دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

آخرین نظرات

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2012/09/7781.jpg

 

 

شهید اکبر شکراللهی ۰۰:۵۳
شهید آیت الله نور شرق ۰۰:۳۴
شهید اسماعیل پاسیار ۰۰:۴۳
شهید بیژن پشوتن ۱:۰۵
شهید ولی الله نیکبخت ۰۰:۳۶
شهید محمد علی سبحانی ۱:۱۷
شهید مصطفی سحرخیز ۰۰:۳۹
شهید جمال ذوالانوار ۰۰:۴۹
شهید جعفر زرگری ۰۰:۴۳
شهید غلامرضا صادق زاده ۰۰:۳۷
شهید هوشنگ مقصودی ۰۰:۳۷
شهید حجت الاسلام حسین خسروی مقدم ۱:۲۳
شهید علی اکبر کاظم زاده ۱:۰۶
شهید کاظم نجفی ۰۰:۲۹
شهید علی حسن پور ۰۰:۳۳
شهید مرتضی هرندی ۰۰:۵۸
شهید حسن فراستی ۰۰:۴۳
شهید محمد یار ابراهیمی ۰۰:۴۷
شهید حیدر علی ابراهیمی ۰۰:۵۴
شهید غلامرضا بینوا ۰۰:۵۰
شهید محمد علیجانی ۱:۱۱
شهید علی اصغر نوری ۰۰:۵۴
شهید محمود عبداللهی ۰۰:۴۴
شهید محمد جواد رعنا ۰۰:۴۰
شهید نبی الله باقری ۰۰:۴۶
شهید اسماعیل مرادی ۰۰:۴۴
شهید امیر قاسمی ۰۰:۴۳
شهید کریم پور زین العابدین ۰۰:۲۸
شهید حسین زائری ۱:۱۹
شهید جعفر توسلی ۰۰:۳۴
شهید محمد رضا زارع ۰۰:۴۷
شهید مجید محمد روشن ۱:۲۴
شهید محمد رضا جوانمردی ۰۰:۵۶
شهید محمد حسن جعفری ۰۰:۴۲
شهید سید قربان حسینی زاده ۰۰:۵۰
شهید هاشم اعتمادی ۰۰:۵۷
شهید علی اسماعیلی ۰۰:۵۶
شهید بهرام اسفنانی ۰۰:۲۳
شهید حجت الاسلام محمد بندگانی ۰۰:۳۴

 

شهید حجت الاسلام حجت الله باقری ۱:۳۱
شهید ارشد نعلبندی ۲:۲۴
شهید نادعلی چراغی گاه ۰۰:۴۶
شهید محمد جواد رعنا ۰۰:۴۰
شهید مهدی رجب بیگی ۱:۰۷
شهید امرالله قاسمی ۰۰:۳۸
شهید محمد قنادی ۰۰:۴۵
شهید حسین توکلی ۱:۵۴
شهید عباس میرزایی ۰۰:۵۸
شهید سیامک جعفرزاده جهرمی ۰۰:۵۷
شهید جهان جعفری ۰۰:۴۱
شهید سید رضا هوشمند حسینی ۰۰:۴۱
شهید سید محمد رضا حسینی ۰۰:۵۰
شهید عباس فتحی ۱:۰۵
شهید محمد حسین اعتمادی ۰۰:۵۷
شهید قدرت الله ایلدر ۱:۱۹
شهید حجت الاسلام ماشاء الله باقری ۰۰:۴۹
شهید حسین بدیهیان ۱:۱۹
شهید ارشد نعلبندی ۲:۲۴
شهید حبیب الله عابدی ۱:۲۵
شهید عزت الله آصلانی ۰۰:۵۱
شهید مهدی طیبی ۰۰:۵۸
شهید سید علی محمد نجفی ۰۰:۲۴
شهید ابراهیم موحدی ۰۰:۵۸
شهید محمد پژگالی ۰۰:۳۶
شهید قاسم اولیایی ۰۰:۳۷
شهید موسی رضا زاده ۰۰:۴۲
شهید حسین شادکام ۰۰:۴۰
شهید محمد امین احمدپور ۱:۰۴
شهید حجت الاسلام علی خلیلی ۰۰:۲۶
شهید خیرالله کشاورز ۰۰:۴۱
شهید ابوالقاسم حجتی ۱:۲۰
شهید حق پیشه ۱:۰۳
شهید محمد باقر گرامی شیرازی ۰۰:۳۱
شهید حسین اعتباری ۱:۰۳
شهید نادر ایزد پناه ۱:۰۵
شهید محمد دریساوی ۰۰:۲۹
شهید محمود داداشی ۰۰:۴۲
شهید عزیز امیری ۰۰:۳۶
شهید محمد اکبری ۱:۰۴

 

شهید حجت الاسلام حسینعلی اکبری زیاری ۱:۱۴
شهید علی روحانی ۱:۱۰
شهید حجت الله نور شرق ۰۰:۳۲
شهید حسین مسافر ۰۰:۵۵
شهید عبدالله قنبری ۱:۱۳
شهید قاسم تمدن ۰۰:۵۲
شهید محمد ابراهیم صمیمی ظفر قندی ۰:۳۸
شهید غلام عباس محمدی ۱:۰۱
شهید فیض الله خودسیانی ۰۰:۳۱
شهید احمد جهاد ۰۰:۳۷
شهید حجت الاسلام حسن حجازی مقاری ۱:۰۲
شهید محمد حسن حمزوی ۰۰:۵۱
شهید حسن فالی عابد ۰۰:۵۶
شهید عیسی احیایی ۰۰:۵۶
شهید حجت الاسلام محمد رضا بزرگی ۰۰:۳۲
شهید علی بازی کوشک ۰۰:۵۲
شهید علی ارجمندی ۰۰:۳۳
شهید مسعود ادهمی ۰۰:۲۷
شهید محمد رضا منفرد ۱:۰۴
شهید علی محمد نزاینده ۰۰:۳۸
شهید محمود سلیمانی ۰۰:۳۹
شهید جلال ساداتی ۰۰:۳۷
شهید نادعلی زارع ۰۰:۴۳
شهید آرش صادق بین حقیقی ۰۰:۵۵
شهید کمال قاسمی قره حسنلو ۱:۰۱
شهید مرتضی محب ۰۰:۴۸
شهید غلامرضا مریم زاده ۰۰:۴۰
شهید جعفر جعفری ۰۰:۳۸
شهید عبدالله حیدری ۰۰:۳۴
شهید جواد هاشمی ۰۰:۵۴
شهید مجید فرهمند ۱:۱۱
شهید مصطفی ابراهیمی مجد ۰۰:۴۲
شهید رمضان بیژنی ۱:۱۲
شهید حسین بیگلری ۰۰:۴۰
شهید سید یحیی اطهر ۰۰:۴۰
شهید صمد عباسی ۰۰:۴۹
شهید مجید پاکزاد ۱:۰۸
شهید محسن موهبت ۱:۰۶
شهید عنایت الله روغنیان ۰۰:۵۷
شهید احمد صنیع زاده ۱:۱۹

 

شهید ذبیح الله نعمت اللهی ۰۰:۲۹
شهید حجت الاسلام مجید پور هرندی ۰۰:۴۱
شهید مجید محمد زاده ۰۰:۳۲
شهید ابراهیم کشاورز ۱:۰۳
شهید کرامت الله رفیع ۰۰:۴۹
شهید مصطفی هزاردستان ۰۰:۳۲
شهید حمید رضا ۰۰:۵۹
شهید حسن اسماعیلی ۰۰:۳۲
شهید بهرام اسفنانی ۰۰:۲۳
شهید اکبر چخماق ساز ۰۰:۵۱
شهید هادی برقکار ۱:۱۰
شهید محسن الشریف ۰۰:۲۶
شهید علیجان اکبر زاده ۰۰:۴۰
شهید محمد رضا مصلی نژاد ۰۰:۵۱
شهید محمد اولیایی ۱:۰۹
شهید خسرو رستگار ۰۰:۴۶
شهید عبدالرضا قادری ۰۰:۴۵
شهید نبی وثوقی ۰۰:۵۵
شهید نصرالله سپند آسا ۰۰:۳۹
شهید قدرت الله محمدی ۰۰:۵۲
شهید نجف قلی مفید ۱:۱۳
شهید عباسعلی خانی ۰۰:۴۶
شهید حسین جمشیدی ۰۰:۴۰
شهید حسین جنگلی ۰۰:۳۸
شهید ابوالفضل حقی ۰۰:۴۸
شهید رضا استخری ۱:۰۳
شهید نادر ایزد پناه ۱:۰۵
شهید احمد دادخواه ۰۰:۴۰
دنیا مثل شیشه ای می ماند … ۰۰:۲۴
شهید قدرت الله امراللهی ۰۰:۵۷
شهید حجت الاسلام حسین احمدی ۱:۱۶
شهید حسن پور شفیعی ۱:۲۷
شهید محمود ناطقی ۰۰:۳۸
شهید علیخان پریوش ۱:۰۷
شهید محمد رضا نصوحی ۰۰:۲۸
شهید مهدی شریفی ۱:۲۵
شهید محمد ساروقی ۱:۱۶
شهید محمد جواد روزی طلب ۱:۰۳
شهید ماشاء الله زارعی ۰۰:۴۲
شهید محمد رضا خازن ۱:۱۷

 

شهید حبیب کردگاری ۱:۰۱
شهید اسماعیل حیدری ۰۰:۵۵
شهید حجت الاسلام حسین حلاوی ۱:۰۶
شهید احمد فروغی ۰۰:۳۳
شهید اسدالله افتخاری ۰۰:۳۳
شهید عباسعلی دهقانی ۰۰:۵۰
شهید محسن چپ نویس ۰۰:۳۳
شهید محمد رضا الماسی ۰۰:۲۵
شهید محسن اکرمی ۰۰:۴۷
شهید عبدالله آگاه ۰۰:۵۱
شهید حسین مولایی ۰۰:۳۵
شهید نبی الله تقوی ۰۰:۴۷
شهید علی اصغر زمانی ۰۰:۴۵
شهید حجت الاسلام رضا زمانی ۰۰:۴۵
عمامه من کفن من است ۰۰:۳۰
شهید قدرت الله آقایی حسین آبادی ۰۰:۵۸
شهید محسن نوبخت ۰۰:۳۹
شهید سعید کریمی ۲:۱۲
شهید عبدالرسول جعفری ۱:۱۹
شهید حجت الاسلام جعفر رضایی ۰۰:۳۹
شهید عبدالصمد فانی ۰۰:۴۷
شهید سید ابوالفضل اسلامی ۰۰:۴۷
شهید کریم اسلامی ۰۰:۴۵
شهید اژدر بیهقی ۰۰:۵۲
شهید غلامرضا آزموده ۰۰:۴۹
شهید عبدالوهاب آزادی همّت ۰۰:۴۶
شهید جعفر عباسی ۰۰:۴۰
شهید فضل الله نصری ۰۰:۵۰
شهید علی محمد نوروزی ۰۰:۵۸
شهید علیرضا اولاد الحسینی ۰۰:۴۰
شهید محسن شریفی ۰۰:۵۹
شهید مسعود طاهری ۰۰:۴۳
شهید غلامحسین شاپوریان ۰۰:۵۴
شهید حمید مسیحی ۰۰:۵۰
شهید محمد علی خودسیانی ۰۰:۳۲
شهید علی اصغر خراس ۰۰:۴۳
شهید محمد فتوح آبادی ۰۰:۳۹
شهید حسن فیروزبخت ۰۰:۳۷
شهید مجید فلاحی ۱:۱۱
شهید جلیل اقتصادی ۰۰:۳۶

 

شهید عباس ابراهیمی ۱:۰۳
شهید ابوذر دهقان ۰۰:۳۷
شهید حسینعلی انصاری ۰۰:۴۹
شهید مرتضی افراز ۱:۰۴
شهید علی اکبر عباسی ۰۰:۴۵
شهید حسن قامت ۱:۰۱
شهید سید کرامت الله موسوی ۰۰:۵۱
شهید عباس راستی ۱:۱۲
شهید رسول نوری زمان آبادی ۱:۰۶
شهید حسین قائدی ۰۰:۵۲
شهید حسین یحیایی ۰۰:۴۷
شهید جلال محمدی ۰۰:۴۲
شهید حجت الاسلام علیرضا جلالی ۱:۰۱
شهید محمد جهان میری ۰۰:۵۳
شهید احمد حسینی ۰۰:۴۵
شهید مجید هنروری ۰۰:۴۰
شهید مهدی اثنی عشری ۱:۱۱
شهید حمید ایزد پناهی ۰۰:۵۶
شهید نصرالله بخشی ۰۰:۳۵
شهید سید مرتضی بحرالعلوم ۰۰:۴۶
شهید پرویز انگوری ۱:۰۴
شهید عبدالحسین آقایی گوارائی ۰۰:۵۷
شهید محمد نصیری ۰۰:۴۰
شهید محمد پرویزی ۰۰:۴۶
شهید علی پور حیدری ۱:۰۸
شهید حسن رئوفی فریمانی ۰۰:۵۹
شهید علیرضا شریف زادگان ۰۰:۳۳
شهید محمد مهدی یزدان پناه ۰۰:۳۲
شهید علی محمد معصومی ۰۰:۵۲
شهید محمد امین کیهان فرد ۰۰:۴۳
شهید یدالله کابلی ۰۰:۵۰
شهید محمود حسینی ۱:۰۶
شهید اکبر فتاح المنان ۰۰:۳۰
شهید حسین اسماعیلی ۱:۱۳
شهید سید محسن امامی دوست ۴:۰۶
شهید اکبر ابراهیمی ۰۰:۵۶
شهید کرامت بهادری ۰۰:۳۹
شهید علی اکبر امانی ۰۰:۴۲
شهید سید رضا علوی ۰۰:۴۶
شهید غلامحسین عباسعلی زاده ۰۰:۴۳

 

شهید محمد فیروزبخت ۱:۱۹
شهید شکرالله پیروان ۰۰:۵۲
شهید محمد رضا نیائی ۰۰:۴۹
شهید علی رحیمی نژاد ۰۰:۳۹
شهید محمد رضا سلطانی نژاد ۰۰:۴۶
شهید علیرضا زالی ۱:۲۶
شهید علیرضا زارع ۱:۰۲
شهید منصور رئوفی ۰۰:۳۳
شهید سعید کاوه ۰۰:۴۲
شهید ولی الله کریمی ۱:۰۴
شهید محمود هوشیار ۰۰:۴۷
شهید محمد فرحی ۰۰:۵۶
شهید کاظم اسلامی نژاد ۰۰:۳۹
شهید جلیل اسلامی ۰:۵۵
شهید حجت الاسلام محمد علی ابراهیم زاده ۱:۳۱
شهید محمد حسین آزمون ۰۰:۵۲
شهید مصطفی اشبری ۰۰:۵۲
شهید رمضان علیزاده ۰۰:۴۰
شهید محمد علیزاده ۱:۱۳
شهید جلال عبدی ۰۰:۳۸
صیاد دلها در جوار خدا ۲:۵۶
شهید مهرزاد پریوش ۱:۱۷
شهید سید احمد پور موسویان ۰۰:۵۴
شهید سید اکبر هاشمی ۰۰:۳۸
شهید عبدالکریم ذاکری ۰۰:۵۸
شهید محمد حسن روزی طلب ۱:۰۳
شهید حیدر زارع ۰۰:۴۲
شهید علی محمد مرتضی پور ۰۰:۴۳
شهید امرالله محمدی پور ۰۰:۳۶
شهید عباس کرد آبادی ۱:۵۵
شهید غلام جوکار ۰۰:۵۱
شهید فرهاد حیدری ۱:۰۳
شهید حجت الاسلام محمد حاجی زاده ۰۰:۵۲
شهید اسماعیل دهقانی ۰۰:۴۹
شهید علیرضا اسحاق ۰۰:۳۹
شهید سید محسن امامی دوست ۴:۰۶
شهید علیرضا بیتار زاده ۰۰:۵۸
شهید حجت الاسلام علی محمد بیگی ۱:۱۸
شهید عبدالرضا عامری ۱:۱۷
شهید حجت الاسلام علیرضا اکران ۰۰:۵۵

 

شهید سید محیا موسوی ۰۰:۴۷
شهید خان میرزا استواری ۱:۲۵
شهید جعفر رضایی ۰۰:۳۸
شهید حسین غفاری ۱:۲۹
شهید حسن شهابی ۱:۰۴
شهید محمد حسین یزدان پناه ۰۰:۲۷
شهید حسن محمدی ۰۰:۴۴
شهید محمد جواد خاکی ۰۰:۴۹
شهید محسن جهان شاهی ۰۰:۴۵
شهید محسن هنردوست ۰۰:۴۴
شهید مهرداد گله داری ۰۰:۵۴
شهید حجت الاسلام محمد اسماعیلی ۰۰:۵۸
شهید رمضان ایزدی ۰۰:۴۲
شهید حسین دریابار ۰۰:۲۶
شهید اسماعیل چوبینه ۰۰:۵۳
شهید حجت الاسلام عبدالمجید بنائیان اصفهانی ۱:۱۳
شهید سید محمد حسین انجوی مدار ۰۰:۳۶
شهید اسماعیل اکبری زاده ۰۰:۵۷
21445 بازدید ۱۹ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. علی گفت:

  با سلام خواهشمند است تصاوی و فیلم و خاطرات والفجر ۱۰ را برایم ایمیل کنید متشکرم

 2. سید گفت:

  سلام دوست عزیز من چند روزه دنبال وصیت نامه شهیدی که ۱ هفته ۱۰ روز پیش تو تلوزیون نشون داد میگردم یه پسر بچه بود که تو یک نوار وصیتشو ضبط کرده بود خیلی حماسی و غرور آفرین بود
  اگه اون رو داری خیلیی ممنون میشم برام بفرستی
  یاعلی

 3. مرتضی گفت:

  سلام خدا اجرتوت بده،
  کارتون خیلی عالیه فقط یه پیشنهاد کوچولو دارم ،
  اونم اینکه اگه براتون امکان داره فایلای حجم کم با تعداد بالا مثل فایلهای همین صفحه رو تو یه فایل zip یکجا قرار بدین که احتیاج نباشه تمام رو دونه دونه دانلود کنیم، خدایی کار سختیه ^_^ بازم ممنون
  یا علی

 4. بهار گفت:

  ببخشید فایل صوتی وصیت نامه شهید باکری رو هم دارید

 5. پریسا گفت:

  خواهش میکنم وصیت نامه ی شهید فرهاد یحیایی خامنه رو هم بزارید خیلی وقته دارم میگردم نزدیک به سه ماهه اگه پیدا کردید بزارید لطفا خواهش میکنم T_T

 6. مهم نیس گفت:

  سلام . فایل صوتی شهید محمدابراهیم همت رو دارین

 7. علی گفت:

  با سلام در روایت وصیت شهدا دقت فرمایید
  مثلادر وصیت نامه شهید اکبر شکراللهی تاریخ شهادت ۱ سال قبل از تولد این شهید بزرگوار بیان میشود.
  بابت تمام زحمات شما عزیزان متشکرم.

 8. علیرضا گفت:

  سلام خسته نباشید
  وصیت نامه شهید مصطفی احمدی روشن رو میخواستم

 9. لیلا گفت:

  سلام علیکم
  وصیت نامه شهید ابراهیم باشی کامل میخوام اگر صوتی هم دارید لطف کنید بفرستید محل شهادت سر پل ذهاب

 10. bazgir گفت:

  سلام وخداقوت ، خواستم فایل صوتی یکی از شهدا را خدمتتون ارسال کنم ، راهنمایی میفرمایید

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت