیدی۰۰:۴۰
شهید حسین جنگلی۰۰:۳۸
شهید ابوالفضل حقی۰۰:۴۸
شهید رضا استخری۱:۰۳
شهید نادر ایزد پناه۱:۰۵
شهید احمد دادخواه۰۰:۴۰
دنیا مثل شیشه ای می ماند …۰۰:۲۴
شهید قدرت الله امراللهی۰۰:۵۷
شهید حجت الاسلام حسین احمدی۱:۱۶
شهید حسن پور شفیعی۱:۲۷
شهید محمود ناطقی۰۰:۳۸
شهید علیخان پریوش۱:۰۷
شهید محمد رضا نصوحی۰۰:۲۸
شهید مهدی شریفی۱:۲۵
شهید محمد ساروقی۱:۱۶
شهید محمد جواد روزی طلب۱:۰۳
شهید ماشاء الله زارعی۰۰:۴۲
شهید محمد رضا خازن۱:۱۷

 

شهید حبیب کردگاری۱:۰۱
شهید اسماعیل حیدری۰۰:۵۵
شهید حجت الاسلام حسین حلاوی۱:۰۶
شهید احمد فروغی۰۰:۳۳
شهید اسدالله افتخاری۰۰:۳۳
شهید عباسعلی دهقانی۰۰:۵۰
شهید محسن چپ نویس۰۰:۳۳
شهید محمد رضا الماسی۰۰:۲۵
شهید محسن اکرمی۰۰:۴۷
شهید عبدالله آگاه۰۰:۵۱
شهید حسین مولایی۰۰:۳۵
شهید نبی الله تقوی۰۰:۴۷
شهید علی اصغر زمانی۰۰:۴۵
شهید حجت الاسلام رضا زمانی۰۰:۴۵
عمامه من کفن من است۰۰:۳۰
شهید قدرت الله آقایی حسین آبادی۰۰:۵۸
شهید محسن نوبخت۰۰:۳۹
شهید سعید کریمی۲:۱۲
شهید عبدالرسول جعفری۱:۱۹
شهید حجت الاسلام جعفر رضایی۰۰:۳۹
شهید عبدالصمد فانی۰۰:۴۷
شهید سید ابوالفضل اسلامی۰۰:۴۷
شهید کریم اسلامی۰۰:۴۵
شهید اژدر بیهقی۰۰:۵۲
شهید غلامرضا آزموده۰۰:۴۹
شهید عبدالوهاب آزادی همّت۰۰:۴۶
شهید جعفر عباسی۰۰:۴۰
شهید فضل الله نصری۰۰:۵۰
شهید علی محمد نوروزی۰۰:۵۸
شهید علیرضا اولاد الحسینی۰۰:۴۰
شهید محسن شریفی۰۰:۵۹
شهید مسعود طاهری۰۰:۴۳
شهید غلامحسین شاپوریان۰۰:۵۴
شهید حمید مسیحی۰۰:۵۰
شهید محمد علی خودسیانی۰۰:۳۲
شهید علی اصغر خراس۰۰:۴۳
شهید محمد فتوح آبادی۰۰:۳۹
شهید حسن فیروزبخت۰۰:۳۷
شهید مجید فلاحی۱:۱۱
شهید جلیل اقتصادی۰۰:۳۶

 

شهید عباس ابراهیمی۱:۰۳
شهید ابوذر دهقان۰۰:۳۷
شهید حسینعلی انصاری۰۰:۴۹
شهید مرتضی افراز۱:۰۴
شهید علی اکبر عباسی۰۰:۴۵
شهید حسن قامت۱:۰۱
شهید سید کرامت الله موسوی۰۰:۵۱
شهید عباس راستی۱:۱۲
شهید رسول نوری زمان آبادی۱:۰۶
شهید حسین قائدی۰۰:۵۲
شهید حسین یحیایی۰۰:۴۷
شهید جلال محمدی۰۰:۴۲
شهید حجت الاسلام علیرضا جلالی۱:۰۱
شهید محمد جهان میری۰۰:۵۳
شهید احمد حسینی۰۰:۴۵
شهید مجید هنروری۰۰:۴۰
شهید مهدی اثنی عشری۱:۱۱
شهید حمید ایزد پناهی۰۰:۵۶
شهید نصرالله بخشی۰۰:۳۵
شهید سید مرتضی بحرالعلوم۰۰:۴۶
شهید پرویز انگوری۱:۰۴
شهید عبدالحسین آقایی گوارائی۰۰:۵۷
شهید محمد نصیری۰۰:۴۰
شهید محمد پرویزی۰۰:۴۶
شهید علی پور حیدری۱:۰۸
شهید حسن رئوفی فریمانی۰۰:۵۹
شهید علیرضا شریف زادگان۰۰:۳۳
شهید محمد مهدی یزدان پناه۰۰:۳۲
شهید علی محمد معصومی۰۰:۵۲
شهید محمد امین کیهان فرد۰۰:۴۳
شهید یدالله کابلی۰۰:۵۰
شهید محمود حسینی۱:۰۶
شهید اکبر فتاح المنان۰۰:۳۰
شهید حسین اسماعیلی۱:۱۳
شهید سید محسن امامی دوست۴:۰۶
شهید اکبر ابراهیمی۰۰:۵۶
شهید کرامت بهادری۰۰:۳۹
شهید علی اکبر امانی۰۰:۴۲
شهید سید رضا علوی۰۰:۴۶
شهید غلامحسین عباسعلی زاده۰۰:۴۳

 

شهید محمد فیروزبخت۱:۱۹
شهید شکرالله پیروان۰۰:۵۲
شهید محمد رضا نیائی۰۰:۴۹
شهید علی رحیمی نژاد۰۰:۳۹
شهید محمد رضا سلطانی نژاد۰۰:۴۶
شهید علیرضا زالی۱:۲۶
شهید علیرضا زارع۱:۰۲
شهید منصور رئوفی۰۰:۳۳
شهید سعید کاوه۰۰:۴۲
شهید ولی الله کریمی۱:۰۴
شهید محمود هوشیار۰۰:۴۷
شهید محمد فرحی۰۰:۵۶
شهید کاظم اسلامی نژاد۰۰:۳۹
شهید جلیل اسلامی۰:۵۵
شهید حجت الاسلام محمد علی ابراهیم زاده۱:۳۱
شهید محمد حسین آزمون۰۰:۵۲
شهید مصطفی اشبری۰۰:۵۲
شهید رمضان علیزاده۰۰:۴۰
شهید محمد علیزاده۱:۱۳
شهید جلال عبدی۰۰:۳۸
صیاد دلها در جوار خدا۲:۵۶
شهید مهرزاد پریوش۱:۱۷
شهید سید احمد پور موسویان۰۰:۵۴
شهید سید اکبر هاشمی۰۰:۳۸
شهید عبدالکریم ذاکری۰۰:۵۸
شهید محمد حسن روزی طلب۱:۰۳
شهید حیدر زارع۰۰:۴۲
شهید علی محمد مرتضی پور۰۰:۴۳
شهید امرالله محمدی پور۰۰:۳۶
شهید عباس کرد آبادی۱:۵۵
شهید غلام جوکار۰۰:۵۱
شهید فرهاد حیدری۱:۰۳
شهید حجت الاسلام محمد حاجی زاده۰۰:۵۲
شهید اسماعیل دهقانی۰۰:۴۹
شهید علیرضا اسحاق۰۰:۳۹
شهید سید محسن امامی دوست۴:۰۶
شهید علیرضا بیتار زاده۰۰:۵۸
شهید حجت الاسلام علی محمد بیگی۱:۱۸
شهید عبدالرضا عامری۱:۱۷
شهید حجت الاسلام علیرضا اکران۰۰:۵۵

 

شهید سید محیا موسوی۰۰:۴۷
شهید خان میرزا استواری۱:۲۵
شهید جعفر رضایی۰۰:۳۸
شهید حسین غفاری۱:۲۹
شهید حسن شهابی۱:۰۴
شهید محمد حسین یزدان پناه۰۰:۲۷
شهید حسن محمدی۰۰:۴۴
شهید محمد جواد خاکی۰۰:۴۹
شهید محسن جهان شاهی۰۰:۴۵
شهید محسن هنردوست۰۰:۴۴
شهید مهرداد گله داری۰۰:۵۴
شهید حجت الاسلام محمد اسماعیلی۰۰:۵۸
شهید رمضان ایزدی۰۰:۴۲
شهید حسین دریابار۰۰:۲۶
شهید اسماعیل چوبینه۰۰:۵۳
شهید حجت الاسلام عبدالمجید بنائیان اصفهانی۱:۱۳
شهید سید محمد حسین انجوی مدار۰۰:۳۶
شهید اسماعیل اکبری زاده۰۰:۵۷
13131 بازدید ۱۴ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. علی گفت:

  با سلام خواهشمند است تصاوی و فیلم و خاطرات والفجر ۱۰ را برایم ایمیل کنید متشکرم

 2. سید گفت:

  سلام دوست عزیز من چند روزه دنبال وصیت نامه شهیدی که ۱ هفته ۱۰ روز پیش تو تلوزیون نشون داد میگردم یه پسر بچه بود که تو یک نوار وصیتشو ضبط کرده بود خیلی حماسی و غرور آفرین بود
  اگه اون رو داری خیلیی ممنون میشم برام بفرستی
  یاعلی

 3. مرتضی گفت:

  سلام خدا اجرتوت بده،
  کارتون خیلی عالیه فقط یه پیشنهاد کوچولو دارم ،
  اونم اینکه اگه براتون امکان داره فایلای حجم کم با تعداد بالا مثل فایلهای همین صفحه رو تو یه فایل zip یکجا قرار بدین که احتیاج نباشه تمام رو دونه دونه دانلود کنیم، خدایی کار سختیه ^_^ بازم ممنون
  یا علی

 4. بهار گفت:

  ببخشید فایل صوتی وصیت نامه شهید باکری رو هم دارید

 5. پریسا گفت:

  خواهش میکنم وصیت نامه ی شهید فرهاد یحیایی خامنه رو هم بزارید خیلی وقته دارم میگردم نزدیک به سه ماهه اگه پیدا کردید بزارید لطفا خواهش میکنم T_T

 6. مهم نیس گفت:

  سلام . فایل صوتی شهید محمدابراهیم همت رو دارین

 7. علی گفت:

  با سلام در روایت وصیت شهدا دقت فرمایید
  مثلادر وصیت نامه شهید اکبر شکراللهی تاریخ شهادت ۱ سال قبل از تولد این شهید بزرگوار بیان میشود.
  بابت تمام زحمات شما عزیزان متشکرم.

 8. علیرضا گفت:

  سلام خسته نباشید
  وصیت نامه شهید مصطفی احمدی روشن رو میخواستم

دسته بندی

اسکرول بار