دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/07/emam-hasann6.jpg

حاج سید مجید بنی فاطمه- شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -شبی که من دوسش دارمه امشب (سرود جدید)۰۰:۰۹:۰۴
حاج محمد طاهری- شب شانزدهم رمضان ۱۳۹۷- روضه امام حسن مجتبی علیه السلام (روضه)۰۰:۱۷:۰۶
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -فاطمه گل پسر آورده (سرود جدید)۰۰:۰۶:۲۲
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -باد صبا خبر آورده (سرود جدید)۰۰:۰۸:۰۸
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -سلطان خوبان حسن (سرود جدید)۰۰:۰۵:۳۳
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -باید بچشد گرمی طوفان نجف را (مدح)۰۰:۱۰:۲۴
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -شب تولد عشقه شب تولد یاره (سرود جدید)۰۰:۰۶:۰۴
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -خادم این حرم بشم میزاری یا نه (سرود جدید)۰۰:۰۲:۱۷
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -روی زلف نسیم (سرود جدید)۰۰:۱۲:۲۱
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -با عقل و جمع عاقلان بیگانه بودن (مدح)۰۰:۰۸:۴۱
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -طوفان حسن جان (سرود جدید)۰۰:۰۵:۰۸
کربلایی سید رضا نریمانی- شب و شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -رو لبام جاری دریای سرود (سرود جدید)۰۰:۰۴:۳۷
حاج سید مجید بنی فاطمه- شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -شمعی ام از عشق تو افروخته (مدح)۰۰:۰۳:۴۰
حاج سید مجید بنی فاطمه- شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -ندهد فرصت گفتار به ما کریم (نغمه خوانی)۰۰:۰۲:۱۲
حاج سید مجید بنی فاطمه- شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -سلام ای پسر دریا (سرود جدید)۰۰:۰۰:۳۳
حاج سید مجید بنی فاطمه- شام میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -ادب کنیم و به خیر الوراء سلام کنیم (مدح)۰۰:۱۲:۰۸
حاج محمود کریمی- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -حسن یا نبی یا علی یا زهرایی (سرود جدید)۰۰:۱۰:۳۱
حاج محمود کریمی- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -رمضان بهشت خدا شده (مدح)۰۰:۰۸:۵۸
حاج محمود کریمی- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -زهرا پسر آورده قرص قمر آورده (سرود جدید)۰۰:۰۶:۵۱
حاج محمود کریمی- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -دوست دارم دیده را فرش کف پایت کنم (مناجات)۰۰:۰۶:۴۹
حاج مهدی اکبری- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -یا حسن حسن من زندگیمه بیمه کرده (شور جدید)۰۰:۰۲:۲۵
حاج مهدی اکبری- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -می باره دوباره بارون اومد (سرود جدید)۰۰:۰۴:۱۴
حاج مهدی اکبری- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -ماه در لاک خودش رفت و نیامد بیرون (مدح)۰۰:۰۸:۱۳
حاج مهدی اکبری- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -خیلی بهت میاد سروری و دلیری (سرود جدید)۰۰:۰۲:۱۳
حاج مهدی اکبری- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -تو همون خورشیدی که از پشت ابرا اومدی (سرود جدید)۰۰:۰۴:۱۷
حاج مهدی اکبری- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -تمام نا تمام دین با تمام میشود (سرود جدید)۰۰:۰۱:۲۰
کربلایی حسین طاهری- شب میلاد امام حسن(ع)۱۳۹۷- باده ی ناب می طلبم (سرود جدید)۰۰:۰۲:۴۲
حاج محمد طاهری- شب میلاد امام حسن(ع)۱۳۹۷- اگه پای دلم دلدار تویی (سرود جدید)۰۰:۱۰:۵۲
حاج محمد طاهری- شب میلاد امام حسن(ع)۱۳۹۷- ادب کنیم و به خیر الوراء سلام کنیم (مدح)۰۰:۱۵:۰۸
کربلایی حسین طاهری- شب میلاد امام حسن(ع)۱۳۹۷- من عاشقت شدم (سرود جدید)۰۰:۰۵:۳۲
حاج محمد طاهری- شب میلاد امام حسن(ع)۱۳۹۷- تو اولین امامزاده ای (مدح)۰۰:۰۷:۱۲
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -یا حسین غریب مادر (شور و روضه پایانی)۰۰:۱۵:۵۸
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن (شور)۰۰:۱۱:۳۶
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -سالیانی ست که هستیم گرفتار کریم (مدح)۰۰:۱۱:۱۵
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -حسن جانم چقد اسم تو رویاییه (سرود جدید)۰۰:۱۲:۴۴
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -ماه خدا کامل شد (سرود جدید)۰۰:۱۴:۵۹
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -جانانه جانانه جانانه آقام حسن (سرود جدید)۰۰:۰۴:۴۲
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -نیمه ی ماه اومده ماهم (سرود جدید)۰۰:۰۵:۵۲
حاج حسین سیب سرخی – شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -یا حسن ای ضربانم (سرود جدید)۰۰:۰۳:۱۴
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -این هدیه ی خورشیده (سرود جدید)۰۰:۰۵:۲۶
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -کوله ی عاشقی تو بردار بیار (سرود جدید)۰۰:۰۶:۴۰
حاج سید مجید بنی فاطمه- شب میلاد امام حسن (ع)۱۳۹۷ -ادب کنیم و به خیر الوراء سلام کنیم (مدح)۰۰:۱۱:۵۵
حاج سعید حدادیان – شب میلاد امام حسن (ع) سال ۱۳۹۷-یا زوار اهلا و مرحبا (سرود جدید)۰۰:۰۵:۰۹
کربلایی محمدحسین حدادیان – شب میلاد امام حسن (ع) سال ۱۳۹۷-علم تو عشقه کرمتو عشقه (سرود جدید)۰۰:۰۳:۲۷
کربلایی محمدحسین حدادیان – شب میلاد امام حسن (ع) سال ۱۳۹۷-ای حسن بن الحیدر (سرود جدید)۰۰:۰۳:۱۸
کربلایی محمدحسین حدادیان – شب میلاد امام حسن (ع) سال ۱۳۹۷-پر پرواز با یه دلم ساز (سرود جدید)۰۰:۰۳:۱۴
حاج مهدی رسولی – شب میلاد امام حسن (ع) سال ۱۳۹۷- یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم (سرود جدید)۰۰:۰۵:۵۱
حاج مهدی رسولی – شب میلاد امام حسن (ع) سال ۱۳۹۷- چشمه ی محبت تو (سرود جدید)۰۰:۰۵:۱۰
حاج مهدی رسولی – شب میلاد امام حسن (ع) سال ۱۳۹۷- چه خوش بر لب که بسم الله الرحمن الرحیم (مدح)۰۰:۰۴:۳۶

 

کربلایی حسین طاهری – ولادت حضرت زینب (س) – سال ۹۶ – ای جانم به سفره‌ی کرامتت (شور)۰۱:۳۰
حاج حسن شالبافان – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و ماه مبارک رمضان ۹۶ – زیارت آل یس۰۶:۱۳
حاج حسن شالبافان – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و ماه مبارک رمضان ۹۶ – توی دل هر آدمی خیلیا جا میگیرن (سرود)۰۳:۱۴
حاج حسن شالبافان – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و ماه مبارک رمضان ۹۶ – باید بچشد گرمی طوفان نجف را (مدح)۰۸:۳۰
حاج حسن شالبافان – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و ماه مبارک رمضان ۹۶ – مهتاب شام تاریکم حسن (سرود)۰۶:۲۳
حاج مهدی عبدی – شب پانزدهم ماه رمضان سال ۹۶ – ولادت امام حسن (ع)- حسن والا حسن طاها (مدح)۰۱:۰۱
کربلایی امیر حسین محمدی – شب پانزدهم ماه رمضان سال ۹۶ – ولادت امام حسن (ع)- هستی مدرک توحیدم علی (سرود)۰۸:۳۰
کربلایی امیر حسین محمدی – شب پانزدهم ماه رمضان سال ۹۶ – ولادت امام حسن (ع) – مرغ چمنم عاشق نام حسن ام (مدح)۰۲:۳۰
حاج مهدی رسولی – شب پانزدهم ماه رمضان سال ۹۶ – ولادت امام حسن (ع)- چشمه محبت تو جاری (سرود)۰۹:۵۰
حاج مهدی رسولی – شب پانزدهم ماه رمضان سال ۹۶ – ولادت امام حسن (ع)- امشب با فریاد صدات میزنم (سرود)۰۶:۳۵
حاج مهدی عبدی – شب پانزدهم ماه رمضان سال ۹۶ – ولادت امام حسن (ع)- هر کسی سوره حسن از لب ما نشنیده است (مدح)۰۵:۵۶
حاج سید قاسم موسوی قهار – ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)- پرچم سبز امام مجتبی هرجا باشد بود دارالشفا۱۹:۰۰
سید رضا نریمانی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – جبریل شراب از لب شیرین تو نوشد (سرود)۱۱:۳۹
سید رضا نریمانی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – اون که تو کشتی احساس (سرود)۶:۲۳
سید رضا نریمانی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – به نام عشق به نام خدا (مدح)۱۲:۴۶
کربلایی قاسمعلی محسنی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – به اذن رحمان به اذن رحیم (سرود)۲:۲۳
کربلایی قاسمعلی محسنی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – زده هوای کربلاتون به سرم (سرود)۱:۴۴
کربلایی حمید بصیرت – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – یار اومد یار اومد (سرود)۳:۴۲
سید رضا نریمانی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – من روز و شبم رو تو فکر تو باشم (سرود)۲:۰۴
سید رضا نریمانی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – دلها رو داده به دست باد زهرا (سرود)۵:۵۴
سید رضا نریمانی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب شانزدهم رمضان ۹۶ – مثل مجنون که جنونی شده ام (سرود)۲:۵۲
سید رضا نریمانی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – جبریل شراب از لب شیرین تو نوشد (سرود)۱۰:۲۶
حاج رضا ایزدی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – میون گهواره خنده به لب داره (سرود)۲:۴۹
حاج رضا ایزدی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – جام چشمان زلالت شور داری (مدح)۸:۰۵
سید رضا نریمانی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – ضربانم حسنه تاب و توانم حسنه (سرود)۴:۴۶
کربلایی هادی یزدانی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – مه کاملم به تو سائلم (سرود)۳:۵۳
سید رضا نریمانی و کربلایی هادی یزدانی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – علوی میمیرم مرتضوی میمیرم (سرود)۲:۴۴
کربلایی هادی یزدانی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – نیمه ماه عجب ذکری رو لبهای منه (سرود)۶:۵۴
سید رضا نریمانی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – شب پانزدهم رمضان ۹۶ – من عبد دربار توام (سرود)۲:۲۳
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۹۶ – ما کویر و نگاه تو دریا (مدح)۱۳:۵۴
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۹۶ – یا حسن ای ضربانم (سرود جدید)۶:۳۶
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۹۶ – جانان جانان جانانه (سرود جدید)۱۵:۲۳
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۹۶ – دیشب گذری کردم از کوچه میخانه (شور جدید)۱۰:۳۶
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۹۶ – عشق تو شد ایمانم (سرود جدید)۲:۱۰
حاج حسین سیب سرخی – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۹۶ – علی امام من است و منم غلام علی (مدح)۶:۴۹
حاج حسین ساروز – شب پانزدهم ماه رمضان ۹۶ – مسجد ارک – (مدح امام حسن مجتبی (ع))۱۵:۰۰
حاج منصور ارضی – شب پانزدهم ماه رمضان ۹۶ – (گلچین)۶:۵۶
حاج منصور ارضی – شب پانزدهم ماه رمضان ۹۶ – (صوت کامل)۴۳:۵۵
حاج محمدرضا بذری – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- من آفریده شدم تا شوم گدایِ کریم (مدح) ۰۸:۰۵
حاج محمدرضا بذری – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- وقتی که به دستِ تو شمشیرِ (شور جدید) ۰۶:۳۸
حاج محمدرضا بذری – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- مثله شب به ماهِ رویِ تو محتاجم (شور جدید)۰۳:۴۶
حاج محمدرضا بذری – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- دلها رو داده به دستِ باد زهرا (سرود جدید)۰۵:۱۷
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- حسن یا نبی یا علی یا زهرایی (سرود جدید)۰۵:۰۷
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- زهرا پسر آورده قرص قمر آورده (سرود جدید)۰۴:۴۰
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- ماه من از تو ندیدم قمری زیباتر (مدح)۱۱:۳۱
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- ستاره بارونه اقام اومده (سرود جدید)۰۴:۴۵
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- پر مروارید شوق تو صدفهای دریا (سرود جدید)۰۵:۵۹
حاج میثم مطیعی – شب پانزدهم ماه رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -در حلال و حرام هرگز نیست، از علی حاکمی مقیدتر (مدح امیرالمومنین “علیه السلام”)۰۱:۳۳
حاج میثم مطیعی – شب پانزدهم ماه رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام -رونق ماه مبارک رمضان منی (سرود)۰۵:۳۳
کربلایی وحید نادری – شب پانزدهم ماه رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – خدا نصیب ما کنه یه سحر زیارتش رو(سرود)۰۶:۱۴
حاج میثم مطیعی – شب پانزدهم ماه رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – اول قمر طاها، اول پسر مولا (مدح)۱۲:۲۶
حاج عبدالرضا هلالی – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – صحبت۰۱:۰۴
حاج عبدالرضا هلالی – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – تا نقاب از چهره ی زهراییش رد می‌شود (مدح)۰۲:۵۴
کربلایی مسعود اصلانی و کربلایی مازیار طاولی – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- روزه داریم وقت افطارمونه (سرود)۰۹:۰۵
کربلایی مسعود اصلانی – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- اول که خدا خلق نمود آل عبا را (مدح)۰۶:۲۸
کربلایی مسعود اصلانی – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- گوش لبش علاج دل زار می کند (سرود)۰۲:۱۵
حاج عبدالرضا هلالی – شب پانزدهم رمضان ۹۶ و ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام- زیارت عاشورا۱۶:۲۶
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – دیوونتم علنیا بسم الله، آی امام حسین بسم الله (سرود)۰۱:۳۲
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – شب میلاده فاطمه شاده، به علی و زهرا خدا پسر داده (سرود)۰۴:۲۵
حاج احمد نیکبختیان – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – اهل مدینه شادم که مولا بابا شده (سرود)۱۰:۲۰
حاج احمد نیکبختیان و حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – خدا مشغول خلقت بود دنیا را همان موقع (شور ذکر حضرت علی علیه السلام)۰۳:۱۷
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – تو این کرم خونه آقام اومده (سرود)۰۳:۲۱
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – زهرا پسر آورده، قرص قمر آورده (سرود)۰۷:۳۸
حاج محمود کریمی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – مثل سیبی که از عدن برسد (مدح)۱۵:۵۱
حاج احمد نیکبختیان – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – تمام شهر را امشب خبر کن یار می آید۱۲:۰۸
حاج سعید حدادیان – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۶ و میلاد امام حسن علیه السلام – صحبت در مورد دعای پانزدهم صحیفه سجادیه (گرفتاری و بلا)۱۳:۰۰
حاج محمدرضا طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – علی امام من است و منم غلام علی (شور)۰۲:۴۴
حاج محمدرضا طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – می سازم یک روز برای تو حرم (شور)۰۷:۲۳
حاج محمدرضا طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – (مدح)۱۰:۵۱
حاج محسن طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – یار اومده دلدار اومده (سرود)۰۹:۴۳
حاج محسن طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – روزه دارم من و (مدح) ۰۶:۳۴
کربلایی حسین طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – نگاهم کن (شور)۰۸:۴۸
کربلایی حسین طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – باید بچشد گرمیِ طوفانِ نجف را (مدح)۰۹:۵۲
کربلایی حسین طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – الا یار با وفای قدیم من (شور)۰۶:۱۸
حاج محمد رضا و کربلایی حسین طاهری – شب پانزدهم ماه رمضان و ولادت امام حسن علیه السلام سال ۹۶ – حسن ابن حیدری (شور)۰۶:۵۳
حاج مهدی مختاری – شب سیزدهم ماه رمضان ۹۶ – یاد عقیق یمنم یاد شیر نر ارباب کریمم حسنم (شعرخوانی پایانی)۰۳:۴۸
حاج احمد واعظی – میلاد حضرت رقیه (س) – سال ۹۶ – در کشتی محبت و لطف خدای ما (شور جدید)
حاج رحیم جامی – شعر خوانی و مدح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام۱۹:۲۱
حاج رحیم جامی – شعر خوانی، مدح و سرود و روضه امام حسن مجتبی علیه السلام۳۴:۴۲
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)۰۴:۴۶
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – لطف و کرم شما زیاده مادرم منو (سرود)۰۲:۰۹
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – دوست دارم که از دعات مومن شم (شور)۰۳:۲۳
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – وقتی میره به میدون همه گوند (سرود لری)۰۱:۱۲
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – دیوونگی کار دلمه امشب شبه منه (سرود)۰۵:۰۲
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – گنبده طلاتو عشق است آقا (مدح اصفهانی)۰۲:۰۶
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – شب شبه دیوونگی حالم خرابه ساقی (سرود)۰۵:۲۰
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – منو یه بار بردی حرم دیوونه کردی (مناجات)۰۵:۵۱
حاج مهدی رعنایی – شام ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – نیمه ماه آمده انگار حضرت عشق (مدح)۰۴:۱۳
حاج مهدی رعنایی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – لطف و کرم شما زیاده مادرم منو (سرود)۰۲:۰۶
حاج مهدی رعنایی – ولادت امام حسن مجتبی (ع) ۹۳ – مدح و نغمه خوانی امام علی علیه السلام (مدح)۰۱:۴۰
حاج ابوالفضل بختیاری و سید محمد جوادی- میلاد امام حسن (ع)- علی مولا علی علی، سر من خاک پای ت (شور و سرود لری)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۶:۴۸
حاج ابوالفضل بختیاری- میلاد امام حسن (ع)- دیگه غم نداری با علی، چیزی کم نداری با حسن (سرود)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۸:۵۵
حاج ابوالفضل بختیاری- میلاد امام حسن (ع)- مرا عشق دادند و سر را گرفتند (مدح)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۹:۵۷
حاج ابوالفضل بختیاری- میلاد امام حسن (ع)- علی آقامونه دین و دنیامونه (شور)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۳:۳۵
حاج ابوالفضل بختیاری- میلاد امام حسن (ع)- یا حسن نمک ذکر شما پر شوره (سرود)- (صوتی-۱۳۹۵)۰۶:۵۱
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسن (ع) -بریم مدینه دوباره بارون ناز بهاری داره دوباره میباره (شور) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۵:۴۷
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت میلاد امام حسن (ع) -در هوای گل نغمه زد بلبل (سرود) – (صوتی-۱۳۹۴)۰۵:۴۰
حاج احمد نیک بختیان- شب پانزدهم ماه مبارک رمضان- میلاد امام حسن(ع)-دل و دلبری سر و سروری (شور)-(صوتی-۱۳۹۵/۰۳/۳۱)۰۶:۴۶
حاج احمد نیک بختیان- شب پانزدهم ماه مبارک رمضان- میلاد امام حسن (ع)- حسن رو هی می بوسه زهرا می گه بچه ام بوسیدن داره (شور)-(صوتی-۱۳۹۵/۰۳/۳۱)۰۸:۳۲
حاج احمد واعظی و حاج سعید حدادیان- به مناسبت میلاد امام حسن (ع)-ای دو عالم مست نگاه تو (سرود جدید)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۵:۰۲
حاج احمد واعظی و جاج سعید حدادیان- به مناسبت میلاد امام حسن (ع)-امشب شاده دل حضرت زهرا (سرود جدید)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۷:۱۵
حاج احمد واعظی- شب پانزدهم ماه مبارک رمضان-به مناسبت میلاد امام حسن (ع)-در کشتی محبت و لطف خدای ما (مدح)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۳:۱۹
حاج احمد واعظی- شب پانزدهم ماه مبارک رمضان-به مناسبت میلاد امام حسن (ع)- سور و ساتی تو آسمونه بر پا (سرود جدید)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۶:۴۸
حاج احمد واعظی- شب پانزدهم ماه مبارک رمضان- به مناسبت میلاد امام حسن (ع)- می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد (مدح)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۱۲:۴۷
حاج ابوذر بیوکافی- به مناسبت ولادت امام حسن(ع)- آقا تو شبیه خورشیدی به شب دل ما تابیدی – (صوتی-۱۳۹۵)۰۲:۴۳
حاج مهدی مختاری- شب پانزدهم رمضان- به مناسبت ولادت امام حسن (ع)-رطب بده به گدایت برای افطارش (مدح)- (صوتی-۱۳۹۴)۰۹:۳۸
حاج مهدی مختاری- شب پانزدهم رمضان- به مناسبت ولادت امام حسن (ع)-قرائت دعای پر فیض مجیر (دعای مجیر)- (صوتی-۱۳۹۴)۲۶:۲۱
حاج مهدی مختاری- شب پانزدهم رمضان- به مناسبت ولادت امام حسن (ع)-خدا به طالع تان مهر پادشاهی زد (مدح)- (صوتی-۱۳۹۴)۰۴:۳۳
حاج مهدی مختاری- شب پانزدهم رمضان- به مناسبت ولادت امام حسن (ع)-باز این دل شده رسوا شیدایی زده (سرود جدید)- (صوتی-۱۳۹۴)۰۲:۵۰
حاج مهدی سماواتی – سرود میلاد امام حسن (ع) – پانزدهم ماه مبارک رمضان( صوتی – ۱۳۹۵/۰۳/۳۱)۰۶:۱۲
حاج مهدی رعنایی- میلاد امام حسن (ع)- آرامشم زیر لحد حسن- (صوتی-۱۳۹۴ )۰۴:۴۱
محمدرضا طاهری – مولودی امام حسن مجتبی – رمضان ۱۳۹۵ – تصویری۰۴:۴۹
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – دنیا دنیا مثل دریا قد هفتا آسمون حسن کریمه (سرود)۳:۴۲
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مقتدایم تویی امام کریم (مدح)۶:۰۴
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – شب نیمه ماه رمضونه قناری دل داره می خونه (سرود)۶:۲۵
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – دل من پر زد سوی خدا، دردای من میشه کلا دوا (سرود زیبا)۴:۳۶
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – نمیگم از دلم چیزی تو از حالم خبر داری (شور زیبا)۵:۰۲
حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – اشکم شده سرمایه ام با روضه اتم همسایه ام (شور زیبا)۵:۳۴
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – آمدم با رخصت از ساقی کوثر در حرم (مدح)۵:۰۷
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – شام میلاد امام حسن مجتبی (ع) – روی زلف نسیم این خبره از قدیم (سرود جدید)۷:۲۵
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – شام میلاد امام حسن مجتبی (ع) – خبری نیست اگر معجزه ای بر پا شد (مدح)۸:۲۴
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – شام میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ای جانم به سفره ی کرامتت (سرود جدید)۹:۲۱
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – شام میلاد امام حسن مجتبی (ع) – بر طالع من حک شده دیوانه بودن (مدح)۲۶:۲۷
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – شام میلاد امام حسن مجتبی (ع) – این همه گدا صف بستن (سرود جدید)۹:۵۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ای تبسم دریا (سرود)۵:۴۲
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – مه رحمت و جود است (مدح)۱۱:۴۷
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – امشب کار و بارم با امام مجتباست (سرود)۶:۵۰
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – به پای عشق تو هستیمو می زارم (سرود)۱۳:۲۱
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – غرق است در صدای تو انفاس قدسیه (دکلمه)۱۱:۰۸
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – دیوونه شو اسم لیلاتو میارم (سرود)۴:۲۶
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ماه کامل شد دوباره وقت دیدار آمده (مدح)۱۲:۵۸
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – اگه غم نداری با علی ، چیزی کم نداری با حسن (سرود)۱۷:۵۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ذکر نام مقدس حضرت ابوتراب علیه السلام۳:۳۴
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – فدای جود کسی که هر آنچه را بخشید (مدح و روضه)۸:۰۵
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – از عالم بالاست شمیمی که رسیده (مدح)۱۸:۱۳
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ماه خدا کامل شد (سرود)۵:۳۹
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – مگه چه خبره آسمونیا شادن (سرود)۳:۳۹
حاج منصور ارضی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۵ – شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) – (صوت کامل)۴۸:۰۵
حاج منصور ارضی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۵ – شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) – (صوتی)۱۰:۲۶
حاج منصور ارضی – شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ۹۵ شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) – (تصویری)۱۰:۲۶
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – مستم و مستم (سرود)۴:۲۸
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد (مدح)۸:۴۵
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ای جانم به سفره کرامتت (سرود)۱۰:۱۶
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – علی یارمه (سرود)۰۰:۴۵
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – به هم رسانده خداوند علی و زهرا را (س)(مدح)۱۵:۴۵
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – روی زلف نسیم این خبره از قدیم (سرود)۷:۴۵
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – امشب با فریاد صدات میزنم (سرود)۸:۲۱
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ناز این گل کشیدن داره (سرود)۱۳:۴۸
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – دست حق نگهدارش (سرود)۵:۲۷
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – تا نقاب از چهره زهرایی اش رد می شود (مدح و سرود)۱۱:۱۲
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – کاشکی می شد همچین شبی (سرود)۱۰:۳۵
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – مگه چه خبره آسمونیا شادن (سرود و مدح)۱۱:۱۰
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ماه خدا کامل شد (سرود)۱۳:۴۷
حاج عبدالرضا هلالی و حاج احد قدمی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – علی علی مولا (سرود)۸:۳۶
حاج عبدالرضا هلالی و حاج احد قدمی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – علی مع الحق والحق مع علی (سرود)۱۰:۰۱
حاج عبدالرضا هلالی و کربلایی جواد پرچمی – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – شعرخوانی و روضه۱۱:۳۴
حاج احمد نیکبختیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ناز لیلا کشیدن دارد (سرود)۸:۳۱
حاج احمد نیکبختیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – دل و دلبری سر و سروری (سرود)۶:۴۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – منم گدای آشنا داداش بزرگ زینب (س)(سرود)۴:۵۶
سید مجید بنی فاطمه و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – دست من و خدا گرفت (سرود)۹:۴۵
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – به هم رسانده خداوند علی و زهرا را (مدح)۱۶:۱۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – این هدیه خورشیده (سرود)۳:۰۲
کربلایی محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – دین و ایمانم حسن (سرود)۱۰:۰۹
حاج سعید و محمد حسین حدادیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – لعن الله علی من عداک یا علی (ع)(سرود)۲:۲۳
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – روضه و شعرخونی۷:۵۴
حاج احمد واعظی و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – امشب شاده دل حضرت زهرا (س)(سرود)۷:۱۵
حاج احمد واعظی و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۵ – میلاد امام حسن مجتبی (ع) – ای دو عالم مست نگاه تو (سرود)۵:۰۲
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – مهربونی، آرومه جونی، روزی رسونی (سرود)۱۱:۱۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – اگر چه عاشق ناقابل شماست دلم (مدح)۱۶:۰۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا (سرود)۱۶:۴۲
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – جار میزنم جار علنی ، همیشه در قلب منی (سرود)۴:۱۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – روضه حضرت قاسم علیه السلام۷:۲۱
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) -وقال اللهِ معبود مگه میشه بی علی بود – شور۱:۴۶
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) -اول تو را نوشته و انسان درست کرد – مدح۵:۱۹
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – مگه چه خبره آسمونیا شادند – شور۳:۵۰
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – امشب مدینه شد از بوی عطرش معطر – مدح۳:۲۸
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – نشسته ام بنویسند گدا گدا آقا – مدح۸:۰۴
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا – مدح۸:۳۰
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – مستی چشمات عالم و بیمار میکنه – مدح۵:۲۵
کربلایی سید صادق موسوی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – فرزند ارشد حیدری – شور۳:۱۶
کربلایی سید صادق موسوی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – از کربلا دارم یه خاطره – شور۰۰:۵۷
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن مجتبی (ع) – روضه و مناجات۱۸:۲۰
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسن (ع) – حس خوبیست که امشب به زبان آمده است ( مدح )۶:۵۸
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسن (ع) – اومده امشب شبِ سرور و شبِ ظهور امام حسن ( سرود )۴:۰۲
کربلایی جواد مقدم – سال ۱۳۹۴ – میلاد امام حسن (ع) – مهربونی ، آروم جونی، روزی رسونی ( سرود )۸:۵۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – ماه من از تو ندیدم قمری زیباتر (مدح)۱۴:۵۵
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – من دیوونه برات هلاکم (سرود)۱۳:۱۳
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – ستاره بارونه تو این کرمخونه (سرود)۶:۲۰
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – ای جان ای جان جانان من آمد (سرود)۳:۲۱
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – مدح و روضه۱۲:۳۲
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – تو میخونه با چشمام (سرود)۳:۲۴
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – من هم اهل یمنم (سرود)۴:۴۰
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – بالا مکان بمان به همان لا مکانی ات (سرود)۲:۰۴
حاج احمد نیکبختیان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – توی سینه دل بی قراره (سرود)۶:۴۲
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – مدح و مناجات۱۰:۵۹
حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – مدح و مناجات۱۱:۵۱
حاج موسی رضایی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – باوقار زیبا نگار (سرود)۱۰:۰۸
حاج موسی رضائی و سید محمد حسین یونسی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – اونیکه میگه فقط گدای حسنم (سرود)۱۰:۵۹
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – عاشق توام خدایی (سرود و مدح)۹:۵۷
حاج روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – اونیکه میگه شده مدینه وطنم (سرود)۱۲:۵۵
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – رنگ سبز شال آقا (سرود)۷:۲۷
حاج امین مقدم – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – گل زهرا حسن (ع)(سرود)۶:۳۰
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – روزگار تلخ را می کند عسل حسن (ع)(سرود)۲:۰۹
حاج ولی الله کلامی زنجانی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – شعرخوانی۱۴:۲۵
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – حرارت عشقت چه آتشی داره (سرود)۴:۵۶
حاج محمود کریمی و کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – شبیه یمبر یه چیز دیگه است (سرود)۷:۱۲
حاج محمود کریمی و حاج ولی الله کلامی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – شراب اگه عوض شده پیمونه سبزه (شعر خوانی)۱۶:۱۵
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – رمضان بهشت خدا شده (مدح)۱۰:۳۲
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – بیان روایت و روضه۲:۵۹
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – ستاره بارونه آقام اومده (سرود)۶:۰۱
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – کار ما نیست غزل بافتن از نام حسن (مناجات)۹:۱۷
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – دعای ابوحمزه ثمالی (بخش اول)۹:۳۳
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – دعای ابوحمزه ثمالی (بخش دوم)۸:۱۷
حاج منصور ارضی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – روضه و دعای ابوحمزه (بخش سوم)۶:۲۵
حاج حسین سازور – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – همه میخانه به صف (سرود)۲:۳۶
حاج حسین سازور – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – سرمایه ام همین دو سه خط شعر ساده است (مدح)۸:۰۸
حاج حسین سازور – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – همه نا امیدا رو من برای امید شکار می کنم (سرود)۲:۴۷
حاج سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – سلام ای پسر بارون (سرود)۱:۵۶
حاج سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – اگر چه عاشق ناقابل شماست دلم (مدح)۱۴:۲۲
حاج سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – باز تو دلم امیده (سرود)۷:۱۸
حاج سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – دست و من خدا گرفت به پا قدم تو امشب (سرود)۴:۴۴
حاج سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – حالا که من از حرم دورم (شور)۱:۰۵
استاد ولی الله کلامی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – شعرخوانی۷:۴۰
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – من زنده نسیم مسیحا دم تو ام (مدح)۷:۲۴
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – شبیه پیمبر یه چیز دیگه است (سرود)۳:۵۸
حاج سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – بر مجلس ما صفا بده زهرا جان (مدح)۱۴:۱۳
حاج امین مقدم – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – سرود آذری۳:۳۲
حاج سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – این هدیه خورشیده (سرود)۶:۰۵
حاج امین مقدم – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – تا که دستم پر از تماشا شد (مدح)۳:۳۷
حاج قاسم صرافان – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – روح تو را از نور زهرا آفریدند (شعرخوانی)۸:۳۱
حاج محمد رضا طاهری و استاد کلامی زنجانی – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام حسن (ع) – مدح امیرالمومنین و شعرخوانی۴:۱۴
همخوانی در مدح حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)۰۶:۰۳
حاج مرتضی طاهری-مداحی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام)۰۶:۱۸
شعرخوانی حاج محمود کریمی در مدح حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ۱۳۹۳۰۳:۵۷
حاج محمدرضا طاهری – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – خنده امشب زیر چتر یاس مهمان می شود (مدح)۱۹:۵۲
حاج محمدرضا طاهری – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – شبای ماه خدا ماه تویی (سرود)۸:۴۳
حسین طاهری و احد قدمی – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – حالمون خدائیه (سرود)۱۰:۳۰
محمد اسداللهی – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – گفتی کجاست مشکل کارت که حل کنم (مدح)۱:۴۰
محمد اسداللهی – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – دلها رو داده به دست باد، زهرا (س) (سرود)۱:۱۹
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – در مملکت ری وطنی دارم و بس (مدح)۳:۵۹
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – گدایی مال گدا و کرامت مال کریمه (سرود)۲:۵۰
کربلایی جواد مقدم و محمد اسداللهی – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – قلب من داره می زنه با تو (سرود)۳:۱۳
کربلایی جواد مقدم و محمد اسداللهی – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – بازهم حرفای احساسی (شور)۵:۱۷
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – مس دلمو آقا امشب تا صبح طلا کن (شور)۲:۳۵
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – بی ابالفضل دنیایی ندارم (شور)۳:۳۸
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – زین پس به جای واژه کرببلا بگو بهشت (شور)۶:۲۲
کربلایی جواد مقدم – ولادت امام حسن مجتبی رمضان ۹۳ – دل صبوره، راه تو دوره (شور)۳:۳۹
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – با خوب و بد گدا می سازه (سرود)
سید هادی شاهرودی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – مدح و سرود
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – ای فروزنده ز رخ حسن خدات (مدح)
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – پرواز می کنم به بام تو (سرود)
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – نفس نفس می زنم برای تو (سرود)۹:۵۷
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – شعر خوانی۶:۳۱
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسن مجتبی (ع) سال ۹۳ – نیمه ماه خدا شد ، ماه پیدا می شود (مدح)۷:۵۷
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسن مجتبی (ع) سال ۹۳ – اگر چه عاشق ناقابل شماست دلم (مدح)۷:۵۳
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسن مجتبی (ع) سال ۹۳ – بازم از عرش اعلا خبر اومد (سرود)۷:۵۶
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسن مجتبی (ع) سال ۹۳ – ماه خدا با ماه فاطمه کامل میشه (سرود)۴:۵۵
سید مجید بنی فاطمه – میلاد امام حسن مجتبی (ع) سال ۹۳ – قرائت دعای مجیر و مناجات۱۶:۵۹
حاج حسن خلج – ولادت امام حسن مجتبی (ع) سال ۹۳ – عطری ز شمیم اهل بیت آمده است (مدح)۸:۱۱
حاج حسن خلج – ولادت امام حسن مجتبی (ع) سال ۹۳ – بدون عشق مسلمان شدن محال محال (مدح و روضه)۸:۰۷
حاج منصور ارضی – شب پانزدهم رمضان ۹۳ – مناجات – (تصویری)۸:۰۴
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور و حاج ابوالفضل بختیاری – شب پانزدهم رمضان ۹۳ – دعای مجیر و ولادت امام حسن مجتبی (ع) – (صوتی)۵۷:۳۶
صابر خراسانی-شعر خوانی در مدح و منقبت حضرت امام حسن مجتبی (ع)۰۳:۳۹
محمدرضا طاهری-میلاد امام حسن مجتبی (ع)۰۳:۵۹
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – وقتی پدرت حضرت حیدر شده باشد (مدح)۱۳:۱۱
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – بالا بگیر کشکول گدایی تو (سرود)۶:۰۳
سید مهدی میر داماد – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – کیه مست و قلندره حیدر حیدر (ع) (سرود)۳:۲۲
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – با خوب و بد گدا می سازه (سرود)۱۵:۱۲
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – با خوب و بد گدا می سازه (سرود)۱۵:۱۲
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – ماه من از پرده بیرون شو (مدح)۱۴:۲۸
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – آنکه در ماه خدا شد ماه بی همتا تویی تو (مدح)۱۷:۵۶
حاج محمود کریمی – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – روشن شد آسمون (سرود)۱۵:۲۱
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – اگه یه سری بزنه (سرود)۱۰:۰۱
حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – اگه یه سری بزنه (سرود)۱۰:۰۱
حاج سعید حدادیان – میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رمضان ۹۳ – دعای مجیر و مناجات ۱۷:۴۴
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ۹۳ – حاج عبدالرضا هلالی : سرود۱۱:۱۶
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ۹۳ – حاج عبدالرضا هلالی و موسی رضایی : مدح ، سرود۱۰:۴۰
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ۹۳ – موسی رضایی و حامد خمسه : مدح ، سرود۱۱:۲۴
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ۹۳ – حامد خمسه : مدح ، سرود ۱۲:۳۱
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ۹۳ – روح الله بهمنی و حامد خمسه : مدح ، سرود ۹:۰۹
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام ۹۳ – حاج عبدالرضا هلالی ، روح الله بهمنی و وحید قاسمی : شعر خوانی و روضه۱۳:۱۴
حاج میثم مطیعی | مدح امام حسن مجتبی (ع) ۱۳۹۲/۵/۱۱۱:۱۲
شب پانزدهم رمضان۹۱-حدادیان-قسمت دوم(مولودی امام حسن(ع))۲۲:۴۵
شب پانزدهم رمضان۹۱-حدادیان-قسمت اول(مولودی امام حسن(ع))۰۹:۰۷
میرداماد _ رمضان ۹۱ _ شب ولادت امام حسن مجتبی _ اول تو را سرشته و انسان درست کرد – مدح۱۲:۱۰
میرداماد _ رمضان ۹۱ _ شب ولادت امام حسن مجتبی _ ترانه ی لب کمیته ، حسن کریمه اهل بیته – سرود۶:۴۱
میرداماد _ رمضان ۹۱ _ شب ولادت امام حسن مجتبی _ باز امشب بی قرارم ، دیوونه پی یارم – سرود۸:۲۴
میرداماد _ رمضان ۹۱ _ شب ولادت امام حسن مجتبی _ من یار ندارم ، دلدار ندارم ، جز با علی و آل علی کار ندارم – سرود۳:۱۱
میرداماد _ رمضان ۹۱ _ شب ولادت امام حسن مجتبی _ دل من باز دوباره هوای میخونه داره – سرود۹:۵۹
میرداماد _ رمضان ۹۱ _ شب ولادت امام حسن مجتبی _ تا که دستم پر از تمنا شد ، چشم من مهمان دریا شد – مدح۱۶:۳۲
میرداماد _ رمضان ۹۱ _ شب ولادت امام حسن مجتبی _ از آسمون او تا به هفتم ، شده عشقم زبون زد بین مردم – سرود۵:۳۷
ولادت امام حسن علیه السلام(شب پانزدهم رمضان ۹۱ حاج منصور و طاهری و سازور)-مسجد ارگ تهران۰۱:۰۴:۱۶
سر رسوائی دارم/تب بالائی دارم(کلیپ شام میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام-حاج محمود کریمی)۱۱:۵۸
تو میخونه با چشمام عکس تورو روی دیوار میکشم(کلیپ شام میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام-حاج محمود کریمی)۱۲:۱۱
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش اول(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۰۶:۲۴
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش دوم(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۱۶:۴۴
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش سوم(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۰۴:۴۲
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش چهارم(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۰۶:۴۰
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش پنجم(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۰۳:۳۱
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش ششم(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۰۱:۴۸
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش هفتم(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۰۲:۲۶
شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) – بخش هشتم(حاج محمود کریمی-حاج سعید حدادیان)۰۳:۱۳
چراغونی کنید خیابونا رو۰۷:۰۹
یا اباالفضل که میگم عشقو از سر می گیرم۰۴:۵۰
نشسته رو لبام لخته خون این دل ای خدا۱۰:۳۶
ما کویر نگاه تو دریا۱۲:۵۵
سفره امام حسن همه رنگ سبزه۰۹:۳۲
رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن۰۶:۰۳
منم و زبان الکن ۱۱:۴۳
ماه من از پرده بیرون شو ببین ماه خدا را۰۶:۳۵
تو بر فراز کوه کرم ایستاده ای۱۱:۳۰
تو میرسی و غنچه لبخند میرسد۰۹:۰۴
ای دل از این نداری خود دست برندار۱۰:۲۲
بده در راه خدا یه بقیع و کربلا۰۳:۳۶
یوسف زهرا حسنه۱۰:۰۷
یکی توی قلبم داد میزنه امشب۰۳:۵۵
واسه کل خلقت تاج سر آوردند۰۳:۴۳
شب نوکری حاتم طایی شد۰۵:۲۱
زینت عرش برینه نداره تو عالم قرینه۱۱:۲۹
سحر بود و شب نیمه ماه رمضان بود۱۲:۳۹
گفتند بی بدیلی و دیدیم برتری۱۰:۳۷
شب کریم مدینه است۱۳:۱۹
ای وسعت بهاری بی انتهای سبز۲۴:۲۳
کریم آل الله یا حسن یا مولا۰۸:۰۶
شور و شعف به هر طرف۰۳:۱۴
ترانه عالم بالا مولانا حسن حسن حسن حسن حسن حسن۱۰:۳۶
پر مروارید شوق تو صدفهای دریا۱۰:۴۷
تو امام جوونای بهشتی۰۸:۰۶
بخش اول – سرود۰۹:۱۱
بخش دوم – سرود۰۹:۱۴
بخش سوم – مدیحه سرائی۱۴:۵۱
بخش چهارم – سرود۱۸:۵۹
بخش پنجم – سرود۱۱:۲۳
میبینم یوسف اومده۲۲:۳۲
ماه رمضون بهاره۳۱:۰۶
سرمو میذارم به راهت۰۶:۲۲
گل زهرا حسن۱۸:۱۳
دست کریم حسن۰۷:۰۷
امشب شب دلای پریشونه۰۸:۰۳
ای اهل ولا امشب شب احیای قلوب است۱۱:۱۰
اگه عاشق و دلسوخته آل رسولی۱۱:۵۹
حسن خوبی است که امشب به زبان آمده است۱۱:۱۰
می خورم امشب بر در و دیوار از تنهایی ای یار من۴:۵۱
غم ندارم تا کریم آل احمد را دارم۱۳:۲۰
اگه برسه یه شبی پای من گدا۱۴:۵۵
یا حسن یا امام مجتبی روحی فداک۱۴:۲۵
مدح۱۰:۲۳
خبر رسیده که امشب کریم می آید۱۹:۱۴
روی دامن ابرا می درخشه خورشید۱۱:۵۲
رطب که نه ولی شیرین تره۸:۳۷
حس خوبی است که امشب به زبان آمده است۱۱:۰۷
ای بر خیل جوانان بهشت آقایی۱۲:۱۱
روی دامن ابرا می درخشه خورشید۱۰:۱۲
روی دامن ابرا می درخشه خورشید ۲۱۰:۲۲
اول ترا سرشت و انسان درست کرد۱۱:۴۰
در هوای گل ، نغمه زد بلبل که یاسمن آمد۱۰:۲۲
خدا پرده را تا ثریا گشود۲۵:۱۱
غم ندارم ، تا کریم آل احمد را دارم۲۲:۳۰
خورشید رسول الله۷:۰۰
عباس ، علمدار حسین۶:۲۷
جلوه خدائیه ، جلوه سبر فلک۷:۳۱
کریم آل عبا یا حسن مجتبی۱۰:۲۴
از آسمون تا مدینه می آد۹:۲۹
عشق تو تا میون قلب منه۱۴:۴۰
حسین۱۶:۰۶
مدح۱۷:۴۶
ماه رمضون بهاره۱۳:۰۱
شب میلاد یاره۱۸:۰۴
امشب شب دلای پریشونه۸:۳۰
مدح۲۲:۲۵
حسن بن علی ، علی علی علی۱۶:۵۷
عجب حکایتی شده ، شور و قیامتی شده۳:۱۹
آقام آقام حسن۶:۲۲
شب نیمه ماه رمضون تو سیاهی آسمون میدرخشه خورشید۰۴:۱۳
زودتر از همه مژده به پیمبر دادند ۰۳:۴۷
خونه سبزه دل سرخ عاشق دیوونه سبزه /سرود۳:۵۶
سالها چشم به دنبال عبایی میگشت /مدح۱۰:۵۷
بین تمومه سرورا تو با همه فرق داری /سرود۱۱:۴۰
روی همه چشمای دلبر شونه زلفش دست مادر۷:۳۸
ای یا کریم خسته چه کرده اند با پرت۹:۰۷
من در قنوت نیمه شبت دور میزنم۵:۵۶
چشم فرزندش نگاهی رو به بالا کرد و دید۷:۰۴۱
در هوای سرد یثرب کرم خوابی سرخ بود۷:۰۸
حسن بن علی مدد۸:۲۳
شب نیمه ماه رمضون جشن کریمه۶:۵۶
حسن کریم آل طه۵:۵۰
نسشته ام بنویسم که سفره داری تو۵:۲۸
نخوانده است کسی سطری از کتابت را۵:۳۸
نشسته ام بنویسم گدا گدا آقا۶:۳۱
دل من داره هوای یار رو۷:۱۴
دلت اگه تو دست یه آقای کریمه۳:۳۰
آباد شد آنجا که شما پا بگذراید۶:۴۹
تو قله و نشین بوده ای۶:۱۷
جان می طپد از خوبی یاری که گرفتیم۶:۱۰
تا که عشق دلبر تو زندگیمه۶:۲۷
شکرت رو میگم که شدم گدای خونه امام کریم۵:۱۳
یا علی عظیم یا غفور رحیم۴:۰۵
من میهمان هر شبه ی میزبانی ام۷:۴۱
از آسمان هفتم دنیا خبر رسید۸:۲۴
یا علی یا عظیم یا غفور یارحیم۶:۰۸
نور جمالش تا نشئتینه۹:۲۴
مولا دریا، زهرا دریا،دریا دریا بهم رسیده مروارید اومد به دنیا۸:۲۴
تو آسمان خانه زهرای اطهری۷:۴۳
دستی که شعر دفتر دل را نوشته است۶:۳۳

مدیحه و مولودی امام حسن مجتبی علیه السلام

۱. حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱وقتی که خدا هم گرفتار حسن شد(مدیحه سرایی،سال ۹۱)۱,۳۱۶۰:۰۳:۴۳
۲می آید نسیم آشنایی شد ماه مبارک(سرود،سال ۹۱)۱,۹۱۰۰:۰۵:۲۵
۳ای دل زمان عرض تشکر به کبریاست۱,۷۶۳۰:۰۴:۵۹

۲. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱سر رسوایی دارم تب بالایی دارم (سرود،سال ۹۱)۳,۶۴۳۰:۱۲:۲۵
۲تو که خونت دار الشفامه مهدیه امام حسن مجتبی (سرود،سال ۹۰)۲,۰۱۳۰:۰۵:۴۲
۳ترانه عالم بالا مولانا حسن حسن حسن (سرود،سال ۹۰)۳,۶۴۸۰:۱۰:۲۱
۴نیمه ماه و دوباره دلم یه حال دیگه داره (سرود،زنگنه سال ۹۰)۱,۳۱۰۰:۰۳:۴۲
۵دیشب گذری کردم از کوچه میخانه (مدیحه سرایی،سال ۹۰)۳,۴۸۴۰:۱۴:۵۰
۶پره مرواریده شوقه رو صدف های دریا (سرود،سال ۹۰)۳,۷۵۲۰:۱۰:۳۹
۷تو امام جوونای بهشتی (سرود،سال ۹۰)۲,۷۱۱۰:۰۷:۴۱
۸لالایی مادر برا گل مولا حسن اشبه اباک یا حسن (سال ۸۹)۳,۰۲۴۰:۱۳:۱۸
۹آفتاب از روزن چشم تو پیدا میشود (سال ۸۹)۴,۱۱۹۰:۱۱:۴۱
۱۰مولادریا، زهرا دریا، دریا دریا ( سال ۸۸)۱,۲۳۷۰:۰۸:۲۴
۱۱نور جمالش تا نشأتینه ( سال ۸۸)۱,۳۸۳۰:۰۹:۲۴
۱۲یا علی یا عظیم .. ( سال ۸۸)۹۰۵۰:۰۶:۰۸
۱۳پسر فاطمه تمام آبرومه  (سال ۸۷)۴,۷۴۰۰:۱۳:۱۳
۱۴خونه سبزه دل سرخ عاشق دیوونه سبزه  (سال ۸۷)۵۲۵۰:۰۳:۵۶
۱۵بین تموم سرورا تو با همه فرق داری (سال ۸۷)۱,۵۴۵۰:۱۱:۴۰
۱۶مدیحه خوانی۴,۴۲۸۰:۲۵:۱۱
۱۷عالم اگر به کام من شدشد نشدنشد ۲ ( سال ۸۶)۳,۹۶۱۰:۲۲:۳۰
۱۸عالم اگر به کام من شدشد نشدنشد ۱ (سال ۸۶)۳,۵۰۲۰:۱۳:۲۰
۱۹اگه برسه یه شبی پای من گدا به در خونه علی و فاطمه (سال ۸۶)۳,۱۳۲۰:۱۴:۵۵
۲۰میخورم امشب بر در و دیوار از تنهایی ای یار من (سال ۸۶)۱,۱۴۴۰:۰۴:۵۱
۲۱خورشید رسول الله در دست ولی الله (سال ۸۶)۱,۶۴۲۰:۰۷:۰۰
۲۲کریم آل طاها آمد به دنیا۴۱۵۰:۰۳:۱۸
۲۳دلبر نازم بی تو چه سازم ای که تویی تو روح نمازم۱,۰۵۹۰:۰۸:۳۳
۲۴سرزده ماه فاطمه آره والا ، آره والا۱,۱۱۲۰:۰۸:۵۹
۲۵حسن خوبی است که امشب به زبان آمده است۱,۶۷۰۰:۰۹:۲۸
۲۶نماز و روزه ی ماه مبارک     ماه روی حسن بن حیدر۱,۵۴۹۰:۰۸:۴۶
۲۷شب ستاره بارون می باره،با یه گل یاس بازم بهاره۱,۲۵۲۰:۱۰:۳۸
۲۸شبیه روی حضرت طه۷۳۸۰:۰۶:۱۵
۲۹تو دلم خدا می دونه چه قیامتی که برپاست۵۵۹۰:۰۴:۴۴

۳. سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱باز امشب بی قرارم (جدید،سرود،سال ۹۱)۲,۸۴۱۰:۰۸:۰۴
۲تا که دستم پر از تمنا شد (جدید،مدیحه سرایی،سال ۹۱)۳,۷۸۰۰:۱۲:۵۳
۳کریم آل الله یا حسن یا مولا (جدید،سرود،سال ۹۰)۲,۸۴۸۰:۰۸:۰۵
۴ای وسعت بهاری بی انتهای سبز (جدید،شعر،سال ۹۰)۵,۶۹۰۰:۲۴:۱۵
۵شب کریمه مدینس  تطالم دل تو سینس (جدید،سرود،سال ۹۰)۳,۸۰۵۰:۱۲:۵۸
۶حسن بن علی مولا مولا (جدید،سال ۸۹)۲,۹۲۱۰:۰۹:۵۶
۷هلهله به پا کنید که دریا اومد (جدید،سال ۸۹)۳,۵۱۲۰:۱۱:۵۷
۸به صاحب سفره امشب دل سپردم ( سال ۸۸)۱,۲۳۷۰:۰۸:۲۴
۹حس خوبیست که امشب به زبان آمده است ( سال ۸۸،مدح)۱,۳۸۳۰:۰۹:۲۴
۱۰ذکر تپش دل من ذکر یارب ( سال ۸۸)۹۰۵۰:۰۶:۰۸
۱۱یا حسن یا امام مجتبی ( سال ۸۶)۳,۳۸۶۰:۱۴:۲۵
۱۲تو دل دنیا به پا شد یه جهان محشر و غوغا۸۲۴۰:۰۶:۱۲
۱۳یه پسر داره تو عالم شبیه و همتا نداره۷۰۴۰:۰۵:۱۸
۱۴خبر رسیده امشب کریم می آید (سال ۸۶ ،مدح)۳,۳۸۶۰:۱۹:۱۴
۱۵روی دامن ابرا میدرخشه خورشید (سال ۸۶)۲,۰۹۲۰:۱۱:۵۲
۱۶رطب که نه ولی شیرین تره یوسف که نه ولی مه جبین تره (سال ۸۶)۱,۵۵۰۰:۰۸:۳۷
۱۷یابن حیدر    یابن زهرا۹۱۷۰:۰۷:۴۷

۴. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱این حرف ها حرفه دله یک یا کریم است (جدید،مدیحه سرایی،سال ۹۱)۲,۵۰۷۰:۰۷:۰۶
۲گمونم این خود روح الامینه (جدید،سرود،سال ۹۱)۱,۶۷۵۰:۰۴:۴۵
۳دوباره دستایی خالی اگه رو به آسمونه.. (سال ۸۹)۱,۹۱۲۰:۰۵:۲۴
۴درهای رحمت باز وا شد (سال ۸۹)۳,۰۹۰۰:۱۳:۰۸
۵جان می تپد از خوبی یار (سال ۸۸،مدح)۱,۰۲۵۰:۰۵:۴۸
۶تو قله نشین بوده ای و عالم و آدم در سایه تو (سال ۸۸،مدح)۱,۰۹۷۰:۰۶:۱۲
۷آباد شد آنجا که شما پا بگذارید (سال ۸۸،مدح)۱,۲۱۳۰:۰۶:۵۲
۸دلت اگه تو دسته یه آقای کریمه (سال ۸۸)۶۲۷۰:۰۳:۳۲
۹دل من داره هوای یار (سال ۸۸)۱,۲۸۶۰:۰۷:۱۷
۱۰شب نیمه ماه رمضون جشن کریمه (سال ۸۸)۱,۲۲۶۰:۰۶:۵۶
۱۱یا علی یا عظیم .. ۱ (سال ۸۸)۷۲۹۰:۰۴:۰۶
۱۲یا علی یا عظیم .. ۲ (سال ۸۸)۹۲۸۰:۰۵:۱۴
۱۳خاک عشق دلبر تو زندگیمه (سال ۸۸)۱,۱۴۸۰:۰۶:۳۰
۱۴حسن کریم آل طه (سال ۸۸)۱,۰۳۸۰:۰۵:۵۲
۱۵مدیحه خوانی۱,۹۶۴۰:۱۱:۰۷
۱۶ای که بر خیل جوانان بهشت آقایی (سال ۸۶ ،مدح)۲,۱۵۱۰:۱۲:۱۱
۱۷روی دامن ابرا می درخشه خورشید (سال ۸۶ ، قسمت اول)۲,۳۹۸۰:۱۰:۱۲
۱۸روی دامن ابرا می درخشه خورشید (سال ۸۶ ، قسمت دوم)۲,۴۳۵۰:۱۰:۲۲
۱۹اول تو را سرشت و انسان درست کرد (سال ۸۶ ،مدح)۲,۷۴۲۰:۱۱:۴۰
۲۰در هوای گل، نغمه زد بلبل که یاسمن آمد  (سال ۸۶ )۲,۴۳۵۰:۱۰:۲۲
۲۱مولا مولا کریم آل الله۹۵۰۰:۰۷:۴۰
۲۲بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود۹۲۹۰:۰۷:۳۰
۲۳حس خوبی است که امشب به زبان آمده است۱,۹۴۷۰:۱۱:۰۳
۲۴تراوت بارون محتاج فروق چشماش۸۷۶۰:۰۴:۵۷
۲۵شب نیمه ماه رمضون توسیاهی قلب آسمون ,,,۱,۱۴۷۰:۰۶:۳۱
۲۶زسبوی عشق تو مستم، گل زهرا۴۷۱۰:۰۳:۵۸
۲۷اختری تابان زبرج بو تراب آورده ای۴۶۸۰:۰۳:۵۷
۲۸قمر بارون امشب    خدا خندان امشب۶۵۶۰:۰۵:۳۳

۵. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱رمضان سفره مهمانی خداوند.. (سال ۸۷)۴,۸۲۶۰:۱۳:۱۸
۲بده ای اهل ولا مژده که امشب شب احیای قلوب است (سال ۸۶)۱,۹۶۸۰:۱۱:۱۰
۳گل زهرا حسن یا مولا گل زهرا (سال ۸۶)۲,۱۱۲۰:۱۱:۵۹
۴مژده مژده گل یاسمن آمد۸۷۰۰:۰۷:۰۰
۵ای مدینه ، مدینه ماه زهرا جلوه گر شد۴۳۳۰:۰۳:۲۷
۶تو مدینه رهام کنید   شورم از سر بگیرم۶۲۰۰:۰۵:۱۴

۶.حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱پیچیده تو دل نسیمش شمیم یاس حریمش۱,۸۵۴۰:۰۵:۱۵
۲جبریل از عرش اعلا به مصطفی خبر داد۲,۴۹۷۰:۰۷:۰۵
۳تو سرو قامتی تو سر تا پا ملاحتی۱,۸۶۱۰:۰۵:۱۶
۴جان می تپد از خوبی یاری که گرفتی۳,۶۳۱۰:۱۲:۲۲

۷.سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱حالا شب شیدا شدن این دل مستمه (جدید،سال ۸۹)۲,۵۶۵۰:۰۸:۴۵
۲مدیحه خوانی (سال ۸۷)۴,۳۴۱۰:۱۱:۵۹
۳سبز تموم آسمون،تو چشم عاشق همه (سال ۸۷)۳,۶۱۰۰:۰۹:۵۷

۸. حاج حسین سازور

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ جام ولا پر ساغر شده (جدید،سرود،سال ۹۱)۴,۷۳۳۰:۱۳:۱۳

۹. احد قدمی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱مدیحه خوانی ( سال ۸۸)۴,۰۴۳۰:۱۳:۴۶
۲دوباره خراب و مستم،دوباره توبه شکستم( سال ۸۸)۳,۵۱۲۰:۰۹:۴۸

۱۰. مهدی مختاری

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱مدیحه خوانی ( سال ۸۷)۲,۰۶۶۰:۰۶:۰۴
۲من که شدم خراب اون.. ( سال ۸۷)۲,۱۸۵۰:۰۵:۴۴

۱۱. احمد نیکبختیان

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱سر من جا داره زیر قدمت ( سال ۸۷)۵۶۳۰:۰۳:۱۱

۱۲. ابوالفضل بختیاری

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱در هوای گل نغمه زد بلبل که یاسمن آمد۵۶۳۰:۰۳:۱۱
۲از آسمونا داره گل می باره۱,۰۰۶۰:۰۵:۴۳

۱۳. علی آیینه چی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱چشمات روی هم بذار شهر پیمبر ببین ، دیدنی مدینه۱,۷۴۹۰:۱۱:۵۹
۲در مذهب ما کلام حق ناد علی است۵۰۱۰:۰۲:۵۰

۱۴. روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱تو آسمون دف می زنن که مرتضی پدر شده۴۱۷۰:۰۳:۳۱

۱۵. سید مهدی حسینی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ای که مصطفی را جز رخت آئینه نیست۲۸۰۰:۰۱:۴۷
۲آی رفقا بشارت   داریم می ریم زیارت۵۵۶۰:۰۳:۳۶
۳آقام اومد آقام اومد      حسن بن علی مدد۴۷۶۰:۰۳:۰۵

۱۶. حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱سلام ای در صبوری بی قرینی۴۸۰۰:۰۴:۰۳
۲گل بریزید که نگارم آمدنی شد۵۳۵۰:۰۴:۳۱
۳پسر زهرا اُمده   یار امیرالمؤمنین۷۶۷۰:۰۶:۳۰

۱۷. مجید شعبانی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱نور می باره از آسمون    شهر مدینه روشنه۷۶۹۰:۰۶:۳۱

۱۸.حاج احمد واعظی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱هر کسی یک آقایی داره۱,۰۷۰۰:۰۹:۰۵

۱۹. حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱گل اُومده  گل اُومده     فصل توسل اُومده۸۸۳۰:۰۷:۲۹

برای دانلود کردن مدیحه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید,

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۳۰۵۸
ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) – (ارضی، حدادیان و سازور)۸۹
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – کریمی و حدادیان – ۱۳۹۴ کلیک ها: ۱۹
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج محمود کریمی – ۱۳۹۴ کلیک ها: ۳۹
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۵۸۹
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۱۲۲۰
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۲۷۲۳
ولادت امام حسن علیه السلام – محمود کربمی و سعید حدادیان و عبد الرضا هلالی – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۲۵۹۹
ولادت امام حسن علیه السلام – حاج محمود کریمی و زنگنه – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۲۵۷۰
حاج محمود کریمی، ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ۸۹ کلیک ها: ۳۷۸۳
ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) (کریمی و حدادیان)۸۹ کلیک ها: ۴۰۹۹
حاج محمود کریمی ولادت امام حسن علیه السلام ١٣٨٨
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج محمدرضا طاهری ، کمیل – ۱۳۹۴ کلیک ها: ۱۰
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – طاهری ، بنی فاطمه – ۱۳۹۴ کلیک ها: ۱۵
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – حاج محمد طاهری و مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۲۸۱
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج محمد طاهری و محمد فصولی – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۷۰۷
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج محمد طاهری – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۱۸۳۴
ولادت امام حسن علیه السلام – حاج محمد طاهری و رحیمی و خالقی – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۲۲۴۷
ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) (طاهری و رحیمی) ۸۹ کلیک ها: ۴۰۲۰
حاج محمد رضا طاهری، ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ۸۹ کلیک ها: ۵۰۹۴
حاج محمد رضا طاهری ولادت امام حسن علیه السلام ١٣٨٨ کلیک ها: ۳۵۰۴
حاج محمد رضا طاهری ولادت امام حسن علیه السلام
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۴۹۱
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سید مهدی میرداماد – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۹۳۱
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سید مهدی میرداماد – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۱۹۸۴
ولادت امام حسن علیه السلام – حاج سید مهدی میرداماد – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۱۸۱۰
حاج سید مهدی میرداماد، ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ۸۹ کلیک ها: ۳۷۴۶
حاج سید مهدی میرداماد ولادت امام حسن علیه السلام کلیک ها: ۳۲۳۴
ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) – سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۹۶۱
حاج مهدی میرداماد ولادت امام حسن (علیه السلام)

کربلایی حسین سیب سرخی ولادت امام حسن علیه السلام

میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – هلالی – بهمنی -۱۳۹۴ کلیک ها: ۱۴
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – حاج عبدالرضا هلالی کلیک ها: ۱۸۵
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۸۶۴
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج عبدالرضا هلالی – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۱۵۵۳
ولادت امام حسن علیه السلام – حاج عبد الرضا هلالی – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۲۰۰۳
ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) (هلالی و شعبانی) ۸۹ کلیک ها: ۵۰۱۰
ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) (هلالی و بهمنی)۸۹
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج مهدی سلحشور – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۱۸۸۲
ولادت امام حسن علیه السلام – حاج مهدی سلحشور – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۱۷۲۹
حاج مهدی سلحشور، ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ۸۹ کلیک ها: ۴۶۷۲
حاج مهدی سلحشور ولادت امام حسن علیه السلام
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سید مجید بنی فاطمه – ۱۳۹۴ کلیک ها: ۱۴
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – سید مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۲۳۷
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۶۳۲
سید مجید بنی فاطمه ولادت امام حسن علیه السلام کلیک ها: ۳۰۴۵
سید مجید بنی فاطمه ولادت امام حسن (علیه السلام) کلیک ها: ۲۸۳۶
ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) – سید مجید بنی فاطمه
ولادت امام حسن علیه السلام – حاج مهدی مختاری – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۱۵۷۱
حاج مهدی مختاری ولادت امام حسن (علیه السلام) کلیک ها: ۲۸۴۳
ولادت امام حسن (علیه السلام)-حاج مهدی مختاری
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – سال ۱۳۹۳ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۱۶۶
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۴۶۳
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – حاج مهدی اکبری – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۱۷۲۶
حاج مهدی اکبری، ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ۸۹ کلیک ها: ۵۱۲۵
حاج مهدی اکبری ولادت امام حسن علیه السلام
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – اسلام میرزایی و رحیم ابراهیمی – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۳۵۲۳
ولادت امام حسن علیه السلام – حاج اسلام میرزایی – سال ۱۳۹۰

برادر رحیم ابراهیمی ولادت امام حسن علیه السلام

گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام
کربلایی عباس طهماسب پور
سال ۱۳۹۱
سبکزمانحجمدانلودپخش
ماه مدینه تو آسمونه نمک سفره ی ماه رمضون
سرود۰۰:۰۴:۳۹۳.۲۷ MBدانلود
اسم دلربای تو حک شده روی قلب من تپش قلب من میگه امام حسن امام حسن
سرود۰:۰۳:۱۶۲.۳۳ MBدانلود
شب شب عشق ماه خدا شد خوش بحال اون که غلام مجتبی شد
سرود۰:۰۲:۵۸۲.۱۲ MBدانلود
ذکر یا حسن جان حس زندگیمه
سرود۰:۰۱:۲۶۱.۰۶ MBدانلود
ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – کربلایی مهدی رعنایی – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۴۴۲
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – کربلایی مهدی رعنایی – سال ۱۳۹۱

حاج سعید حدادیان ولادت امام حسن علیه السلام

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام – دیگر مداحان – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۵۱۰
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مداحان – سال ۱۳۸۸ کلیک ها: ۱۰۰۶
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مداحان – سال ۱۳۸۷ کلیک ها: ۹۷۵
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مداحان – سال ۱۳۸۶ کلیک ها: ۹۶۵
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مداحان – سال ۱۳۸۴ کلیک ها: ۹۰۴
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مداحان – سال ۱۳۸۳ کلیک ها: ۸۱۵
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مداحان معروف – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۷۸۱
گلچین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – دیگر مداحان – سال ۱۳۹۱ کلیک ها: ۸۰۹
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام – مداحان – سال ۱۳۹۰ کلیک ها: ۷۴۱
گلچین مولودی، ویژه ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام)
40063 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. مختار گفت:

  تشکر فراوان – اجرکم علی الله

 2. مجید گفت:

  سلام دنبال این مولودی از امام حسن علیه السلام هستم : شهر مدینه شلوغه گل هر خبر حسن بابا اگه علی باشه خوب میشه قمر حسن.. پیداش نمیکنم ممنون میشم راهنمایی کنین

 3. سمیرا گفت:

  سلام
  مرررررسی
  عاااالی بود عااالی
  اجرتون با امام حسن (ع)

دسته بندی

اسکرول بار