دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://www.qomefarda.ir/media/photo/5187622ca1925.bmp

برای خرید سخنرانی های بیشتر به اینجا مراجعه کنید

برای خرید این مجموعه سخنرانی با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید
http://islamshop.shopfa.com/products/142477

طب النّبی؛ جلسه ۱ ۰۰:۴۴:۰۰
طب النّبی؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۰:۴۳
طب النّبی؛ جلسه ۳ ۰۱:۱۱:۵۶
طب النّبی؛ جلسه ۴ ۰۰:۳۹:۳۱
طب النّبی؛ جلسه ۵ ۰۰:۴۷:۳۰
طب النّبی؛ جلسه ۶ ۰۰:۴۴:۰۴
طب النّبی؛ جلسه ۷ ۰۰:۳۶:۱۸
طب النّبی؛ جلسه ۸ ۰۰:۳۹:۱۰
طب النّبی؛ جلسه ۹ ۰۰:۴۱:۴۷
طب النّبی؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۳۷:۱۲
طب النّبی؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۴۳:۱۳
طب النّبی؛ جلسه ۱۲ ۰۰:۴۲:۲۷
طب النّبی؛ جلسه ۱۳ ۰۰:۲۵:۳۲
طب النّبی؛ جلسه ۱۴ ۰۰:۳۹:۴۳
طب النّبی؛ جلسه ۱۵ ۰۰:۴۸:۰۶
طب النّبی؛ جلسه ۱۶ ۰۰:۴۱:۱۸
طب النّبی؛ جلسه ۱۷ ۰۰:۴۶:۱۲
طب النّبی؛ جلسه ۱۸ ۰۰:۳۸:۳۶
طب النّبی؛ جلسه ۱۹ ۰۰:۳۷:۳۱
طب النّبی؛ جلسه ۲۰ ۰۰:۳۹:۴۷
طب النّبی؛ جلسه ۲۱ ۰۰:۴۲:۱۸
طب النّبی؛ جلسه ۲۲ ۰۱:۰۱:۰۷
طب النّبی؛ جلسه ۲۳ ۰۰:۳۷:۰۹
طب النّبی؛ جلسه ۲۴ ۰۰:۵۱:۰۶
طب النّبی؛ جلسه ۲۵ ۰۱:۰۵:۰۴
طب النّبی؛ جلسه ۲۶ ۰۰:۵۷:۴۳
طب النّبی؛ جلسه ۲۷ ۰۰:۴۸:۴۶
طب النّبی؛ جلسه ۲۸ ۰۰:۲۷:۵۶
طب النّبی؛ جلسه ۲۹ ۰۰:۳۵:۲۱
طب النّبی؛ جلسه ۳۰ ۰۰:۴۹:۵۵
طب النّبی؛ جلسه ۳۱ ۰۰:۵۵:۲۱
طب النّبی؛ جلسه ۳۲ ۰۰:۴۸:۲۶
طب النّبی؛ جلسه ۳۳ ۰۰:۴۲:۰۶
طب النّبی؛ جلسه ۳۴ ۰۰:۵۳:۳۸
طب النّبی؛ جلسه ۳۵ ۰۰:۵۵:۵۵
طب النّبی؛ جلسه ۳۶ ۰۱:۰۲:۴۶
طب النّبی؛ جلسه ۳۷ ۰۰:۴۴:۴۲
طب النّبی؛ جلسه ۳۸ ۰۱:۰۱:۰۸
طب النّبی؛ جلسه ۳۹ ۰۱:۰۰:۵۶
طب النّبی؛ جلسه ۴۰ ۰۰:۵۴:۱۳
طب النّبی؛ جلسه ۴۱ ۰۰:۳۱:۵۲
طب النّبی؛ جلسه ۴۲ ۰۰:۱۹:۵۲
طب النّبی؛ جلسه ۴۳ ۰۰:۳۹:۳۸
طب النّبی؛ جلسه ۴۴ ۰۰:۴۵:۱۷
طب النّبی؛ جلسه ۴۵ ۰۰:۲۹:۰۷
طب النّبی؛ جلسه ۴۶ ۰۰:۲۴:۳۵
طب النّبی؛ جلسه ۴۷ ۰۰:۴۶:۰۱
طب النّبی؛ جلسه ۴۸ ۰۰:۳۷:۳۳
طب النّبی؛ جلسه ۴۹ ۰۰:۲۸:۱۸
طب النّبی؛ جلسه ۵۰ ۰۰:۳۲:۱۲
طب النّبی؛ جلسه ۵۱ ۰۰:۴۱:۲۹
طب النّبی؛ جلسه ۵۲ ۰۱:۰۰:۴۱
طب النّبی؛ جلسه ۵۳ ۰۰:۳۸:۳۶
طب النّبی؛ جلسه ۵۴ ۰۰:۴۹:۴۷
طب النّبی؛ جلسه ۵۵ ۰۰:۱۷:۵۳
طب النّبی؛ جلسه ۵۶ ۰۱:۱۶:۰۰
طب النّبی؛ جلسه ۵۷ ۰۰:۴۳:۴۳
طب النّبی؛ جلسه ۵۸ ۰۰:۲۶:۲۵
طب النّبی؛ جلسه ۵۹ ۰۰:۵۱:۵۸
طب النّبی؛ جلسه ۶۰ ۰۰:۲۴:۰۲

 

سلسله مباحث پیرامون

بیـماری هـای زنـان

جلسه اول

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۶ دقیقه ؛ ۵.۳ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجزای بدن انسان / اجزای تناسلی زن / نحوه باردار شدن زن / هورمون های جنسی زنانه
تنظیم هورمون استروژن

جلسه دوم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۴ دقیقه ؛ ۵ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
عادات ماهیانه نامنظم / اقسام عادات ماهیانه نامنظم / بازه زمانی عادات ماهانه / میانگین دوره قاعدگی
درمان عادت ماهیانه نامنظم

جلسه سوم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۵۴ دقیقه ؛ ۷.۹ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
بیماری فقدان قاعدگی (آمِنوره) / علل عدم قاعدگی (آمنوره اولیه و ثانویه) / درمان فقدان قاعدگی / علل نازایی زنان و قطع قاعدگی

جلسه چهارم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۱۵ دقیقه ؛ ۲.۲ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
درمان گیاهی قطع اتفاقی قاعدگی / درمان گیاهی بسته شدن چندین ساله حیض / درمان گیاهی بسته شدن حیض بر اثر سن زیاد

جلسه پنجم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۸ دقیقه ؛ ۵.۶ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
قاعدگی شدید (عادت ماهیانه شدید) (منوراژی) / علل خونریزی و قاعدگی شدید رحمی / درمان خونریزیهای شدید قاعدگی

جلسه ششم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۴۷ دقیقه ؛ ۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دردهای قاعدگی (قاعدگی دردناک) (دیسمنوره) / دیسمنره اولیه و ثانویه / درمان دردهای قاعدگی
درمان درد رحم

جلسه هفتم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۸ دقیقه ؛ ۵.۵ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سندرم (علائم) پیش از قاعدگی (PMS) / دلائل و علائم سندرم پیش از قاعدگی
تدابیر و درمان سندرم پیش از قاعدگی

جلسه هشتم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۲۸ دقیقه ؛ ۴.۲ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسائل تکمیلی از بحث جلسه قبل / لکه بینی در فواصل قاعدگی / علل لکه بینی
درمان لکه بینی (۱)

جلسه نهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۲۹ دقیقه ؛ ۴.۳ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درمان لکه بینی (۲) / استحاضه در فقه شیعی

جلسه دهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۵۰ دقیقه ؛ ۷.۳ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلات یائسگی (۱) / علائم یائسگی

جلسه یازدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۴۱ دقیقه ؛ ۶ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلات یائسگی (۲) / علائم مشکلات یائسگی / درمان مشکلات یائسگی / علائم یائسگی زودرس
اختلالات یائسگی / تنگ کردن واژن / درمان ورم رحم / درمان بواسیر رحم

جلسه دوازدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۲۶ دقیقه ؛ ۳.۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خونریزی های بعد از یائسگی / درمان خونریزی های قبل از قاعدگی / درمان سرطان رخم و دهانه رحم

جلسه سیزدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۲۸ دقیقه ؛ ۴.۱ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلوغ غیر طبیعی در دخترها / بلوغ زودرس جنسی / بلوغ دیررس دختران

جلسه چهاردهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۲۴ دقیقه ؛ ۳.۵ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درمان بلوغ غیر طبیعی در دختران

جلسه پانزدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۱۶ دقیقه ؛ ۲.۳ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرد نمایی دختران / علل و علائم مردنمایی دختران / درمان مردنمایی در طب گیاهی و مدرن

جلسه شانزدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۱۷ دقیقه ؛ ۲.۵ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زن نمایی مردان / علائم و درمان زن نمایی / بیماری ماچویی

جلسه هفدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۴ دقیقه ؛ ۴.۹ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیماری التهابی لگن / درمان بیماری التهابی لگن

جلسه هجدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۹ دقیقه ؛ ۵.۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آندومتریوس / علائم بیماری آندومتریوس / پیشگیری و درمان آندومتریوس

جلسه نوزدهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۳ دقیقه ؛ ۴.۸ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داروهایی برای بیماری زنان / دردهای قاعدگی / داروی مرکب قاعده آور / درد قاعدگی بهمراه یبوست / قاعدگی دردناک بهمراه کمبود قاعدگی / قاعده آوری به همراه درمان یبوست / عوارض یائسگی / سردرد ناشی از قاعدگی دردناک / اختلالات قاعدگی مزمن / دارو جهت عوارض زنانه / دردهای قاعدگی بهمراه قند خون / فشار خون بهمراه دردهای قاعدگی / دردهای قاعدگی و خونریزیهای شدید / طولانی بودن مدت حیض / کم بودن قاعدگی / اختلالات قاعدگی / شیرافزایی بهمراه تنظیم قاعدگی / تسهیل زایمان

جلسه بیستم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۳۸ دقیقه ؛ ۵.۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کیست تخمدان / انواع کیست تخمدان / علائم و عوارض / تشخیص در طب رایج / جلوگیری از بازگشت کیست تخمدان / درمان کیست تخمدان در طب سنتی و اسلامی

جلسه بیست و یکم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۴۳ دقیقه ؛ ۶.۴ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کیست پستان / تشخیص بیماری و علل آن / دانشتنیهایی در مورد پستان
کیست مهبلی / علل کیست مهبلی
کیست فولیکولی / علل و درمان

جلسه بیست و دوم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۴۷ دقیقه ؛ ۶.۹ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سندرم تخمدان پلی کیستیک / علائم و علل بیماری / درمان رایج / تدابیر و درمان بیماری
کیست جسم زرد / علائم، علل و عوارض بیماری / درمان بیماری
کیست شکلاتی / علل و درمان

جلسه بیست و سوم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۵۳۹ دقیقه ؛ ۷.۸ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داروهایی برای بیماری های زنان / عادات ماهانه نامنظم / فقدان قاعدگی / آمنوره اولیه و ثانویه / قاعدگی شدید / عدم بند آمدن حیض / دردهای قاعدگی / سزدرد ناشی از قاعدگی / سندرم پیش از قاعدگی / خونریزی غیر طبیعی از مهبل / پیشگیری از خونریزی رحم پس از زایمان

جلسه بیست و چهارم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۷۳ دقیقه ؛ ۱۰.۸ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ به سوالات باقی مانده / خونریزی غیر طبیعی از مهبل / پیشگیری از سرطان رحم / بتاکاروتن و لسیتین / عوارض یائسگی زودرس / درمان مشکلات یائسگی / کم کاری تخمدان / خونریزی بعد از یائسگی / سرطان تخمدان /  روغن های مناسب دوران یائسگی / بلوغ غیر طبیعی زودرس و دیررس / مرد نمایی زنان / زن نمایی مردان / بیماری التهابی لگن / آندومتریوز / کیست تخمدان / سندرم تخمدان پلی کیستیک / کیست جسم زرد و کیست شکلاتی

جلسه بیست و پنجم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۱۹ دقیقه ؛ ۲.۸ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ به برخی سوالات باقی مانده / آلوده بودن منی زن و مرد / مصرف شکلات و نسکافه در زمان حاملگی / تنبلی تخمدان و کیست تخمدان / عوارض سزارین / گیاهان ضد سرطان / و …

جلسه بیست و ششم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۸۴ دقیقه ؛ ۱۲.۴ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیاهان ضد سرطان / ترکیبات شیمیایی ضد سرطان در گیاهان / ویتامین های ضد سرطان / تقویت جنسی مردان و بالا بردن احتمال پسرزایی

جلسه بیست و هفتم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۴۲ دقیقه ؛ ۶.۲ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرطان تخمدان / علل و علائم / تشخیص و درمان

جلسه بیست و هشتم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۴۲ دقیقه ؛ ۶.۲ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیبروئیدها در رحم و تخمدان / علائم و عوارض / تشخیص و درمان

جلسه بیست و نهم

دانلود صوت:

 

 

 

 

۵۳۹ دقیقه ؛ ۷.۸ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پولیپ های رحم (پولیپ آندومتر) / علل و علائم / تشخیص و درمان
 جابجائی رحم به طرف عقب / علل و درمان

جلسه سی ام

دانلود صوت:

 

 

 

 

۵۳۹ دقیقه ؛ ۷.۸ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتادگی زهدان (افتادگی رحم و واژن – پرولاپس رحم و مهبل) / علل و عوارض / انواع پرولاپس / علائم /
عوامل تشدید / درمان بیماری

جلسه سی و یکم

دانلود صوت:

۲۱ دقیقه ؛ ۳ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتق دیواره مهبل  / انواع: سیستوسل – رکتوسل – آنتروسل / علامات / عوامل بیماری
عوارض / درمان بیماری

جلسه سی و دوم

دانلود صوت:

۳۹ دقیقه ؛ ۵.۸ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرطان رحم / علل ایجاد بیماری / علائم / نحوۀ تشخیص / تدابیر و پرهیزات / درمان بیماری

 

جلسه سی و سوم

دانلود صوت:

۲۹ دقیقه ؛ ۴.۲ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرطان کوریوکارسینوم / علل / علائم / پرهیزات لازم / درمان بیماری

جلسه سی و چهارم

دانلود صوت:

۳۴ دقیقه ؛ ۵ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرطان دهانۀ رحم / عوامل ایجاد بیماری / علائم / تشخیص بیماری / پیشگیری و درمان بیماری

جلسه سی و پنجم

دانلود صوت:

۳۴ دقیقه ؛ ۵ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وُلـوو واژینیت / علل ایجاد بیماری / تشخیص / پیشگیری و درمان بیماری

جلسه سی و ششم

دانلود صوت:

۲۴ دقیقه ؛ ۳.۵ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برفک مهبلی / علل ایجاد بیماری / علائم / تدابیری و درمان بیماری

جلسه سی و هفتم

دانلود صوت:

۱۶ دقیقه ؛ ۲.۴ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واژینوز باکتریایی / علل و عوامل ایجاد بیماری / درمان بیماری

جلسه سی و هشتم

دانلود صوت:

۱۸ دقیقه ؛ ۲.۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیماری بارتولینیت (عفونت غدد بارتولین) / علل و عوامل ایجاد بیماری / پیشگیری و درمان بیماری

جلسه سی و نهم

دانلود صوت:

۲۵ دقیقه ؛ ۳.۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرطان فرج و مهبل / علل و علائم بیماری / روش تشخیص / پیشگیری و درمان بیماری

جلسه چهلم

دانلود صوت:

۱۴ دقیقه ؛ ۲ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توده های پستان / علل ایجاد بیماری / تشخیص و درمان بیماری

جلسه چهل و یکم

دانلود صوت:

۱۸ دقیقه ؛ ۲.۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیبروآدِنوم / کیست پستان / پیشگیری و درمان بیماری

جلسه چهل و دوم

دانلود صوت:

۳۱ دقیقه ؛ ۴.۶ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دردهای پستان / علل ایجاد بیماری / پیشگیری و درمان بیماری

جلسه چهل و سوم

دانلود صوت:

۲۶ دقیقه ؛ ۳.۹ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناهنجاری در اندازِۀ پستان (بزرگی-کوچکی-عدم تقارن) / درمان بیماری
تسکین درد پستان / سفیدک نوک پستان و قاچ پستان / ترک و شقاق پستان

جلسه چهل و چهارم

دانلود صوت:

۲۰ دقیقه ؛ ۲.۹ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غیر طبیعی بودن نوک پستان / علل ایجاد بیماری / درمان بیماری

جلسه چهل و پنجم

دانلود صوت:

۲۵ دقیقه ؛ ۳.۷ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترشح (شیر-چرک-خون) از نوک پستان / علل ایجاد بیماری / درمان بیماری

جلسه چهل و ششم

دانلود صوت:

۳۶ دقیقه ؛ ۵.۳ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرطان پستان(۱) / علل و عوامل ایجاد بیماری / علائم / تشخیص بیماری

جلسه چهل و هفتم

دانلود صوت:

۴۳ دقیقه ؛ ۶.۴ مگابایت

(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرطان پستان(۲) / پرهیزات لازم و درمان بیماری

پایان

154364 بازدید ۳۴۱ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. زهرا صوفی گفت:

  سلام…لطفا آدرس مطب دکتر را برایم ایمیل کنید…باتشکر

  • sajad گفت:

   سلام اگه اشتباه نکنم علامه ضیایی در نجف اشرف اقامت دارند

   • حسین گفت:

    سلام اشتباه نکن من خودم بچه مشهدم تا الان ازنزدیک چند بار دیدمشون ۱مطب ندارن اما شب ها در یک ساعت خاصی ازتلفن جواب میدن اما فکر نکنم نوبتت بشه چون خیلی شلوغه۲درضمن ایشون در نجف به دنیا امده اند اما درنجف زندگی نمی کنند در مشهد ساکن هستند

    • سید علی گفت:

     سلام دوستان
     جمعی از دوستداران آیت الله ضیائی اقدام به ایجاد کانال با نام آیت الله سید حسن ضیائی در تلگرام نموده اند، لازم به ذکر است مطالب این کانال از وبلاگ طب المعصومین علیهم السلام و CDهای درسی ایشان جمع آوری و ارائه می‌شود.
     لینک کانال تلگرام:
     https://telegram.me/Allame_ziaee

   • مهدی گفت:

    سلام
    در حرم مطهر هم ایشان بعد از ظهر ها در مورد طب النبی سخنرانی می کنند

   • محمود گفت:

    سلام
    ایشون در مشهد مقدس هستند

  • davar گفت:

   ایشون خود را با کمال تواضع پزشک نمیخوانند و مطب ندارند!!!

  • میرطاهری گفت:

   باسم تعالی.شمامردم رابه خداقسم میدهم که حتماآنچه راکه میگویم راازطریق+۹۸(۲۱)۶۴۴۵۱به گوش حسن روحانی برسانیدچون باسلامتی مردم سروکاردارددرضمن اسنادادعای خودراخواهم گفت خودمن البته مشهدی هستم اماامروزمهمان اردبیل هستم
   ایامی دانیدعلت کم خونی مردم ایران فقرآهن نیست.ایامیدانیدازدیادآهن وازدیادمس دراکثریت مردم ایران وجودداردوعامل بیماری ام اس .الزایمروانواع سرطان.اعتیاد.پوکی استخوان وغیره ناشی ازازدیاداهن ومس است
   خودمن تحصیلاتم اجازه چنین اگاهی رامی دهدامامن یک سایت دیگریرامعرفی میکنم تاعمق فاجعه رابفهمیدحتماقسمت مربوطبه ازدیادآهن ومس رابخوانید
   http://www.btuneup.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=69

   • علی گفت:

    سلام دوست عزیز…کم خونی مردم ایران اکثرابخاطرتغذیه نامناسب ومصرف خوراکیهای سمی{دارای موادماندگاروانواع اسیدها}است همچنین استفاده ازظروف المینیوم وبسته بندیهای المینیومی همچون ساندیسهاچیبسهاوشیرهای ماندگارو….خودعامل فقراهن وسو اخلاق است.بنده دراین راستا تحقیقات گسترده دارم!

  • فرجامی گفت:

   دستور دولت دولت حسن روحانی برای لغو ایجاد دانشگاه طب سنتی ایرانی-اسلامی در کشور
   +سند
   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921210000562

  • زهرا گفت:

   سلام .من خواهری دارم ک نزدیک ب ۱۷ سال ک باردار نمیشه کل دکترا رو رفته میگن ک رحمت خیلی بزرگه و چند تا میوم در حد ۳۰ تا ۳۵ میلی داره لطفا راهنمایی فرمایید
   با تشکر زهرا از خوزستان

   • ریحانه رضایی گفت:

    سلام علیکم احتراما، مدت زیادی است که در مورد درمان فلج بلز یا لقوه سوالی از طریق ایمیل مطرح کردم ولی متاسفانه هنوز پاسخ داده نشده است . لطفا راهنمایی بفرمایید .

    • الهه گفت:

     سلام..نمیدونم بعد این مدت جواب رو میخونین یا نه و لی فلج بلز رو در وبسایت دکتر حاج طالبی در بجنورد ( در اینترنت جستجو کنید) با زالو درمان کردن و نمونه قبل و بعد مورد وجود دارد با عکس

  • خوش شانس گفت:

   سلام دوستان برای نوبت گیری بااین شماره تماس بگیرین۰۵۱۳۷۲۶۵۹۳۴مطب ندارن درخونشون جواب مردم رو میدن ویزیت هم نمیگیرن خیلی دلسوز مردم وباصفاونورانییند.

 2. مهدي گفت:

  ایشون مطب ندارند
  در حرم امام رضا قسمت دارالقرآن بعضی وفتها که حضور دارند اجازه میدهند هر نفر یک سوال از ایشان بپرسد

 3. احمد گفت:

  حکیم ضیایی در مشهد و در محله سید رضی هستند.آدرس دقیقش رو براتون پیدا می کنم.

 4. علی گفت:

  سلام به همه دکتر هر ۵ش سر شبکه استانی مشهد پاسخ سوالات ببیندها رو میده
  جمعه اول صبح تکرارشو نشون میدن

 5. علی گفت:

  ye shomare behetun midam in agha varede javabetuno mide 09335515286

 6. محمود روح بخش گفت:

  سلام به همگی . من خودم دنبال حاج آقا بودم تا اینکه چیزایی دستگیرم شد که به در د همه میخوره به شرط اینکه برا داداشم همگی دعا کنید.
  هماهنگ کننده حاج آقا پسرشون هست . معمولا ملاقاتم نمیده . فقط هرنوع مشکلی داشتید توضیح داده و به آدرس زیر برده چند روز بعد جوابو میگیرید.
  آدرس : مشهد – خ آیت الله عبادی ۴۰ – شهید نیکنام ۱۴ – پلاک ۹۰ – ساعت ۱۲ تا ۲
  التماس دعا

 7. کیخایی گفت:

  بنام خدا

  سلام
  ضمن عرض خسته نباشید وتشکر بابت فایلهای بالا و آرزوی ادامه این حرکت ، عید رو هم به شما تبریک میگم.
  ممنون یا علی ع

 8. morteza گفت:

  سلام دوستان

  آقای ضیائی امام جماعت مسجد ماست اگر سؤالی دارین میتونین به ایمیلم ارسال کنید تا جوابشو از استاد بگیرم و براتون ارسال کنم .

  • zohreh گفت:

   سلام دوست عزیز
   یک اینکه آدرس ایمیلتونو ندادی.دو اینکه میشه ازش بپرسی وقتی جای زخم (حالا چه جوش چه هرچیز دیگه) دیر خوب میشه چیکار باید کرد.سوم اینکه شما کدوم مسجد میری؟

  • kauomars گفت:

   دوست عزیز خدا به شما عوض این عمل نیکو رابرساند
   بنده مرد ۴۱ ساله اهل شمال ومزاجمسرشتی بلغم ولی حالا متعادل تری ۳ هستم مطاله قانون وکتاب ایتا الله نورانی رادارم سوالم از استاد ضیایی که خیلی به ایشان ارادت دارم وهمیشه دعاگوی ایشان هستم به شرح زیر:
   ۱)آیا برای نزدیکبینی چشم ۲/۵ میتوان زالو پشت گوش ۱۰عدد ودور ورچشم ۳چلسه چند جلسه انجام داد
   ۲)ترگلیسرید بالا۴۰۴قد۱۹۰ووزن۹۵ بلند قد وکلسترول ۲۱۷ ولی ldl94وhdl49)iv(هردوخوب)
   ۳)آیا میتوان کدو مسماوشوید رامیکس کرد ومقداری مصلح زیره ونمک زد ودر یخچال یافریزر نگه داشت ویک قاشق به ماست اضافه کرد
   ۴)درمورد چای آقای مرحوم نورانی بدنگفته چون یک گیاه خدادای است وآیا میشود به آن آویشن ویا کلپر اضافه کرد
   ۵)باکمال تشکر از آقا مرتضی عزیز خداوند نگهدارتان باشد

   • morteza گفت:

    با سلام

    دوستان عزیز آقای ضیائی به دلیل گرفتاری های زیاد چند وقتی هست که برای نماز نمی تونن مسجد بیان و امامت جماعت مسجد رو هم به کس دیگری سپرده اند

    از شما تقاضا دارم فعلا سوالی به ایمیل بنده ارسال نکنید تا شرمنده شما نشم .

  • هادی گفت:

   سلام خواهر من هشت سالشه و تومور مغزی بدخیم در ساقه مغز داره تمام دکتری جوابش کردن، چیکار باید بکنیم،
   خواهشا جوابشو واسم ایمیل کن
   hadighorbani1365@yahoo.com

 9. مریم گفت:

  ۰۵۱۱-۷۲۶۵۹۳۴
  سلام توی یک جلسه ی عمومی حاج آقا این شماره رو دادند فقط گفتند که شب تماس بگیرید دقیق یادم نیست که گفتند (۸و نیم تا ۹ ونیم شب ) یا (۷ونیم تا ۸ ونیم)تماس بگیرید التماس دعا

 10. مریم گفت:

  باسلام نتوانستم باشما ارتباط داشته باشم مشکلی برای فرزندم دارم هفته اینده نوبت عمل دارم برای بیضه نزول نکرده ایشان که اکنون هفت ماهه می باشندشماره تماس من ۰۹۱۵۳۷۵۱۷۰۲ لطفا ادرس یا تلفنی برای تماس سریع با شما می خواهم

 11. علي از مشهد گفت:

  با سلام می خواستم بدون ایشان(دکتر ضیایی ) کتابی در مورد گیاهان دارویی نوشته یا نه
  اگه نوشته کتابش را معرفی کنید و از کجا تهیه کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی ممنون میشم اگه راهنمای کنید

  • علی از مشهد گفت:

   سلام
   خیر، استاد معظم حفظه الله فقط آثار صوتی ایشان در اختیار عموم است و تعدادی از نسخه های دستی ایشان با کسب از ایشان در وبلاگ خودم rosvayedell.persianblog.ir بارگذاری کرده ام که قابل استفاده است.
   ایمیل: shafagh50@yahoo.com
   http://rosvayedell.persianblog.ir

 12. omid گفت:

  سلام.
  ایشون مشهدی هستن و امام جماعت مجتمع تو ساختمون مشهد هستن

 13. امیر گفت:

  سلام.میخواستم بدونم حاج آقا میتونن در مورد بیماری ام اس درمانی به من بدن؟لطفا هرکس به ایشون دسترسی داره به من بگه براش دعا میکنم دیگه نمیدونم باید کجا برم و چیکار کنم.یا علی.

 14. رضا گفت:

  با سلام فقط بخاطر اینکه زیاد نگردید ایشون مشهدی هستند و مطب هم دارند منطقه طلاب مشهد به هر کس بگید آدرس دقیق بهتون خواهند داد موفق باشید .

 15. علی گفت:

  سلام…
  آدرس مطب (بهتره بگم منزل) ایشون…
  مشهد – خ آیت الله عبادی ۴۰ (خواجه ربیع) – خ نیکنام ۱۴ – پلاک ۹۰…
  خدا حفظشون کنه ، ما که ارادت عجیبی به ایشون داریم…

 16. فاطمه گفت:

  با تشکر فراوان از حاج آقا ضیائی واقعا استفاده می کنیم خداوند به ایشان سلامتی و طول عمر عطا فرمایند. انشا الله

 17. نسرین گفت:

  لطفا جلسات دیگر درس ایشان را هم برای دانلود بذارید.چون اینجا خیلی راحت میشه دانلود کرد

 18. محسن گفت:

  با سلام اگر متن سخنرانیها سر فصلش نوشته بشه که راجع به چه مطلبی هست بهتره ممنون

 19. sina گفت:

  سلام دوستان من از مشهد هستم
  علامه آیت الله ضیایی رو از نزدیک میشناسم…
  هر کس سؤالی داره بفرسته میلم من جواب های شما عزیزان رو از ایشون میگیرم واستون میل میکنم…
  yaha1411@yahoo.com

 20. sina گفت:

  CD های ایشون هم موجوده…
  هر عزیزی میخواد بگه لطفا…

 21. بانوی خراسانی گفت:

  سلام
  علامه خراسانی هستند درمشهد زندگی میکنند
  ادرس روهم اون بالا یه بنده خدایی دادند…
  شماره تلفن رو هم جواب نمیدن
  مطب خاصی ندارند
  برنامه هاشون از شبکه خراسان رضوی پخش میشه
  هر روز ۵ شنبه صبح ساعت هشت و تکرار جمعه ساعت ۸

 22. ali گفت:

  سلام لطفا بنده را در مورد دستیابی به سیدی های استاد راهنمایی نمایید ممنون

 23. خانم خسروجردی گفت:

  اقای ضیایی عرض سلام خسته نباشیددختربیست ونه ساله هستم مریضی پوستی دارم بسیار خشک وچروک ا ست وپیر حالت است وسیاه است وپوسته پوسته می شودخواهشمند م من دراین راه راهنمایی فرماییدبا تشکر ازشما

  • مرتضی گفت:

   سلام،من دکترنیستم ولی استادمون که ۲سال شاگرد دکترضیایی بوده میگه تمام مشکلات پوستی انسانها به کبدشون برمیگرده،کبدیکی ازحساس ترین نقاط بدن به شمارمیره،بایدمواظب باشی که حرارت کبدت بالانره یاچرب نشه.

 24. سید محسن موسوی گفت:

  با سلام دکتر ضیائی در حال حاضر کسی را ویزیت نمی کنند. ولی منزلشان در مرکز شهر مشهد میباشد.

 25. امیر گفت:

  خ عبادی عبادی ۴۰

 26. مرتضی گفت:

  خداحفظشون کنه تاحالادکتری مثل ایشون ندیده بودم ایشون به معنای حقیقی کلمه حکیمند.یاحق.ان شاءالله ۱۰۰سال دیگه زنده باشی

 27. sina گفت:

  سلام دوستان
  ایمیل جدید من لطفا در خواست هایتان را به این میل بفرستید منتظرتانم…
  TAHA_SALEHI@YAHOO.COM

 28. مامان گفت:

  با سلام
  حاج اقای ضیایی مشهد هستن..خوندم یکی از دوستان گفتند سید رضی اما اینطور نیست..
  من خودم ازشون نسخه گرفتم ..ایشون خیابان عبادی ساکن هستند..چون از اونجا ویزیت میکنند بیماران رو..البته نه اینکه ببینند..باید مشکلاتتون رو واضح با ذکر نام و مشخصات بنویسید و در خونه بهشون تحویل بدید.جوابشم میگن چه روزی بیاید بگیرید..
  مشهد عبادی ۴۰..ادرس دقیق نمیتونم بدم..اما از هر کسی بپرسید راهنمایی میکنن

 29. علی گفت:

  سلام
  مشهد عبادی۴۰ نیکنام۱۲
  gh.neghabi@gmail.com

 30. واقعا ممنون … این سایت یکی از پربارترین سایت هایی است که در زمینه اسلامی ، دینی فعالیت می کند .

 31. susan گفت:

  Ba salaam,
  Dr.Ziayee ‘s download are blocked. I live in california and it is not possible to listen to the speeches. Thank you for looking into this.

 32. sana گفت:

  salam
  mishe link download esho be e mailam befrestin.mamnoon

 33. نرجس گفت:

  jبا سلام من بعداز عمل تومور مغزی و درمان با اشعه موهای سرم ریختن ایا دوباره رشد می کنن ومن باید چه کاری انجام بدم که موهام دوباره رشد کنن؟ ازشما ممنونم

 34. سلام آقای دکتر من مهین بیات از قم هستم که شنبه مشهد بودم هرچی خواهش کردم که منو ببینی پسرتون قبئل نکرد گفت باید شب بیایی اگه تو ۴۰ نفر باشی میبینه اما شب هم حالم خوب نبود که خدمت برسم من سرطان دارم الان شیمی درمانی میشم یکی از توده هامو عمل کردم یکیش مونده باید چکار کنم که دیگه این عمل نخواد؟؟؟
  این خوش خیم اما اونی که عمل کردن بدخیم بود حالا می ترسم اینم بد خیم بشه ازت خواهش میکنم منو راهنمایی کن بخدا دیگه چیزی نداریم که درمان بکنیم خیلی هم زیر قرض رفتیم به خاطر امام رضا به فریادم برس منم از قم هستم از خدمت بی بی معصومه س یاحق علی یارت

  • مینا گفت:

   سلام یک ماه پیش متوجه شدیم پدرم تومور مغزی داره والان عمل شده وتحت پرتو درمانی وشیمی درمانی هستش تومورش از نوع بده مادر تهرانیم به پدرم نگفتیم مشکلش چیه ترودا چطور میشه حاج اقا رودید ایا راهی هست که با طب ستی بشه جلوی رشد مجد این تومور رو گرفت برادرم الن اومده مشهد دنبال راهی هستیم که حاج اقا رو ببینیم ترو خدا کمکمون کنید نمیدونیم چطوری میشه حضوری ببینمشون پدرم ۵۴ سال سن داره

 35. راستی پیری زودرس هم دارم نمیدونم از بیماریم هستش یا دلیلش چیزه دیگه هست ودوسال ریه درد دارم همش بهم میگن مال حساسیت به فصل اما سرفه خیلی دارم تو بوی تند یا ادکلن یا پیاز مواد شوینده بهم بخوره خیلی سرفه میکنم ازت خواهش میکنم برای ریه ام هم یه درمانی بگو ممنونم منتظر جواب شما هستم حق یارت یاعلی مدد

 36. هرکی می خواد آقای دکتر رو ببینه باید شنبه غروب تو حرم حضرت امام رضا ببینه ومطب هم داره البته تو حرم فقط باید نامه بدی بهش تا شب ساعت ۹ بری درخونه اش جواب بگیری

 37. محمد گفت:

  دمتون گرم از طرف مادرم بخاطر اطلاعات مفیدتون ممنون

 38. محسن گفت:

  به نام خدا
  سلام به دوستان
  من از مشهد هستم
  آدرس ایشان مشهد عبادی ۴۶پلاک۹۴
  التماس دعا

 39. مهسا گفت:

  با سلام و عرض ادب
  دوستان , استاد توی یکی از برنامه هاشون راجع به درمان طاسی سر با یک گیاه هندی فرمایش داشتند.
  لطفا هریک از عزیزان این برنامه رو دیده یا اطلاع داره راهنمایی کنه.
  سپاس

 40. مهسا گفت:

  دوستان عزیز من توی اینترنت بررسی کردم و در سایت صداو سیمای خراسان رضوی آرشیو کلیه صحبت های استاد رو پیدا کردم
  که البته صرفا مباحثی هست که ایشون در برنامه هاشون فرمایش داشتند.
  گفتم بگم شاید برای بقیه مفید باشد
  آدرسش اینه:
  http://mashhad.irib.ir/index.php?option=com_alphacontent&section=79&category=321&Itemid=72&limitstart=40
  اینم بگم که از قسمت پایین می تونید صفحات مختلف رو انتخاب کنید.
  موفق باشید.

 41. SINA گفت:

  سلام
  خانوم نرجس شما باید برید دکتر ببینید که آیا سرش شما همچنان پیاز دارد یا خیر اگر ندارد که خب کاری نمیشه کرد ولی اگه دارد به گفته آیت الله ضیایی با روغن کندوش گرفته و از آن استفاده کنید روش استفاده هم دو سه ساعت قبل از حمام…
  خانوم مهین بیا به میل من مراجعه و میل بزنید تا راهنمایتون کنم…
  خانوم مهسا آن گیاه هندی که حضرت استاد فرمودن کندوش هست روغن کندوش بسیار بسیار قوی برای رشد مو هستش که روش استفاده رو بالا گفتم…
  التماس دعا…

 42. بیامین گفت:

  ببخشید ادرس دکتر همین هست درست دیگه
  باتشکر از سایت خوبتان

 43. امیر گفت:

  سلام
  اگه کار خیلی ضروری داری صبحها یا نماز ظهر میتونی تو دانشگاه فردوسی ببینیشون

 44. محب گفت:

  با سلام ۲۰ سالمه هنوز ریش ندارم چه روغنی چه دارویی مصرف کنم؟

 45. علیرضا خضرایی گفت:

  با سلام
  جناب آقای ضیایی با تشکر از اینکه اطلاعات بسیار خوبی در اختیار مردم قرار میدهید لطفا آدرس مطب یا شماره تماسی که بتوانیم با شما در ارتباط باشیم را لطفا اعلام بفرمایید و به ایمیل شخصی من ارسال فرمایید
  با تشکر مجدد – پاینده باشید

 46. میلاد گفت:

  تلفن حاج آقا ضیایی:
  ۰۵۱۱۷۲۶۵۹۳۴

 47. میلاد گفت:

  خدا خیرت بده
  عاقبت بخیرت کنه خودت و همه گذشته و آینده و اطرافیانت رو

 48. فاطمه گفت:

  با سلام اگه ممکنه آدرس ایمیل دکترو بزارین ضمنا اگه از دوستان کسی برنامه ای که مربوط به رشد مو و درمان کم پشتی اقای دکترو گوش دادن برام بگن باید چکار کنم .دوتا بچه دارم خیلی موهاشون کم پشته .مرسی

  • حسین گفت:

   با سلام .یک گیاهی رو بهتون معرفی میکنم که اثر بسار عجیبی برای رشد وجلوگیری از ریزش مو داره .کندش.اون رو اسیاب کنین نصف قاشق چایخوری از کندش رو با یک عدد زرده تخم مرغ مخلوط کنین بزنین به موهاتون .از یک تا چهار ساعت معجزه میکنه

   • فهیمه گفت:

    سلام دوستان
    نمی دونید گیاه کندوش رو از کجا میشه تهیه کرد؟
    چرا این لینک های بالا هیچ کدوم باز نمیشن؟

 49. ياشار گفت:

  با سلام
  میخواستم درخواست کنم از شما اگه اسامی کتابای استاد را میدونید برای من ارسال کنید
  ممنون از لطفتون پیشاپیش

 50. SINA گفت:

  دوستانی که در مورد رشد مو کنجکاو هستند
  روغن کندوش را استفاده نمایند
  روش استفاده:۲ یا ۳ ساعت قبل از حمام به محل مورد نظر بزنید…

 51. مهدی گفت:

  باسلام
  درمان فشار خون بالا چیست

 52. مهدی گفت:

  باسلام
  فشار خون مادرم زیاد است وبا خوردن سیر وماست هم زیاد تغییر نمیکند با خوردن هر روزه دوغ پایین میامد ولی چون کم خون هستند نمیتوانند دوغ استفاده کنند واکثر فشارشان بالا هست خواهشا اگر داروی گیاهیبرای پایین اوردن فشار وجود دارد بنویسید باتشکر

 53. علی گفت:

  برات دانلود کنم میفرستم.فقط یه ایمیل بهم بزن ادرستو بده

 54. حسنی گفت:

  برو در خونشون جزوۀ کیست و تومور رو بگیر

 55. الف گفت:

  سلام
  در این سایت (yasinsoft.ir)سخنرانیهای بیشتری از آقای ضیائی برای فروش گزاشته شده است.

 56. امید گفت:

  با سلام خدمت تمام دوستان عزیز اکه دی وی دی ۴۱۹جلسه ای صوتی دکتر ضیایی رو می خواهید به آدرس مشهد-خ گاز -ششم گاز -حاشیه ی خیابان -مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام -کانون فرهنگی -هنری منتظران یوسف زهرا سلام الله علیهما مراجعه نمائید.موضوعات این دی وی دی:۱-طب المعصومین علیهم السلام۲-دایره المعارف پزشکی۳-بیماریهای زنان

 57. امید گفت:

  آخر صفر پارسال دکتر ضیایی مسجد ما اومدو مدت ۱۲شب منبر رفتند و این دی وی دی رو از طریق شاگرد ایشان که امام جماعت مسجد ماست تهیه نمویم .در ضمن سی دی تصویری این ۱۲شب نیز در کانون موجود می باشد .

 58. الف گفت:

  سلام در این وبلاگ سخنرانیهای بیشتری برای دانلود قرار دارد.(http://tebeslamy.persianblog.ir/post/1/)

 59. الف گفت:

  سلام
  کسانی که امکان دانلود کردن دارند ازاین آدرس استفاده کنند http://tebeslamy.persianblog.ir/post/1/
  ودراین آدرس yasinsoft.ir
  طب المعصومین یک و دو وآئین سلامتی که برای فروش قرارداده شده اند همگی و بیشتر از اینها در وبلاگ معرفی در شده در بالا برای دانلود قرار دارد.فقط یک چند تای از آنها خراب میباشد.

  • mahdi گفت:

   دراین آدرس yasinsoft.ir
   مجموعه ۵ دی وی دی کامل از استاد وجود دارد
   ۱طب الائمه ۱ (۱۶۸ جلسه)
   ۲- طب الائمه ۲ (۲۴۶جاسه)
   ۳- آئین تندرستی(DVD تصویری)
   ۴-طب اسلامی(DVD تصویری)
   ۵-پرسمان تندرستی(DVD2تصویری)

 60. بهنام گفت:

  با سلام. فایل های صوتی بحث بیماری های زنان که در اینجا تا قسمت ۳۰ معرفی کرده اید در وبلاگ طب اسلامی تکمیل شده است. میتوانید مابقی فایل ها را نیز در این صفحه معرفی نمایید. آدرس:

  http://shiateb.blogfa.com/post-206.aspx

 61. نرگس گفت:

  به نام خداوندمتعال سلام علیکم حضرت آقاضمن عرض احترام وادب وسپاسگذاری ازانفاقات علمی حضرتعالی سی وپنج سال سن دارم ازپادردعجیبی رنج میبرم و بیشتردرددرناحیه مچ پاوزیرزانومیباشدوالحمدالله گاها دستها یاپاهایم کاملا بی حس شده وتوان خود راکاملا از دست میدهم سابقه درد پاراداشتم ودوازده سال پیش مایع بین عضلانی پادرزانوی راستم پاره شدوخون ریزی کردواستراحتی نداشتم لطفاراهنمایی بفرماییدیا علی والتماس دعای فرج

 62. سجاد گفت:

  با سلام و تشکر فراوان .واقعا از بیانات اقای دکتر ضیایی استفاده کردم .منتها برای پسرم مشکل یرقان بوجود اومده و دکتر فوق تخصص هم چیزی تو ازمایشات ندیده .خواستم بپرسم که ایا در این مورد هم مطلبی از اقای دکتر منتشر شده یا نه ؟با تشکر

 63. واعظی گفت:

  باسلام جناب حجت الاسلام ضیایی بنده ۵۰سال سن دارم مدتی است زیر سینه سمت چپ گاهأ درد میکند وبعد از چند ثانیه درد تمام میشود . یک چکاب تست ورزش واکو ونوار قلب گرفتم . واز طرفی گاهی احساس میکنم دلم خالی است مثل کسی کهاز بلندی می افتد ودلش خالی می شود این حالت رادارم که برای هردو موضوع به دکتر ملک نژاد مراجعه کردم ایشان گفتند شما از نظر قلبی مشگلی ندارید ودرد زیر سینه چپ شما احتمال دارد از کیسهای بین دنده ها باشد ولی برای خالی شدن دلتان به احتمال قوی شما نوسانات قند خون دارید که باید آزمایش بدهید بنده آزمایش خون دوبار دادم یکی به ناشتا که قندم۱۳۶ بود وصبحانه شیرین ۲عدد کیک و یک شیر کاکاهو خوردم وبعد از یکساعت مجددا آزمایش دادم که قندم شد۱۰۰ لذا از شما سرور گرامی تقاضا دارم شیوه وپرهیز غذایی و داروی آن را تجویز بفرمائید . انشائالله خداوند وآقا امام زمان (عج) شما را برای شیعیان نگهدارند . منتظر ایمیل شما هستم . اگر هم لطف کنید آدرس مطب وشماره تلفن به همرا ساعتهای مراجعه یا تماس را ارسال فرمایید . متشکرم

 64. سیده طیبه هاشمی گفت:

  باسلام جناب حجت الاسلام ضیایی بنده ۴۵سال سن دارم ومشکلات ذیر رادارم
  ۱- مفصلهایم همیشه درد می کند .
  ۲-ضربان قلبم زیاد است حتی درخواب .
  ۳- سردرد درام وبیشتر اوقات از سردرد از خواب بیدار می شوم
  ۴- خوابم خیلی کم هست در شبانه روز بیشتر از ۵ساعت نمی خوابم
  ۵- ریزش موزیاد دارم
  ۶- بعد از خوردن غذا بدنم از داخل می لرزد.
  خداوند شما را برای شیعیان نگهدارد . متشکرم

 65. طاهره نظری گفت:

  باسلام جناب حجت الاسلام ضیایی بنده ۴۲سال سن دارم درشهریور ماه ۱۳۹۰ خداوند یک نوزاد دختر به من داد این بچه بجز شیر من هیچ غذایی نمی خورد مجبور شدم با توصیه پزشک در سن ۱/۵ سالگی او را از شیر بگیرم . البته خودم کلیه بندهای انگشتم درد می کند واحساس ضعف در بدنم می کنم.البته بنده تروئید دارم که قرص می خورم .
  خدواند شمارا برای شیعیان نگهدارد.

 66. امین گفت:

  با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما
  خیلی خیلی ممنون از لطفتون خداوند اجر این کارتان را هر چه زودتر به شما بدهد
  التماس دعا

 67. nouri گفت:

  سلام
  طاعات قبول . خداوند به بهترین نحو ممکنن اجرت بده .مردم درمانده و گرفتار وسرکردان این مطب و اون مطبند و هیچی گیرشان نمیاد .کارباارزشی کردی که اینمطالبو دراختیار مردم قرار دادی.کاش یه جوری میشد به اقای ضیایی دسترسی پیدا کرد.

 68. واعظی گفت:

  لطف کنید جواب بدید من چگونه با ایشان تماس اینترنتی داشته باشم که پاسخگوی مشکلات درمانی بنده باشند . لطف کنید راهنمایی نمائید وجواب را ازطریق ایمیلم ارسال کنید

  • الف گفت:

   سلام یک شماره تلفن در نظرات بالا است با اون شماره تماس بگیرید . من شب گزشته تماس گرفتم بعداز چندباری که شماره اشغال بود توانستم صحبت کنم .درشبهای ماه مبارک رمضان اگر اشتباه نکنم از ساعت ۹وسی دقیقه تا ۱۰وسی دقیقه شب جواب تماس ها رو میدهند .من هم در بین این دو زمان موفق به صحبت کردن شدم و فقط ۵دقیقه بیشتر زمان صحبت کردن را ندارید.

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   تو همین بخش یکی دوتا ایمیل هست میتونی استفاده کنی
   ولی اینکه جواب بگیری یا نگیری دست خداست چون خودم تجربه ای نداشتم نمیتونم راهنمایی دقیقی کنم

 69. طالب گفت:

  کندش بود که باید با روغن زیتون یجوشونید

 70. هادی گفت:

  سلام
  استاد ضیایی مطب ندارند

 71. کاظم گفت:

  با سلام و عرض ارادت
  لطفا درمورد رماتیسم مفصلی و راههای درمان ان اطلاعات در اختیر دهید .
  آیا بیماری نا علاجی است ؟
  حدود ۶ سال است این بیماری را دارم و تحت نظر دکتر بهروز یزدانی هستم.
  لطفا درمان گیاهی آن را نیز راهنمایی فرمائید.

 72. ح گفت:

  با سلام:
  احتراماً در مورد ورم پا و راهای درمان آن توضیح دهید متشکرم

 73. سیدمحمد گفت:

  با سلام لطف کنید در مورد پیسی در مان آن در نوزاذان توضیح دهید. با تشکر

 74. زهرا گفت:

  برااثرجوشهایی که روصورت مونده وحالت گودی پیداکرده چی گفتند؟

 75. مریم گفت:

  من اعصابم داغونه انواع قرصهای ضدافسردگی و..اول فلوکستین۲۰ بعد آلپرازوم بعد فلووکسامین ۱۰۰وبعد۵۰تازگی سیتالوپرام۲۰وحالانورترتیلین میخورم اما همچنان داغونم (البته یه مسله حاد شخصی دارم مسله عاطفی)خواستم ببینم طب اسلامی برای مشکلات عصبی چه پیشنهادی داره

  • زهرا گفت:

   سلام
   لطفا در مورد بیماری ای بی اس که هیچ راه درمانی برای ان کشف نشده است فیلم یا فایل صوتی در اختیار هم وطنان قرار دهید.

 76. ززز گفت:

  من میخواستم بدونم بچه هایی که رشد قدیشون رو نکردن چه کار کنیم که قد بکشن من یه دختر ۱۸ ساله دارم که از نظر قدی رشد نکرده چه کار کنم ؟

 77. Ali گفت:

  آیت الله سید حسن ضیائی
  تلفن ۰۵۱۱-۷۲۶۵۹۳۴
  آدرس مشهد، خ آیت الله عبادی ۴۰، شهید نیک‌نام ۱۴، پلاک ۹۰

  bostonhh@yahoo.com
  بنده ۲ سال است که با طب سنتی آشنا هستم و ایشان یکی از بهترین استادهای طب سنتی می باشد.

 78. الف گفت:

  سلام
  Aliاین آدرس ایمیل شماست یا حاج آقا ضیایی.
  (bostonhh@yahoo.com)

 79. hosein گفت:

  ازسخنرانی های دکترروازاده استفاده کنیدایشون خیلی واردهستن

 80. narges گفت:

  سلام . خیلی خوبه که این فایل ها رو برای دانلود گذاشتید ….واقعا ممنونم . خدا خیرتون بده .

 81. مجتبی گفت:

  با عرض سلام
  شماره تماس علامه ضیایی به قرار زیر است:
  ۰۵۱۱۷۲۶۵۹۳۸
  ساعت تماس ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۳۰

  • الف گفت:

   سلام
   در ماه مبارک رمضان با ایشان صحبت کردم ولی عدد آخر شماره تماس بجای ۸عدد ۴بود.

 82. ارش گفت:

  سلام اقا سایتتون عالیه من خیلی استفاده میکنم انشاالله همین طور ادامه بدید ازتون متشکرم

 83. رجبی گفت:

  سلام ممنون از مطالب عالیتون
  ببخشید من کف دستها و پاهام عرق می کنه و شدیدا ناراحتم تموم اعتماد بنفسم رو گرفته و بعضی وقتا باعث خجل شدنم میشه لطفا راهنمایی کنید

 84. فرزان گفت:

  سلام من از طریق اردوی دانشجویی که در مشهد مقدس برگزار شد با استاد آشنا شدم از این بابت بسیار خوشحالم دست همه دست اندرکاران اردو درد نکنه امیدوارم بازم از نزدیک بتونم با استاد ملاقات کنم

 85. سلام
  با تشکر از شما و استاد بزرگوار دکتر ضیایی بهتر است با توجه به کندی سرعت اینترنت و مشکل دانلود فایلها ، مجموعه سخنرانیهای استاد را در قالب سی دی به فروش بگذارید .

 86. سلام دوست عزیز من از نظر مالی وضع خوبی ندارم و با دایال آپ برای چند ثانیه در هفته می توانم کانکت شوم.
  در تهران و نزدیک دانشگاه شریف زندگی می کنم .کسی میتواند لطف کند و دانلودهایش را به من امانت بدهد گوش کنم؟

  • س گفت:

   سلام
   من در استان دیگری هستم به من ایمیل بزن تا برای شما ارسال کنم از طریق پست.اول یک ایمیل بزن به مدیر وبلاگ و از او بخواه آدرس ایمیل من رو به شما بدهد.البته بستگی به موقعیت هم دارد که بتوانم یا نه پس در اینجا من قولی به شما نداده ام انشاءالله که بتوانم برای شما آن را ارسال کنم.

 87. حمید گفت:

  با سلام خسته نباشید بیماریهای زنان را نمیشه دانلود کرد اگه زحمت نمیشه برام ایمیل کنین ممنون
  تشکر

 88. محسن گفت:

  مشهدمقدس۰۵۱۱۷۲۶۵۹۳۴

 89. اسماعیل گفت:

  باسلام .لطفا درباره لاغری با پودر زنیان با عسل و مقدار وزمان مصرف ان که درماه رمضان فرمودید توضیح دهید.با تشکر

 90. رویا گفت:

  باسلام
  آقای ضیایی برای لاغری گفتن پودر زنیان با عسل
  اما نمیدونم چقدر از هرکدوم و چ مدت
  اگه کسی میدونه ممنون میشم جواب بدین.
  تشکر

 91. 313rahro گفت:

  سلام خسته نباشید سایت خیلی خوبی دارید تبریک میگم / من چندتا کلیپ داشتم که میخواستم از شما تقاضا کنم اونا رو تو سایتتون قرار بدید / میشه بگید چجوری باید اینکار رو بکنم ؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام ممنون
   باید اول آپلودشون کنی بعد لینکشو برام بفرستی یه توضیح مختصری هم در موردشون بدی

 92. 313rahro گفت:

  سلام ممنون از توجهتون این هم لینک کلیپ ها
  کلیپ اول : در مورد مسجدالاقصی واقعی ( قبه الصخره و مسجدالاقصی )
  http://host11.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/239/0a49f89dacfbefad0c497389bdcb7b90715084.mp4

  کلیپ دوم : مستند مایکل جکسون زنده است
  http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/238/9471e159d32f96b90d7ffe295debba2d712198.mp4

  کلیپ سوم : مستند فاطمه در فاطیما ( ظهور حضرت فاطمه در منطقه ای به نام فاطیما )
  http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/227/ca22741c6856bc45ebac4fb0ed845666680789.mp4

  کلیپ چهارم : جنایات میانمار به همرات بیانات رهبری
  http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/223/d43baebdb58cf053a175ef3da965484c667776.mp4

  کلیپ پنجم : مستند رسانه در خدمت صهیونیسم
  http://host13.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/241/9fe18d1de22cb8a97a6d9680176c3e83721338.mp4

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام دستت درد نکنه
   ولی اگه میتونی از یه لینک دیگه مثلا پرشین گیگ یا مدیافایر بزار چون لینکای آپارات مدام عوض میشن الان بزارمش چند وقته دیگه خراب میشه باید جدیدشو بزارم

 93. 313rahro گفت:

  سلام این هم لینک فایل ها در پرشین گیگ

  کلیپ اول : در مورد مسجدالاقصی واقعی ( قبه الصخره و مسجدالاقصی )
  http://shampo.persiangig.com/0a49f89dacfbefad0c497389bdcb7b90715084.mp4/download
  کلیپ دوم : مستند مایکل جکسون زنده است
  http://shampo.persiangig.com/9471e159d32f96b90d7ffe295debba2d712198.mp4/download
  کلیپ سوم : مستند رسانه در خدمت صهیونیسم
  http://shampo.persiangig.com/9fe18d1de22cb8a97a6d9680176c3e83721338.mp4/download
  کلیپ چهارم : مستند فاطمه در فاطیما ( ظهور حضرت فاطمه در منطقه ای به نام فاطیما )
  http://shampo.persiangig.com/ca22741c6856bc45ebac4fb0ed845666680789.mp4/download
  کلیپ پنجم : جنایات میانمار به همرات بیانات رهبری
  http://shampo.persiangig.com/d43baebdb58cf053a175ef3da965484c667776.mp4/download
  کلیپ ششم : قدرت نظامی ایران
  http://shampo.persiangig.com/29cc5c5c5ffc896c9fa045ce06c41049715074.mp4/download

 94. سلام مدیر سایت یک کسی لطف کرده می خواهد دانلودهایش را برایم بفرسته با نام ععغف در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۲ گفته ایمیلش رو از شما بگیرم اگه می شه لطفا بهم بدید . لطفا دیگه اینو رو سایت نگذار . ان شالله ما هم تو صحبت این سید دوای دردمان را پیدا کنیم.

 95. سعید گفت:

  باسلام به همگی من ازشاگردان آیت الله ضیایی هستم کاری ازدستم برمیاددرخدمتم.

 96. saeed گفت:

  ۰۵۱۱۷۲۶۵۹۳۴ این شماره منزل استاد ضیایی هستش.لطفا فقط نه و نیم تا یازده شب تماس بگیرید.فقط

 97. مرضیه گفت:

  سوال (۱) سلام – عرض می کنم خدمت اقا و سیدمان من یکی از دوستداران شما هستم و خیلی پیگیر ادرس و سایتتان بودم ساکن در شهرستان گناباد – در جلسه ای که شما به گناباد تشریف اوردید متاسفانه نتوانستم شرکت کنم . خدمتتان عرض کنم پدر من سالهاست از درد کلیه رنج می برد کلیه ها سنگ ساز می باشد یکی از کلیه هایشان را با مراجعه به سنگ شکن مداوا کردند اما امروز ۲۵/۰۶/۹۲ ایشان دوباره از ناحیه هر دو کلیه به حدی رنج می برند که نه می توانند استراحت کنند و به خود می پیچند متاسفانه سنگ های کلیه ایشان موقع دفع انقدر بزرگ هستند که با انجام عمل و گذاشتن فنر انجام می پذیرد ایشان انقدر تو دار هم هستند که برای ما چیزی نمی گویند و تحمل می کنند نمی دانیم چکار کنیم خیلی خیلی بی تحمل هستند و متاسفانه در شهرستان ما امکانات پزشکی و پزشکان متخصص بسیار کم است و باید با وقت قبلی ویزیت شویم( اقا و سید بزرگوار خواهشمندم ضمن راهنمایی و دادن دارو برایمان دعا کنید و اجازه بدهید خدمتتان برسیم .
  سوال (۲) برای رهایی از مشکلات وحل انها چه پیشنهادی دارید .
  خدمتتان عرض کنم پدر من شخص با ایمان و خوش خلقی است اما متاسفانه با مادرم خیلی عجین و خوب نیستند به طور مثال از اول عمر ازدواجشان هیچگاه دونفره مسافرت یا بیرون از منزل نرفتند و مشکل دیگر ی هم که انها را از هم بیشتر دور می کند تقسیم مال و اموال و زمینها ی مادر بزرگ و پدر بزرگ پدری من است پدرم متاسفانه برای خواهر ان و برادرش پنوز می خواهد پدری کند و با وجود تقسیو و بخش زمین ها آنها را تفکیک نمی کند و به انها تحویل نمی دهد و یعنی انها هم به پدرم می گویند که دست شما باشد و مادرم از اینکه پدرم خود را زیاد به زحمت می اندازد خیلی ناراحت است و همیشه می گوید دلم می خواد زندگیمان و درامدمان شسته رفته باشد و کسی در ان سهمی نداشته باشد مثلا برایتان بگویم : از مادر بزرگما ۷ من زمین به ارث ۵ فرزندش ۳ دختر و ۲ پسرش رسیده پدر من سهم دختران را با زمین دیگری معاوضه کرد و لی باغ همچنان با عمویم شریکی است واقعا آقا باید چکار کنیم تا درست شود برایمان دعا کنید خیلی حرفها و سوالات دیگر در ذهنم است اما فکر می کنم تا یک هفته باید بنویسم آقا
  چرا مکه رفتن اینقدر سخت و ناممکن شده تو رو خدا دعا کنید برایمان موضوع دیگری هم هست یعنی اینطور برایتان بگویم ما دکتری در شهرمان داریم که شاید بشناسید دکتر روحانی یکبار از ایشان پرسیدم ریشه ی همه درد ها و مرضها چیست ایشان گفتند غصه از غصه همه چیز سر ادم می یاد بر ضمنه پدر من است که برای مادرشان مکه بروند و…. ما توکل بر خدا داریم و از شما هم درخواست دعا و پاسخ ارادتمند شما مرضیه

  • ali گفت:

   یامَن اِسمُهُ دَوا وَ ذِکرُهُ شَفاء عزیزانی که مایل به تهیه مجموعه کامل سخنرانی های استاد ضیایی در قالب۷عدد DVD هستند.به سایت فروشگاه فرهنگی مذهبی آل یاسین مراجعه کنند. آدرس لینک http://www.yasinsoft.ir/product/25 به امید شفای همه بیماران

 98. محمد گفت:

  سلام
  این کلیپ رو نگاه کن اگه بدت اومد تو سایتت نذار مطمئن باش که ارزششو داره ، ثواب میکنی
  کلیپ ماهواره و جنگ نرم
  http://shampo.persiangig.com/c3e99fed5f4f850e65ede53a158e9182724647.mp4

 99. حسین گفت:

  سلام استاد ضیایی می فرمایند برای درمان جوش صورت روزانه ۸ لیوان اب اشامیدنی سالم استفاده کنید که ۴ لیوانش از ۸لیوان اب جوشیده شده گرم باشد و هر وقت غذاهایی مانند کوکو وغذاهای نشاسته ای مانند برنج مصرف کردید کاهو همراهش بخورید

 100. علیرضا گفت:

  سلام….
  خسته نباشی خواهر عزیز…
  واقعا دستت درد نکنه…امیدوارم پاداش این زحماتت رو از دعاهای کسانی دریافت کنی که اینهاروگوش کردند واز اون بهره ای گرفتند…منم تازگی ها با سخرانی های دکتر خدادای دیگه چای نمیخورم…یا حق

 101. محمد گفت:

  من دچار تومور مغزی در ناحیه هیپوفیز و عصب بینائی هستم راه درمان من را چه می دانید؟

 102. مهدی گفت:

  سلام اقای ضیائی ساکن مشهد هستن شنبه بعدنماز مغرب داخل حرم برنامه دارن خط ارتباطی هم دارن ولی مطب ندارن تدریس هم دارن.تو خیابان ایت الله عبادی۴۰ میشینن.دوست داشتید میتونم دقیقتر کمکتان کنم

 103. moradzade گفت:

  salam,ba arze khaste nabashid mikhastam az aghay doktor beporsam aya tazrigh vajinal asal baray ofunat gharchi monaseb ast?

  • مهدی گفت:

   با سلام .
   عفونتهای واژینال رو اگه با داروی مناسبی انجام بدی بهتره . چون امکان عفونت دیگری هست.داروهای واژینال رو بر اساس بیماری و نوع عفونت و غیره دسته بندی میکنن که ما ملت فقط کلوترمازول رو فقط به این اسم و مصرف میشناسیم در حالی که بیشتر داروهای ضد انگ و ضد باکتری اشکال واژینال دارن مثل مترونیدازول و کلیندامایسن

 104. سلام به شخص محترمی که قرار بود دوم یا سوم مهر
  سخنرانی ها را لطف کنند و برایم پست کنند. من آدرس
  و کد پستی ام را برای شما فرستاده ام. آیا دریافت کردید؟

 105. محمد علی گفت:

  لطفا دارو های طبیعی برای درمان کمر درد و زانو درد برام ایمیل کنین.خیلی ممنون

 106. سلام

  محموله پستی به دستم رسید . امیدوارم خدا در این
  شب جمعه ای امواتتون را با امام حسین علیه سلام
  همنشین کند. نمی دانم ازاین لطفتان چگونه سپاس گزاری کنم که از این راه دورسخنرانی این سید را برایم
  فرستادید.

 107. سمیه گفت:

  سلا م به تمام دوستانی که دوست دارن از توصیه های اسلامی حاج اقا ضییایی بهرمند بشن .مباحث را پیگریری کنید و در صورت ابهام در مورد مسائل در مانی خود شبها از ساعت نه و نیم تا یازده ونیم با شماره ۰۵۱۱.۷۲۶۵۹۳۴ با دفتر حاج اقا ضیایی و صحبت با خوشون تماس بگیرید.ایشان مطب ندارند.و انسان بسیار وارسته ای هستند.در مشهد خیابان ایت ا… عبادی ۴۰ شهید نیکنام۱۴ پلاک ۹۰ زندگی می کنند

 108. خدیجه تبریزی گفت:

  من بیماری خاصی دارم. فرصت گوش دادن به همه نوارها را ندارم. اگه می تونید کمک کنید لطفا به ایمیلم پیام بدهید.

 109. سید جلال جمالی اسکویی گفت:

  سلام خسته نباشید در حدود ۱۰ سال است کلیه اینجانب پروتعین اوری زیاد ترشع میکند در هر ۲۴ ساعت در حدود ۴ گرم حال برای این مشکل باید چه داروی گیاهی جایگزین پرد نیزولون کنم با تشکر

 110. حسین گفت:

  سلام من قدم خیلی بلنده وبااینکه ورزش میکنم وزنم خیلی پایینه حدودا ۲۰کیلو کمبود وزن دارم

 111. سید محمد موسوی گفت:

  سلام
  این وبلاگ نسخه های دکتر خیر اندیش رو برای انواع بیماری ها قرار داده
  وبلاگ طب سنتی اسلامی
  tebebartar.blogfa.com
  انشالله همه بیمارا شفا بگیرن
  یا علی.

 112. محمد گفت:

  سلام برنامه خوبی هست جای اون در این همه هیاهوی شانتاژتبلیغاتی علیه دین اسلام خالی بود ولی گسترده نیست در سخنرانی حضوری ایشان مهر ماه ۹۲ در جوار حرم رضوی اعلام شد از شبکه خراسان رضوی پخش زنده دارند ولی نبود لطفا مسیرهای دسترسی به ایشان برای طرح سولات را روی ایمیل من بفرستید متشکرم

 113. منیکا گفت:

  موضوعی هستش که چندوقتی ذهن منو بشدت درگیر کرده ودچار استرس شدم واونم اینکه همسر من دوستی دارن که دکترای طب سنتی دارن ومطلبی رو راجع به جدول خواص زمان ازدواج مطرح کردن که تو اون جدول اومده که مثلا از ۱ تا ۱۵ ابان کسی که عقد کرده باشه نحسه وبچش میمیرد یا در فلان تاریخ اگر عقد صورت گرفته باشه بچه هاش ناباب می شن یا محبت زن ومرد به هم زیاد میشه یا طلاق میگیرن یا زن عقیم می شود و…تاریخ عقد ما ۲۴ فروردین ۸۸ بوده که تواون جدول اومده که تواین تاریخ زن عقیم می شود وگفتن که اگر توروز مناسبی عقد صورت نگرفته میتوان صیغه طلاق جاری ودوباره خطبه عقد رودر روز مناسبی جاری کرد.همسر من این مطلب رو از حاج اقایی روحانی در مراسم سخنرانی هم شنیده بودن.
  حالا عاجزانه درخواست دارم راهنمایی کامل بفرمایید که واقعا صحت دارد یا خیر؟ چه کنیم؟؟؟؟؟

  لطفا جدول را برایم تهیه فرمائید

 114. ندا گفت:

  لطفادرمورد درمان عفونت های زنان توضیح دهید؟

 115. محسن گفت:

  آیت الله سید حسن ضیائی
  تلفن ۰۵۱۱-۷۲۶۵۹۳۴ , ۰۹۱۵۹۹۲۰۳۱۶
  آدرس مشهد، خ آیت الله عبادی ۴۰، شهید نیک‌نام ۱۴، پلاک ۹۰
  *************************************
  منم این آدرس را از این سایت گرفتم http://tabib.tabaye.ir/#!/tabib/bd73bdea-e97a-11e2-b556-14dae9b39752

 116. فاطمه گفت:

  باسلام بسیار ممنون که چنین سایت رو گذاشتید که از برنامهای دکتر ضیایی مصرف کنیم متاسفانه دیگر ایشان را درتلوزیون نمیذارند.اگرمشکلم برطرف بشه یک عمر هم شما وهم دکترضیایی رو دعا میکنم. یک مطلبی که همسرم قندایشان پایین هست وباتوجه که صبحانه میل ممکنن بازهم دچارسرگیجه میشونندوبعضی وقتها چندبارتکرار میشود البته همیشه هم نمیشوداگرشما دکتررازیارت میکنید مشکل همسر من رو بگیید ممنون بسیار میشوم من برایم سخت هست که دکتر رو پیداکنم چون شهرستانی هستم .باتشکرفراوان

 117. حامد گفت:

  سلام حاج آقا خسته نباشین . من مادرزادی با دو مشکل روبه رو بودم اول وجود لرزش چشم در چشمایم که از سه سالگی برای خانواده ام قابل رویت بود و عدم تعادل در راه رفتن من الان ۲۳ سالمه و دانشجویم ولی از ردیف اولم نوشته های روی تخته را نمیبینم و شماره چشم هایم دو با هم ۷ است ولی به خاطر لرزش چشم در دید خیلی مشکل دارم و در راه رفتن نیز با عدم تعادل روبه رویم به طوری که نمیتونم در خط صاف مستقیم راه برم و تمام دکترای مغز و اعصاب بینایی هم رفتم ولی درمانی برای مشکل من به گفته ی آنها وجود ندارد
  از شما خواهش میکنم که پاسخ من را بدهید با تشکر از شما

 118. لیلا ز گفت:

  سلام خسته نباشین من ۲۵ سالمه ۸سال ازدواج کردم و عفونت دارم گاهی کم گاهی شدید همراه با بو .گاهیم وازه نم درد شدید میگیره بعضی مواقع سشوار میگیرم درست میشه گاهی نه.بارها رفتم دکتر ولی هیچ تغییری نکردم.و یه مشکل دیگه ای که دارم شهوتم خیلی بالاست ازتون خواهش میکنم کمکمم کنید

 119. حجت گفت:

  سلام حاج آقای ضیائی هر شنبه بعد از نماز مغرب-عشا در قسمت دارالهدایه حرم امام رضا سخنرانی دارند.اگه سوالی که دارید مربوط به بحث باشه جواب میدن وگر نه یا از اون رد شدن یا به اون بحث نرسیدن که باید جلسات رو پی گیری کنید یا فایل های صوتی قبلی رد از باب الجواد حرم امام رضا تهیه کنید.

 120. حامد گفت:

  آقا من به ایمیلی که تو صحفه بود زدم ولی جوابی نگرفتم آسانترین راه برای ارتباط با ایشون چیه م

 121. علی گفت:

  قابل توجه علاقه مندان، آثار استاد حکیم ضیایی در سه حلقه DVD آماده شده است از جمله بیماریهای زنان و سلسله پاسخ‌های استاد محترم به سوالات بیماران و مراجعاندر شبکه تلویزیونی خراسان رضوی پایتخت معنوی ایران؛ با ایمیل shafagh50@yahoo.com مکاتبه نمایید.

  ۴۷ جلسه فایل صوتی بیماریهای زنان و ۲۰۱ جلسه طب المعصومین با پسوند mp3 در قالب یک حلقه DVD

  ۲۳ جلسه فایل تصویری با پسوند mpg مجموعه سوالات بینندگان شبکه خراسان رضوی با قابلیت نمایش در رایانه و سیستم های تصویری خانگی در قالب دو حلقه
  لینک ارتباطی
  http://rosvayedell.persianblog.ir/post/22

 122. حامد گفت:

  با سلام و احترام
  ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنین که چطوری میتونم مطالب جناب استاد ضیایی در رابطه با افزایش توان جنسی مردان جهت فرزنددار شدن رو تهیه کنم.

  • علی از مشهد http://rosvayedell.persianblog.ir/post/22 گفت:

   سلام آقای حامد
   احتراما
   به نظرم میرسه که استاد بزرگوار در آخرین حضوری که در شبکه ماهواره ای شبکه ولایت به مناسبت عید غدیر داشته اند نکاتی رو درباره این موضوع ایراد فرمودند بهتر است بدان مراجعه فرمایید و اینم لینکش http://www.velayattv.com/fa/page.php?bank=archive&id=1882

 123. سيما گفت:

  سلام ادرس ایشون خونشونه.مشهد ،عبادی۴۰خیابون شهیدنیک نام۱۴پلاک۹۰

 124. الهام گفت:

  شماره ایشون ۰۵۱۱۷۲۶۵۹۳۴

 125. ثمانه گفت:

  سلام لطف کنید آدرس یا تلفن آقای دکتر رو برام میل کنید . تشکر

 126. رضا شفیعان گفت:

  برای در مان مواصیل چه باید کرد

 127. tadaee گفت:

  سلام. خسته نباشید در مورد لاغری می خواستم سوال کنم. من همه اندامم خوب هست اما شکمم بزرگ بیشتر معدم. هی رژیم می گیرم لاغر می شم باز دوباره ول می کنم چاق می شم. تورو خدا جناب آقای ضیا بگید من چه دارویی برای کوچک شدن شکمم مصرف کنم. خیلی ممنونم

  • علی از مشهد http://rosvayedell.persianblog.ir/post/22 گفت:

   سلام tadaee عزیز ببخشید هرچند شما سوالتان رو با استاد بزرگ حکیم ضیایی در میان گذاشته اید و این امکان برای ایشان هم هنوز وجود دارد منتها یه مطلبی رو استاد فولادیان در رشته ورزش و بدنسازی در جمع دانشجویان مطرح کردند که برای کوچک کردن شکم دو کار انجام داد:
   ۱- ورزش های دراز و نشست که برای آب کردن چربیهاست وتبدیل شدن شان به عضله
   ۲- خوردن غذاهای کم حجم که منجر به جمع شدن امعا و احشا داخلی در نهایت کوچک شدن شکم از درون.
   توصیه: عذاها باید مقوی و مغذی باشند نه زیاد و پر کننده شکم.

 128. سید محمد حسینی گفت:

  با سلام وخسته نباشید.پدرم پس از چند عمل و گرفتن عکس هسته ای استخوان مشخص شد سرطان پروستات دارن از نوع بد خیم و پروستات به گلن واستخوانهای بدنشون رسیده. میخواستم ببینم اقای ضیایی در مورد سرطان پروستات چه دستوری دارن. التماس دعا

 129. عاطفه گفت:

  سلام ممنون ….گوش دردهای موقتی و گاه گاه دارم که با درد زیادی همراهه ، سرمو پایین میندازم درد دارم . لطفا در ارتباط با درمان گوش دردم مطلب و سخنرانی استاد رو بفرستین سپاس و منتظرم

 130. مصطفی گفت:

  سلام خسته نباشید.من متولد ۵۴ هستم و مدتی است دچار ریزش ریش شدم .زیر چانم.لطفا راهنمایم کنید با تشکر ازشما….

 131. مریم گفت:

  سلام
  من صفرا وسنگ کلیه و چربی داشتم پیش خانم دکتر بقادوست رفتم
  یک خمیر وشربت داد هرسه مریضی بمدت دوهفته خوب شد البته من یک هفته روزه گرفتم به هیچ عنوان لبنیات وهیچ نوع گوشتی و تخم مرغ(غذاهای حیوانی) نخوردم کاملا خوب شدم

 132. مژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژده

  قابل توجه دوستان گرامی
  تعدادی از نسخه های دارویی حکیم فرزانه علامه سید حسن ضیایی در وبلاگ شخصی ام قرار داده ام، امید است مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.
  وبلاگ : rosvayedell.persianblog.ir

  ایمیل: shafagh50@yahoo.com

 133. محسن سعادتی گفت:

  با سلام طی صحبت های که در تلوزیون داشته اید شنیدم که فرمودید موز باعث لکنت زبان می شود من بسری دارم ۱۰ساله کهدر سن ۴سالگی دچار لکنت شد البته بر اثر ترس در خواب ولی موز هم از همان ابتدا زیاد میخورد گفتار درمان هم میبرمش اما زیاد فایده نداشته حالا می فر ماید از چه روشی استفاده کنم برای بهبود ش و چرا موز باعث لکنت میشود سباسگزارم

 134. فهیمه گفت:

  سلام دوستان
  کسی میدونه کندش رو باید از کجا تهیه کرد؟

  • 4444444 گفت:

   سلام
   روغن آماده آن را داروخانه امام رضا علیه افضل الصلوات والسلام در مشهد مقدس دارد شیشه ای ۱۰هزارتومان .

 135. سجاد گفت:

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم کدوم جلسات مربوط به برس و تری گلیسیرید و پروستات کدوم ها میباشند؟

 136. فهیمه گفت:

  سلام
  خیلی ممنون از جوابتون.
  نمی دونید از کجا خود دانه ی کندش رو باید تهیه کرد؟

 137. علی گفت:

  سلام
  چرا این لینک های آبی آخر کار نمیکنه؟
  من روی ( حجت الاسلام ضیایی – درمان ریزش مو ) زدو ولی کار نکرد
  لطفا لینک ها رو درست کنید
  خیلی واجبه
  ممنون
  اجرکم عند الله

 138. سوگند گفت:

  اقای دکتر من نوجوانی۱۴ ساله ام و مدت یک سال است که خال هایی روی صورتم به وجود امده ک با مراجعه به دکتر فهمیدم کک و مک است ک دکتر میگفت راه درمانی ندارد
  میخواستم پیشنهاد شما رو بدونم
  اقای دکتر لطفا جواب سوالمو ایمیل کنید
  ممنون

 139. هستی گفت:

  سلام دوستان بااین شماره از ساعت ۷تا۷ونیم شب تماس بگیرید.البته خیلی مشغوله ولی شدنیه.من خودم بالاخره تونستم تماس بگیرم وبه من برای دادن سوال کتبی وقت دادن.سوالمو همون ساعتی که گفتن بردم وبعدازیک ساعت جوابشوگرفتم .پسرایشون نامه هارو تحویل میگیرن که خیلی هم خوش برخوردهستند.خداخیرشون بده .من که این همه دکتررفتم نه اخلاق خوب ازمنشی هاودکترهادیدم نه نتیجه مثبت..حاج آقا برای همه دردهاومریضیها نسخه میدن. اززنگ زدن ناامیدنشین تاجواب بگیرید.مطمئن باشیدارزششوداره..۰۵۱۱۷۲۶۵۹۳۴

 140. احسان گفت:

  درود بر اسلام و دانشمندان و حکمای آن .
  حضرت محمد(ص) فرمودن : دانشمندان امت من ، مانند پیامبران بنی اسراییل هستند .
  من خودم دو سالی میشه افسردگی گرفتم ، هرچی قرص لیتیوم و الانزاپین و .. خوردم خوب نشد که نشد .حالا دارم قطره هایپیران می خورم . که استاد ضیایی فرمودند + مربای به .

 141. انسیه گفت:

  سلام وقتتون بخیر دختر ۸ ساله ای دارم که پیش فعالی داره یه هفته اس یک چهارم ریتالین میخوره بین سالهای ۳ تا ۷ تشنج میشد که والپروات سدیم مصرف میکنه میشه از استاد بپرسین چه جوری میشه کمکش کرد؟

  • آزاده گفت:

   سلام وقتتون بخیر دختر ۸ ساله ای داریم که دچار پرش چشم و گاها سردرد شدید میشه دکتر گفته نوعی صرع و والپروات سدیم تجویز کرده میشه از استاد بپرسین چه جوری میشه کمکش کرد؟

 142. يا مهدي گفت:

  سلام. می خواستم طرز تهیه روغن کندش بدونم

 143. يا مهدي گفت:

  سلام برای رویش مو گفتن روغن کندش بزنن به سرشون بعد ٢تا٣ ساعت برن حمام
  می خواستم بپرسم روغن کندش و چجوری میگیرن

 144. محسن گفت:

  بایدریشه گیاه کندش روتهیه کنیدکه درایران نیست وازهندوستان میاد.یک قاشق پلوخوری(به گفته حاج اقا)دریک کیلوروغن زیتون ریخته وروی شعله پخش کن روی گاز به مدت ۲۰تا۳۰دقه بذارید.البته کندش اصل سخت گیرمیاد.اگه مشهدی هستیدنزدیک خونه حاج اقا یه عطاری هست که روغن کندش اصل داره وگرنه میتونیدبهادرس این وبلاگ بریدیه شماره تماس داده.تماس بگیریدتابراتون کندش ساییده شده روبفرسته.hakimmehr.blogsky.com

 145. يا مهدي گفت:

  سلام من ریششو از عطاری گرفتم فروشنده عطاری گفت پودر کندش و با روغن زیتون،بادوم تلخ،سیادونه رو مخلوط می کنیم در یه شیشه میریزیم شیشه رو میزاریم تو یه قابلم پراز آب به اندازه ۵تا۶ ساعت میزاریم به جوشه بعدش اون روغن و صاف مکنیم بعد قابل استفاده میشه
  می خواستم بپرسم این روش روغن گیری درسته؟

 146. يا مهدي گفت:

  راستی اسم عطاری یه که نزدیک خونه حاج آقاست رو میدونین چیه؟

 147. يا مهدي گفت:

  یه خانومی ٢۵سالشه سرش ریخته وسط سرش بیشتر طوریکه مثل آقایون شده پزشکیشو تأزه تموم کرده پلو دکتر متخصص پوست رفته و چند بار. Prp کرده وچند مرتبه هم آمپول دپومدرول زده ،سرشو از ته زده،تخم مرغ زده،روغن جهار مغز زده،روغن شتر مرغ زده،أمین کسیدیل زده ، روغن مار هم زده ولی اصلا نتیجه ندیده روز به رزوم موهاش بیشتر میریزه
  تو عریقی جات عرق جهار زیره میخوره قرص ونوستاتم مصرف میکنه میشه روش درمانشو بگین؟

 148. يا مهدي گفت:

  راستی مزولیزر هم کرده

 149. محسن گفت:

  روش روغن گیری که گفتم روازیکی از سخنرانی های حاج اقا شنیدم واز خودم نگفتم.عبدالمطلب۱۲داروگیاهی اندیشه.ایشون اول بایدیه ازمایش کامل به خصوص ازنظرهورمونی بدن که اگه هورمونهای زنانه پایین وهورمون مردانه تستوسترون بالاباشه مبتلابه الوپسی مردانه شدن که دراین صورت به گفته حاج اقا روزی ۳استکان چای رازیانه برای تنظیم هورمون ها خیلی مفیده.اماتوصیه میکنم نامه کتبی ببریدوجواب کامل روازحاج اقابگیریدالبته بعدازازمایش

 150. يا مهدي گفت:

  میدونین حاج آقا چند روزه تو حرمن؟

 151. يا مهدي گفت:

  به دکتر بگه چه آزمایشی براش بنویسه؟

 152. محسن گفت:

  حرمو نمدونم ولی من خودم نامه بردم خونشون ولی شب قبلش شماره گرفتم.بگه براریزش موخودش میدونه البته دکترغددبرو.تستوسترون روحتمابنویسه.راستی فک کنم حاج اقاگفته بود۱ق کندش درنیم کیلوروغن زیتون نه ۱کیلو

 153. يا مهدي گفت:

  چطوری شماره گرفتین؟

 154. محسن گفت:

  نظرهستی روبخون توضیح داده ۱۵،۱۶تانظربروبالا.انشا…بعدازچندماه درمان باتوکل به خداموهات درمیادولی بایدچندماه مداومت کنید..

 155. يا مهدي گفت:

  خودم ١۶ سأله صرع دارم قرص لاموتریژین ١٠٠با سدیم ولپراد ٢٠٠ میخورم لاموتریژین شبی ٢تا سدیم ولپراد شبی ١
  البته هرچند وقت یکبار تشنج دارم چی کارکنم خوب شم؟

 156. يا مهدي گفت:

  سلام تو یکدوم از این پیاما برأی رویش مو نوشته بودن کندش وتخم مرغ،می خواستم بپرسم چقدر کندش با چندتا تخم مرغ؟

 157. فاطمه خزیمه گفت:

  من بعد از عمل که غده درپشت گوشم بود ،الان صداهایی میشنوم ومرااذیت دارد وآرام وقرار ازمن گرفته است.حال محبت فرمایید چه دارو گیاهی استفاده کنم تاخوب شوم باتشکر

 158. ستاره گفت:

  با سلام خدمت شما می خواستم از شما به خاطر این سایت بسیار مفیدتون تشکر کنم انشا الله خداوند شما را سر سفره امیرالمونین علیه السلام و حضرت زهرا سلام علیها مهمان کند خیلی مطالب مفید در این سایت هست انشا الله خداوند عتبات عالیات بارها قسمتون کنه

 159. محمد امین حلواچی گفت:

  سلام
  یه خانومی تو فامیلامون در حدود یک سال و چند ماهه که تصادف کرده.دکترا بهش گفتن:نخاع له شدگی داره،و تقریبا از گردن به پایین بدنش رو نمی تونه حرکت بده.
  میخواستم از جناب دکتر بپرسم نظرشون راجع به درمان نخاع آسیب دیده ایشون چیه؟؟؟ آیا میشه درمان بشه؟
  ممنون

 160. M.GHAYUOR گفت:

  سلام
  هنگام صبح بعدازبیدار شدن ازخواب دردگرفتن بند دوم انگشتان دست راست مربوط به چه می باشد (فقط دست راست)روش درمان به چه نحوی میباشد؟باتشکر ازحاج اقا ضیایی

 161. M.GHAYUOR گفت:

  باسلام
  خانمی هستم ۴۵ساله از ضعف حافظه رنج میبرم می خواهم ادامه تحصیل بدهم و باچندین مرتبه هم خواندن و نوشتن هم قادر به حفظ نیستم بعد چند لحظه همه چیز از یادم می رود و هرچه بر مغزم فشار می آورم چیزی یادم نمی آید.بارها و بارها در چند سال گذشته خواسته ام درس بخوانم ولی به همین دلیل موفق نشدم خیلی علاقه به درس خواندن دارم خواهشمندم اگر دارویی یا راهکاری هست کمکم کنید از شما کمال سپاسگذاری را دارم اجرکم عندا…

 162. a گفت:

  salam rozi 21 adad maviz nashta bokhor bara taghviat hafeze

 163. تارا گفت:

  سلام.
  من پوست سبزه ای دارم.پوست صورتم خشکه و کمی هم لکه داره.
  می خاستم با داروهای گیاهی و در مدت کوتاهی پوستم سفید بشه.چون از رنگ سبزه ی پوستم اصلا راضی نیستم و مدام صورتم رو میشورم و این باعث شده کنار چشمم پوسته پوسته بشه.
  چ دارو های گیاهی رو باید مصرف کنم که پوستم سفید و صاف بشه؟

 164. حمیده گفت:

  با مطب شما چگونه می توان ارتباط جهت نوبت دهی برقرار نمود

 165. یاحسین گفت:

  ایشون مطب ندارن.ادرس خونشون ونحوه برقراری تماس هم تونظراذکرشده.ساعت ۷تا۸شب بایدزنگ بزنید

 166. محمد110 گفت:

  سلام دوستان

  من از نزدیک با دکتر مراوده دارم و درمان برخی بیماری هاشون رو به خاطر شرکت در کلاس هاشون گرفتم

  اگه دوست داشتید به ایمیلم پیام بدید تا جایی که وقتم کشید و از نظرات اقای دکتر اطلاع داشتم

  درمانش رو بهتون میگم

  mohammad_110_2000

 167. امیر علی گفت:

  سلام دوست عزیز .من هم در وبلاگم آرشیوی از سخنان استاد را جمع آوری کرده ام:
  http://www.sarbazeakhar.ir/post/1265
  البته با اجازه شما.
  یاعلی.درپناه حق

 168. مردی از خطه شمال گفت:

  با سلام. پیشاپیش عید سعید باستانی را تبریک عرض می کنم. بنده ساکن مشهد هستم. شماره تلفن آقای ضیایی ۰۵۱۱۷۲۶۵۹۳۴ هستش. ولی واقعا نوبت گرفتن خیلی سخته. التماس دعا

 169. میلاد گفت:

  باسلام راه های درمان جای جوش صورت روعنایت فرمایید دکتر ضیایی خیلی خیلی احتیاج دارم ممنون

 170. میلاد گفت:

  سلام
  من پسری ۱۵ساله هستم.برای سفیدشدن موهای من چه درمانی پیشنهاد می کنید.
  ومن مبتلابه بیماری سلیاک هستم آیامیشود باگیاهان دارویی درمان کرد.باتشکر میلادبیابانی

 171. علی گفت:

  سلام جهت دریافت مشاوره به آدرس http://facenama.com/ostadeilia مراجعه کنید.

 172. رحمن صادقی گفت:

  با سلام خدمت سید و علامه بزرگوار ضیائی عزیز
  میخواستم نام چندین کتاب ناب و کامل از طب اسلامی و سنتی و گیاهی را برایم بفرستید .
  ان شاء الله که سایه علامه همیشه مستدام باشد
  با تشکر التماس دعا

 173. razie گفت:

  با سلام و خسته نباشید.من دختری ۲۳ ساله هستم.برای درمان جوش صورت و جای لک جوش های صورتم چه درمانی را پیشنهاد مینمایید؟ لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.با تشکر

 174. یاحسین گفت:

  حجت الاسلام ضیایی – تنظیم کراتین خون
  تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
  یکی از بیماری ها یی که مردم اغلب مبتلا هستند و پزشکی جدید دارو ندارد .آزمایش ادرار می دهد و دکتر محترم میفرماید کراتین خونت بالاست مثلا ۶ یا ۷ است .این جا پزشکی جدید دارو ندارد میگوید التماس دعا .اگر بخواهید ظرف ۲۰ روز کراتین ۶ و ۷ مریض را به ۲ یا ۵/۲ برسانید .قابل عرض همه نور چشمان ما متخصصین اورولوژ و نفرولوژی. دارویش این است که به مدت ۲۰ روز به این روش غذا بخورد .پرهیز مطلق در ۲۴ ساعت ۴ لیوان آب ۴ لیوان آب جوش ولرم اما با این آب و آب جوش ولرم یک قاشق چایخوری عسل بخورند دوم در بین روز یک لیوان تا دو لیوان اب سیب با پوستش به شرطی که پوست سیب سم چسب نداشته باشد .شب ها قبل از خواب سیاه دانه با عسل کوهی بخورد .بعد از ظهر ها یک عدد تا دو عدد انار شیرین با هسته بخورد.به هر متخصص ارولوژی و نفرولوژی سلام می رسانم مریض شما در ۲۰ روز کراتین خونش از ۶ و ۷ به ۲ و ۲/۵ می رسد . در نگاه بیشتر ببینید http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/keratin.flv

 175. مرضیه گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید حضور محترم حجه الاسلام دکتر ضیائی
  پدر من ۷ماه است که دچار سرطان مجاری صفراوی شده و دکترها هیچ درمانی را برای بیماری پدرم سراغ ندارند ومی گوییند علاج ندارد ولی ما امیدمون را نمی خواهیم از دست بدهیم می خواستم بدانم آیا در طب سنتی ودعا درمانی درمانی برای این بیماری هست که ما انجام دهیم البته ما در این چند ماه سعی کردیم غداهای سرد به پدرم بدهیم ولی دنبال یک درمان واقعی هستیم مابعداز خدا امیدمان به شماست لطفا جواب بدهید با کمال تشکر فراوان از شما

 176. میخک گفت:

  سلام حاج آقا تا حالا میدونم درمورد بیماری پوستی صدف یا پسوریازیس صبحت کردن ولی در این سایت نمی بینم که دانلود کنم کجا میتونم سخنرانی ایشون رو درمورد این بیماری دانلود کنم ؟؟؟؟ خیلی ممنون

 177. ميثم گفت:

  اگه کسى بخواد دکتر از نزدیک ویزیت کند امکانش هست.مشکل لاغرى

 178. میخک گفت:

  سلام
  این جلسات یک تا شصت که توی سایت هست ننوشته که درمورد چه موضوعاتی است باید همه رو دانلود کنیم تا بدونیم کدومش موضوع مورد نظرمونه .همونطور که قبلا گفتم من دنبال سخنرانیهایی هستم که درمورد بیماری پوستی پسوریازیس است .چکار کنم از کجا بدونم این ۶۰ جلسه کدومش در این باره است؟؟درضمن تاریخ ۸ تا ۱۰ اردیبهشت بود فکر کنم حاج آقا در شبکه ای از ماهواره درمورد پسوریازیس صحبت کردند کجا این سخنرانیهای این تاریخ ذخیره شده؟؟ خیلی ممنون

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام والا خودمم نمیدونم ولی فکر کنم در مورد موضوعات متفرقه صحبت میکنه یعنی موضوع خاصی ندارن

 179. سعید گفت:

  سلام فایل صوتی یا تصویری که در باره خواص سیاه دانه که اقای دکتر توضیح می دهد رو میخوام ممنون میشم راهنماییم کنین

 180. علی اسکندری گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ما از علاقمندان دکتر ضیایی و دعاگوی دست اندرکاران سایت هستیم. صوتی یا تصویری آیت الله ضیایی در مورد رماتیسم و درد مفاصل و آرتوروز نیاز داریم. شبکه ولایت تصویری … کمک کنید

 181. hogat گفت:

  ادرس منزل حاج اقا در قسمت بالا امده…درباره مریضیت روی کاغذ توضیح میدی همراه اسمت .به غیر ۵شنبه ها ساعت ۵ صبح میری در خونش نوبت میگیری.ساعت ۱۰ میاد نامه ها رو جمع میکنه ویکی یکی جوابشو مینویسه و میده

 182. سعیده اعظمی گفت:

  با سلام و عرض خسته تباشید. لطفا در مورد حفره های ایجاد شده روی صورت که ناشی از آکنه و جوش بود دارویی تجویز کنید.لازم به ذکر است که درمان لیزر و میکرودرم انجام شده اما بی اثر بوده. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

 183. علی پورعلی گفت:

  خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر ضیایی
  باسلام
  احتراماً در صورتیکه امکان داشته باشد در خصوص گرفتگی عظلات دست در زمان نوشتن که در اصطلاح ( رایترز کرمپ ) گفته می شود مطالبی جهت شیوه های درمان سنتی ارائه گردد . و آیا گردن درد یا آرتروز گردن یا تیر کشیدگی عضلات گردن و یا التهاب عضله دست به این نوع بیماری ارتباط دارد یا خیر ؟
  با تشکر
  پورعلی

  تلفن تماس : ۰۹۲۱۴۱۲۲۹۵۱ و ۰۹۱۴۹۱۳۱۹۶۱

 184. مرتضی گفت:

  سلام . برای باردارشدن دخترم ۳۲ساله ۶سال ازدواج کرده وتنبلی تخمدان داردوبجه دار نمیشود چه راهکاری دارد متشکرم

 185. شهلا گفت:

  باسلام ممنون از مطالب خوبتون من دختری دارم که از ۶ ماهگی تب کرد و تشنج و الان رفته توی ۸ سال و هنوز این مشکل رو داره هم با تب وهم بعضی اوقات بدون تب و الان درست نمیتونه صحبت کنه ولی بقیه کاراشو همه رو خودش انجام میده و از همون اول من اون رو بردم تهران دکتر پیش پروفسور غفرانی و الان شاگردایشون دکتر علی خواجه زاهدان هستن و من میبرم اونجا دخترمو الان دخترم حدود ۵ تادارو هنوزداره استفاده میکنه ازقبل بهتر شده ولی هنوز خوب نشده یه راهکاری از جناب ضیائی میخواستم چطوری میتونم باهاشون صحبت کنم یا بتونم دخترمو ببرم پیششون ؟ چون خیلی برای دخترم ناراحتم خواهش میکنم کمکم کنید ممنون میشم تلفنم ۰۹۱۵۸۵۰۸۹۸۶

 186. مجید گفت:

  سلام
  دوست عزیزی فرموده بودن شاگرد استاد ضیایی هستند، ممکنه خواهش کنم ایمیل ایشون رو بدید؟ با تشکر
  (سعید می‌گه:
  شهریور ۲۴, ۱۳۹۲ در ۷:۳۱ ق.ظ
  باسلام به همگی من ازشاگردان آیت الله ضیایی هستم کاری ازدستم برمیاددرخدمتم.)

 187. علی پورعلی گفت:

  ضمن سلام خدمت جناب استاد دکتر ضیایی عزیز
  عرض شود خدمتتون در صورت امکان و ضرورت نیاز به جواب شما در خصوص سوال بنده در مورد ( رایترز کرمپ دست ) خواهشمند است تسریع در جوابدهی موجب امتنان خواهد بود .چرا که هم اکتون با این بیماری دست به گریبان هستم و جدا با مشکل مواجه هستم مخصوصا در محیط کار در اداره علی الخصوص اینکه کارهای حقوقی انجام میدهم برام واقعا حیاتیه .
  با تشکر از همراهی شما
  علی پورعلی
  alli_pourali@yahoo.com
  شماره تماس : ۰۹۱۴۹۱۳۱۹۶۱و ۰۹۲۱۴۱۲۲۹۵۱

 188. علی پورعلی گفت:

  ضمن سلام خدمت استاد گرامی

  احتراماً پیشنهادی داشتم خدمت استاد که در صورت امکان در مورد بیماری (رایترزکرمپ ) نیز در مباحث تلوزیونی صحبت نموده و راههای درمان مربوطه را جهت بهره مندی عموم بفرمایند .
  با تشکر

  علی پورعلی

 189. raha گفت:

  با سلام خدمت استاد ضیایی پسری داریم ۱۸ ساله که مدتی است گوشه گیر و افسرده شده است و از منزل خارج نمیشود و به شدت از آب و نظافت شخصی گریزان است چند بار هم بستری شده اما هر بار بعد از ترخیص باز هم کارهای سابق را انجام میدهد مثل سیاه کردن صورت در ناحیه ی ریش و سبیل،کوتاه نکردن مو و ناخن،پوشیدن چند لباس روی هم،جمع کردن تسبیح و انگشتر،گذاشتن وسایل سنگین و خطرناک مثل چاقو و زنجیر در جیب
  در حال حاضر تراکوپین ۱۰۰ و قرصهای مربوط به افسردگی که دستور پزشک است مصرف میکند اما هیچ تاثیری ندارد.خواهشمندم مرا راهنمایی کنید.با تشکر.

 190. هاجر گفت:

  با سلام
  من دختری ۲۴ ساله مبتلا به قوز قرنیه پیشرفته هستم
  تورا به خدا درمانی برای این مشکلم به من بگوئید
  وزنم ۶۰ و قدم ۱۶۱ است و ۵ سال است به این بیماری مبتلا هستم
  منتظر پاسخس به لیمیلم هستم

 191. مسعود گفت:

  خیلی متشکرم از سایتتون میخواستم بدونم که اقای ضیایی کتابی هم در این باره دارند؟ اگه دارن اسمشو بدید لطفا

 192. رضا ش...... گفت:

  با سلام
  میخوام صورتم سفید بشه وریزش موهام کم بشه
  نظرتون چیه؟
  لطفا جوابتون رو به ایمیلم بفرستید چون پیدا کردن جوابت اینجا کار سختیه
  مرسی

 193. علی گفت:

  با سلام.پایین امدن جنین در۵ماهگی ایا درمانی برای بالا رفتن جنین وجو دارد؟ لطفا پاسخ مرا به ایمیلم بدین مرسی

 194. عاطفه گفت:

  سلام
  خیلی ممنون از سایت و سخنرانی های بسیار عالیتون.
  میبخشید مادر من مبتلا به دیابت نوع دو می باشد و الان چند روزی است که بنا به توصیه های شما جناب ضیایی از مومنایی به همراه قرضهای قند، جهت تنظیم بیماری قندش استفاده می کند و خدارو شکر قندشون پایین آمده، سوالم این است که اگر به تنهایی از مومنایی استفاده کنند و قرصها را حذف کنندموردی ندارد؟؟؟؟؟
  لطفاجوابم رو به ایمیلم بفرستید

 195. مهدي بهنامه گفت:

  بسمعه تعالی
  سلام خدمت حضرتعالی
  فوق العاده عالی وبا تشکر از اطلاعاتی که در اختیارم گذاشتید.
  خدمت با سعادتتون عارضم که مادرم به بیماریه اچ تی ال وی وان{htlv1}مبتلا شده ومتاسفانه الان نزدیک به ده ساله که مبتلاست و هرکجا پیش دکترای مختلف راجعه کردم گفتن داروئی برای ایشون ساخته نشد و گفتن یک نوع ویروس نخاعی هستس ومتاسفانه مادرمدر اینمدت از ناحیه پا فلج شدن و نمیتونن راه بروند لطفا من حقیر را راهنمائی کنید وبگید چکاری میتونم برای مادرم بکنم نتاسفانه روزبروز حالشون بدتر میشه مندر شهر نیشابور ساکن هستم .
  با تشکر وسپاس بیکران از شما بزرگوار
  در ضمن شماره تماس من ۰۹۱۹۲۴۶۲۶۳۶ هست
  بازم ممنون

 196. موسی گفت:

  سلام حاج آقا
  درموردچاقی حاج آقاکلیپ نداره

 197. وحید هستم. گفت:

  باعرض سلام من در حال دفع مزاج خونریزی از ناحیه مقعد را دارم با مراجعه به چند پزشک نظر های متفاوتی راجع به بیماریم داشتن یکی از متخصصین این بیماری را شقاق مقعد یا فیشر تشخیص داده لطفا مرا در این زمینه راهنمایی کنید

 198. امیر.فاطمه گفت:

  زوجی ۳۵و۲۶ ساله هستیم دو فرزند با بیماری کاملا مشابه تنگی ساب گلوتب(شل بودن قسمتی از مسیر تنفس در گلوکه منجر به مسدود شدن مسیر تنفس میگردد) با فاصله یکسال که هردو منجر به تراکستومی وبعد از چند ماه فوت گردید
  ۱-هر دو نوزاد کاملا با یک مشخصه متولد شدند وبدو تولد کبود و نیاز به اکسیژن
  ۲-ازمایشات کشت کروموزومی پدر ومادر ونوزاد بدون مشکل بود
  ۳-احتمال وجود نوعی سندرم داده شد
  ۴-هوش وقلب وکلیه و… سالم بود
  ۵- پدر = پسر خاله مادر همسرش است
  ۶-اجازه بارداری مجدد نمیباشد چون دو مورد مشابه بوده احتمال اینکه بعدی ها هم اینچنین باشند خیلی زیاد داده شده
  ۷- قد ۴۶.۵ وزن ۲۸۰۰g دور سر ۳۷
  ۸-پدر و مادر به لطف خدا کاملا سالم هستند (محبت کنید تسریع)

 199. شادی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد محترم . من دختری ۲۱ ساله هستم اما متاسفانه دچار کاهش وزن و قد هستم قدم ۱۴۸ و وزنم ۳۳ کیلو میباشم و همیشه دست و پاهایم سرد میباشد. اما کم خونی ندارم. اگر امکان راهنمایی وجود دارد ممنونم میشوم که بگویید .با تشکر

 200. اصغر قبادی گفت:

  باسلام خدمت استاد گرامی وعالم و همچنین دست اندرکاران سایت. واقعا تشکر ودستمریزاد کلیپهاتون بسیار عالی بود.

 201. اتنا گفت:

  سلام
  سته نباشید واقعا ارشیو کامل و عالیی جمع کردید

  فایل
  کلیپ تصویری – درمان کبد
  ارور میده و باز نمیشه
  میشه خواهش کنم اگه حذف شده مجدد برای دانلود قرار بدید واسه من حیاتیه
  متشکر

 202. نرجس گفت:

  سلام
  برای درمان برص چه کار کنیم ؟ جای برص سوزن زدم مثل سایر نقاط بدنم خون میاد -ممنون از لطف شما

 203. نرجس گفت:

  سلام
  برای درمان برص چه کار کنیم ؟ جای برص سوزن زدم مثل سایر نقاط بدنم خون میاد -ممنون از لطف شما

  • نداسادات گفت:

   یا شافی
   با سلام.اینجانب مدت ۱۶سال دچار بیماری برص در ناحیه دور چشم شده ام به درمان های جدید(کورتون وسلول درمانی )جواب نداده . آیا این بیماری درمانی دارد ؟لطفا راهنماییم کنید تابه لطف خدا وکمک شمادرمانش کنم.

 204. مينا زارع گفت:

  با سلام دختی هستم ۲۲ ساله با ۴۷ کیلو وزن ۲ سال پیش به دریا رفتم پس از یک هفته پشت سرم درد گرفت و بدنم می لرزید پیش یک دکتر گیاهی رفتم و ایشان تشخیص داد که عفونت ادراری و رفلاکس دارم پس از یکسال استفاده از داروهای گیاهی ایشان خوب شدم ولی اکنون یک سال هست که یک سنگ ۴ میلی در قسمت فوقانی کلیه راست مشاهده شده سنگ شکن انجام دادم ولی دفع نشده برای دفع سنگ چه باید کرد؟
  در ضمن این دکتر گیاهی اسم داروهایی که به صورت جوشانده درست میکند را نمی گوید و هزینه اش گران میباشد برای سم زدایی چه دارویی وجود دارد؟با تشکر.مینا زارع

 205. علی پورعلی گفت:

  سلام
  احتراماً در مورد بیماری رایترز کرمپ اگه درمان سنتی و گیاهی هست بفرمائید .
  با تشکر
  پورعلی از تبریز

 206. مریم گفت:

  باسلام وخسته نباشید .خواهش می کنم شماره تلفن دکتر ضیایی رو به من بدید به شماره تلفنی که برای عموم هست زنگ زدم ولی همش اشغاله .من بیماری همورید دارم نوبت عمل دارم اگه نتونم با ایشون در مورد مشکلم صحبت کنم باید تن به عمل جراحی بدم

 207. اعظم گفت:

  از سال ۱۳۷۹ تاکنون ناراحتی معده دارم هم ورم معده دارم هم دریچه بین مری و معده ام لق شده است و مرتب از قرص پنتوپرازول۴۰ استفاده میکنم و از نظر غذا هم مراعات میکنم ولی باز ناراحت هستم وچند وقت یکبار باید یک سری قرص خشک کننده استفاده کنم تا ارام شوم لطفا مرا راهنمایی بکنید

 208. شکیبی گفت:

  باسلام و احترام
  اینجانب دچار سینوزیت هستم، دکترهای گوش و حلق و بینی تهران و اصفهان و… که مراجعه کردم درمان قطعی انجام نشده است. حتی گفته اند در صورت عمل جراحی بازهم بعلت اینکه منشا سینوزیت آلرژی است دوباره عود خواهد شد.چندباری هم دکتر طب سنتی مراجعه کرده و داروهایی نظیر بخور بنفشه، کپسول مومیایی، عنبرنسا،…….. … استفاده کرده حتی حجامت (آلرژی، حجامت سر،….) و توفیقی حاصل نشده است. درصورت امکان شماهم نظرتان را مرقوم فرمائید.

 209. زهره گفت:

  سلام . با عرض خسته نباشید . در مورد چاق کردن صورت اطلاعاتی اگه دارید برام ایمیل کنید . با تشکر

 210. رویا گفت:

  سلام خسته نباشید
  حاج آقا کتاب هم داره؟؟؟؟
  من سی دی گوش کردن برام سخته اگه کتاب داره بهم ایمیل بزنید تهیه کنم

 211. مرتضی مصطفایی گفت:

  باسلا و خسته نباشید به استاد سید حسین ضیائی حاج آقا ببخشید چطور میشه با شما هماهنگ شد به شهرستان ما آذربایجان غربی شهرستان خوی تشریف بیایید تا راجب طب اسلامی با بسیجایان این شهرستان سخنرانی کنید این هم شماره تلفن بنده ۰۹۳۶۱۱۵۶۶۷۰مرتضی مصطفایی چطور میشه هماهنگ کرد
  باتشکر

 212. زبانم ناتوان از سپاس جبران گونه است بخاطر لطف بیکران شما همواره تندرست و کامیاب و شاد باشید فدای شما

 213. حسینی گفت:

  سلام کاربرد و خواص انذروت را می خواستم
  لطفا برام ایمیل کنید متشکرم

 214. رحمانی گفت:

  با سلام بنده ۳۴ سال دارم و ۱۷۵ قد دارم و در حدود چند سالی است که رژیم میگیرم و وزن کم کرده ام در مدت ۴ سال از ۱۱۷ به ۹۵ رسیده ام حالا در این وزن مانده ام و کم نمیشود میخواستم کمکم کنید و در مورد استفاده پودر زنیان با عسل از شما نظر خواهی کنم که مصرف بکنم یا خیر یا تجویز دیگری…

 215. mohammadngar گفت:

  ۰۵۱-۳۷۲۶۵۹۳۴
  شماره دکتر ضیائی جهت وقت گرفتن ساعت ۱۵-۱۷

 216. moddaei گفت:

  سلام
  فایل هایی متنی درمان برخی بیماری ها که در آدرس زیر موجود است از خود علامه دریافت کردم
  http://s4.picofile.com/file/8162898592/Teb_Eslami.rar.html
  برخی از سخنرانی های علامه در حرم امام رضا علیه السلام هم در آدرس زیر موجود است
  http://razaviarchive.aqr.ir/index/search/1/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
  ان شاء الله مفید باشه
  التماس دعا

 217. شهلا خداخانی گفت:

  آدرس منزل سید حسن ضیائی: مشهد، خیابان آیت الله عبادی ۴۰، شهید نیک نام ۱۴، پلاک ۹۰
  تلفن: ۰۵۱-۳۷۲۶۵۹۳۴ ، ۰۹۱۵۹۹۲۰۳۱۶

 218. زینب گفت:

  خانومی هستم ۳۸ ساله قدم ۱۶۳ وزنم ۷۱ است و فشارخون بالایی دارم می خواهم وزنم را کم کنم از چه روشی باید استفاده کنم.

 219. سلام و خداقوت……..میشه بگید چجوری میشه از ایشون نوبت گرفت برای درمان….و اینکه ایشون مطب شون کدوم شهره؟؟؟؟؟؟

 220. محبوب گفت:

  برای درمان میگرن شدید که دردش به چشم می زنه و دو طر ف سر تحت تاثیر قرار میدهد چه دارویی پیشنهاد میکنید؟ مچکرم

 221. مصطفی گفت:

  سلام
  من کف دستها و پاهام عرق می کنه و شدیدا ناراحتم تموم اعتماد بنفسم رو گرفته و بعضی وقتا باعث خجل شدنم میشه لطفا راهنمایی کنید

 222. بخشی گفت:

  لطفا درما ن تاول پوستی ناشی از ژنتیک گفتین پرتغال و ……….. در صورت امکان کامل
  انرا بفر ماید

 223. محمد هادی گفت:

  سلام من روز دحوال عرض روزه بوده وافطار بادمجان وبامیه خوردم نیم ساعت بعد کل بدن کهیر زدواز ان روز تاالان شب که میشود کهیر درمیریزد واگر درغذا ادویه باشد کهیرباخارش شدیدکه به علت خارش بدنم زخم میشود .حجامت کردم عرق کاسنی وریشه کاسنی واب زرشک کوهی خوردم ولی خوب نشده ام ودکتر فوق تخصص الرژی رفته وقرص telfast180 وcetrizinhexalداده اوایل خوب بود ولی بعد ازیک ماه حال بازکهیر میزنم بااین تفاوت که خارش ندارم ودرازمایش کبد من چرب است وکلسترول خون نیز بالا است لطفل راهنمایی کنید برای خوب شدن چه باید کنم باتشکر

 224. حیدری گفت:

  با سلام و خسته نباشید.
  آقای دکتر در برنامه طب المعصومین دوشنبه ۱۷/۰۱/۹۴ ادرس عطاریی که داروی جامع امام رضا را در مشهد تهیه میکند دادند. منتها من دقیق گوش نکردم. خواهشمندم در سریع ترین فرصت آدرس را ب من اطلاع دهید. پیشاپیش از شما تشکر میکنم. با سپاس فراوان.

 225. مجید جعفری - از تهران گفت:

  باسلام و آرزوی طول عمر برای حضرتعالی . خداوند انشاالله شما را از تمام بلیات حفظ فرماید .
  هسمر دوست من (خانم ایشان ) حدوداً دو سال است از بیماری ناشناخته ایی رنج میبرند که متخصصان نتوانستند آن را درمان نمایند . علائم بیماری : ضعف عضلات پا – درد شدید دمبالیچه – نهایتاً منجر شده به عدم توانایی در راه رفتن . دیگر اعضای بدن ایشان سالم و بصورت طبیعی کار میکند . از قبیل خوردن و …..
  باتشکر – مجید جعفری سه شنبه ۲۵ فروردین ماه ۹۴

 226. مریم رستمی گفت:

  با سلام و عرض تبریک پیشاپیش روز مردان جوانمرد . خداقوت . میخواستم بپرسم ببینم cd استاد هم برای فروش هست که دانلود نکنم .ممنون از تمامی زحمات همگی .یا علی

 227. مریم گفت:

  سلام دوستان در حال حاضر برنامه های استاد هر روز ساعت ۳ از شبکه ولایت پخش میشه.

 228. نسیم گفت:

  سلام
  آدرس دکتر ضیایی رو میدم اینجا بهتون همین چند وقت پیش یکی از آشنایان رفتن
  فقط اینطوری هست که دکتر خودشون کسی رو نمیبینن شما اونجا مشکلاتتون رو روی برگه مینویسین منشی به ایشون میدن رو برگه درمان گیاهی رو واستون مینویسن آقای دکتر
  مشهد-بلوار عبدالمطلب-کامیاب۶۰ داخل کوچه که شدید از هرکس بپرسید میشناسن نشونتون میدن
  موید باشید.

 229. مهدی گفت:

  سلام.آدرس دقیق حاج آقا:مشهد مقدس.آیت عبادی ۴۰شهید نیکنام ۱۴پلاک ۴۰-تلفن:۳۷۲۶۵۹۳۴ -از شنبه تا چهار شنبه ساعت ۳تا۴ بعد از ظهر زنگ بزنید و از ساعت ۴ تا ۶:۳۰ جهت گرفتن برگه(نسخه)حضوری مراجعه کنید.موفق باشید.

 230. محمد گفت:

  با سلام کسی سی دی متن نسخه های استاد رو نداره؟ خیلی بهش نیاز دارم خدا خیرتون بده mehdi029@yahoo.com

 231. میترا گفت:

  سلام من اولین بارم با این سایت فوق العاده جالب آشنا شدم لطفا هر که فیلم یا فایلهای صوتی دکتر رو در مورد نازایی زنان داره تو امیل من بزاره dokhtarironi
  @yahoo.com

 232. ط.ب گفت:

  سلام من سنندج هستم ومتاسفانه ذسترسی بع استادندارم وصفرای من به شدت غلبه داره ودچارلاغری مفرط شدم نمی ذونم چکارکنم میخوام بااستاد حرف بزنم امانمی دونم چجوری؟لطفا به ایمیلم بفرستید اگه کسی شماره ای داره ازایشان.ممنون یاعلی

 233. میترا گفت:

  سلام شمارهی ایت اله ۰۵۱۳۷۲۵۶۹۳۴روز های شنبه تا چهار شنبه ساعت ۲ ونیم کنشیشون جوابگو هستم

 234. سید احمد گفت:

  سلام . اپلیکیشن اندروید نسخه های استاد توی مارکت کندو موجوده فقط برای نصبش از طریق اپلیکیشن کندو باید اقدام کنید

  http://cando.asr24.com/app.jsp?id=7752735&name=%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&package=iran.shonizgroup.book

 235. parinaz mahdavi گفت:

  با سلام،لطفا درمورد مسایل عصبی وراه درمان آن مطلب بگذارید ممنون

 236. علي پورعلي گفت:

  با سلام خدمت آقای دکتر ضیایی خدا قوت

  احتراماً می خواستم بپرسم آیا برای بیماری ( رایترز کرمپ ) درمان طب سنتی وجود دارد یا نه در صورت امکان جهت اهمیت موضوع و ضرورت نیاز و درگیری با این نوع بیماری در محل کار راهنمائی فرمائید .
  با تشکر
  ع . پورعلی
  شماره تماس : ۰۹۲۱۴۱۲۲۹۵۱

 237. مژگان گفت:

  باسلام خواهرم به مدت ۱سال به یک بیماری پوستی مبتلا گشته است که مسن تر ها زرد زخم تشخیص داده اند ولی پزشکان نظری ندارند وبه چندین پرشک مراجعه کرده ولی درمانی حاصل نگشته است این بیماری دارای خارش شدید وسوزش می باشد و دارای عفونت زرد رنگ است و هر دفعه یک جای از یدن را مبتلا می کند که الان زیر زانو تا مچ پا را گرفته وهر دفعه بیشتر میشود البته ناگفته نماند که مادرم نیز این بیماری را ۴سال دارا می باشد که هر دفعه تک تک به اندازه یک نخود می زند ومحو می شود وباز جای دیگر تکرار می شود ولی در نهایت درمانی حاصل نگشته است درضمن بیماری خواخرم چند برابر شدیدتر از بیماری مادرم است وبه صورت گروهی در می آید گروه خونی خواهرم A+و سنش ۳۴ است دیگر نمی دانیم چه کار کنیم تورو به خدا راهنماییمان کنید ممنون

 238. عبدالله موحد گفت:

  با سلام و ارادت خالصانه خواهشمنداست دارویی تجویز بفرمایید که فشار چشم را پایین بیاورد و بتوان آن را جایگزین داروهای شمیایی کرد. با مصرف قطره‌ها چشم‌هایم قرمز و دچار سوزش شدید می‌شوند و با خوردن قرص‌ها خستگی بی‌حالی یبوست شدید و … خداوند به شما خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید.

 239. فربا مرادی گفت:

  سلام.خواهش میکنم درباره قوز قرنیه توضیح بدید آیا درمان داره؟مال کن عارضیه ارثی نیست

 240. بهنوش گفت:

  سلام و خسته نباشید من روش درمان آیت اله ضیایی را در درمان آی بی اس از نوع یبوست پیدا کردم و میخوام انجام بدم چند سوال از خدمتتون داشتم خواهش می کنم از ایشون بپرسید بهم بگید چون نه از لحاظ مالی می تونم دی وی دی های ایشون تهیه کنم ونه میتونم خدمتشون برسم
  اول اینکه آیا درمان ایشون برای این بیماری قطعیه یعنی اینکه بعد از تمام شدن دوره درمان بیمار خوب خوب میشه و تمام مشکلاتش رفع میشه و هر غذایی رو میتونه بخوره یا نه باید همیشه این داروهای گیاهی رو مصرف کنه و پرهیز غذایی داشته باشه؟
  دوم اینکه مدت استفاده از سه گیاه دارویی اصلی گل بهارنارنج گل راعی و چای کوهی چقدر باید باشه یعنی چند روز یا چند ماه باید مصرف بشه تا بهبودی کامل حاصل بشه؟
  سوم اینکه گل راعی رو نمی تونم پیدا کنم میتونم فقط دوگیاه دیگه که فرمودن استفاده کنم و با مصرف این دو گیاه خوب میشم یا اینکه باید حتما گل راعی باشه اگر میشه گیاه جایگزین معرفی کنید؟
  برای نفخ فرمودن چهار زیره و سیاه دانه مصرف بشه مدت مصرف چقدره و آیا درمان قطعی صورت میگیره یا نه؟
  مدتی هست سردرهای شدید دارم خیلی شدید در قسمت پیشانی و گاهی شقیقه ها و بالای سرم (روی سر)درد و سوزش دارم و خارش شدید تمام بدن هم دارم راهنمایی کنید منشا اون عصبی است یا نه(استرس زیادی دارم)درمانش چطور هست؟
  خواهش می کنم جواب سوالاتمو بدبد ممنون

  • بهنوش گفت:

   سلام من این وبلاگ دیدم ممنون بابت راهنماییتون ولی کمکی بهم نشد من فقط جواب سوالامو می خوام

 241. وحید گفت:

  با سلام
  ابان ماه ۹۳ خانم من مبتلا به سرطان خون نوع لنفوسیت all شد و اردیبهشت ۹۴ پیوند مغز و استخوان شد اما چند روزی است که دوباره بیماری ایشان برگشته میخواستم ببینم چه راهنمایی میفرماید . با تشکر

 242. شهرام نجفی گفت:

  با سلام و عرض ادب و احترام به حضرتعالی سید بزرگوار
  احتراما اینجانب بنده خدا شهرام نجفی مدت ده سال است که باد شکم دارم یعنی روزانه صد تا دویست عدد باد خارج میشود و واقعا در محل کار و مهمانی و در خانه در عذاب هستم و از این بابت در محل کار و خانه و در اماکن عمومی و صلحه رحم واقعا در مزیقه و فرار از مردم هستم / لطفا کمکم بکنید تا رفع بیماری بشود. ضمنا تمام آزمایشات پزشکی را نزد متخصص معرف کشوری رفته ام ولی ایشان هم میگوند عجیب است که هیچ بیماری ای در آزمایشات نشان نمیدهد و ایشان و بقیه دکترهای دیگر عاجز بودن از رفع بیماری بنده/ لطفا آقا ی سید (دکتر) بزرگوار من را شفا بدهید/ ضمنا چهل و یک ساله و متاهل دارای یک فرزند پسر دوازده ساله از شهر تهران / نماز و روزه ام اصلا ترک نشده و در امور دینی خلافی ندارم و خیلی هم خوش برخورد با مردم هستم و در شرکتی با سابقه هفده سال سابقه شاغل هستم / با تشکر شهرام نجفی

 243. حسینی گفت:

  سلام علیکم
  احتراماً اینجانب دور چشمم کبود و گود است.آزمایش هم داده ام،کم خونی هم ندارم.ولی مبتلا به دیابت هستم.خواستم بدانم چطور میتوانم این مسئله را حل نمایم.
  ممنون می‌شوم مرا راهنمایی فرمائید
  التماس دعا
  خدانگهدار

 244. عبدالله گفت:

  خیلی عالیه ولی من سئوالی دارم از آقای سید ضیائی که درمان خارش زیر تخمدان و کشاله ران در مردان چیست و سبب آن خوردن سبزی جات از قبیل سیر و پیاز و … می باشد . لطفا جواب مرحمت فرمایید . متشکرم

 245. میلاد گفت:

  اگه امکان هست از ام اس بگویید ممنون میشوم استاد گرامی

 246. فرشته گفت:

  باسلام
  روی صورتم لکه های قهوه ای رنگی هست(پیشانی بین دوابرو، روی پل بینی و گونه هام )که فکرکنم ملاسما باشد، و اعتماد به نفسم را بشدت پائین آورده و از نظر روحی مرا آزار میدهد، لطفا مرا راهنمایی کنید، باتشکر

 247. هادی گفت:

  سلام
  من لاغری مفرط دارم قد ۱۷۳ وزن ۴۹ تورو خدا یکی کمک کنه حدود ۲۰ کیلو گرم کم دارم درمان استاد ضیایی واسه لاغری چی هست میخوام چاق شم؟؟؟؟؟

 248. احمد گفت:

  سلام
  من ۴۴سالمه که مشکل ازواسپرمی دارم در حد ۵ _۶, اسپرم .لطفا شما ما را راهنمایی کنید
  با تشکر احمد از تهران

 249. علی گفت:

  سلام و احترام
  سالهاست کولیت اولسروز (التهاب روده با اسهال خونی) دارم انواع داروهای گیاهی و شیمیایی مصرف کرده ام اما نتیجه نداشته است. لطفا اگر درمان دارد معرفی و راهنمایی کنید. با تشکر

 250. ثنا گفت:

  سلام خدا قوت جلسات طب النبی یه جاهایی دیدم ۶۹ جلسه بود ولی اینجا به راحتی میشه لینکها رو دریافت اگه ممکنه در این صورت که ۶۹ جلسه هست بقیش هم بذارید اگه بازم سخنرانی قابل دانلود در زمینه طب اسلامی هست ممنون میشم بازم قرار بدید

 251. اصغر گفت:

  با سلام بنده مدت حدود ۹ سال هست که دیسک کمر دارم و برخی دکترها میگن سورخوردگی مهره نیز هست بیشتر مواقع اذیتم مکند و بیشتر درد در یکی از پاهایم می باشد و همچنین موقع بیدار شدن و وقتی از حالت نشسته بلند می شوم در ناحیه کمرم نیز گرفتگی میباشد تا به مدت حدودا نیم ساعت تا گرم شود و بتوانم خوب راه بروم

 252. امین گفت:

  سلام سوالی داشتم . مادر من سنگ کیسه صفرا داره و حدودا ۲ سانت ابعاد داره . می خواستم بدونم حجت الاسلام دکتر ضیایی برای این بیماری چه درمانی پیشنهاد میدن.

 253. سیدهادی گفت:

  سلام خسته نباشید برادرم شقاق روده دارد وگاها خون ریری دارد با خارش شدید اقای دکترضیایی چه درمانی پیشنهاد می کنندمتشکرم

 254. داود گفت:

  باسلام.
  چند سالى هست غده هاى چربى زیر پوستى در قسمتهاى دست,پا,کمر بنده به وجود آمده و چند بار هم دکتر رفتم ولى گفتند درمانى ندارد تنها راهش جراحیه و در صورت جراحى غده هاى چربى مجددا بوجود میایند شما چه روشى را تجویز میکنید
  باتشکر

 255. سعید گفت:

  درباره عدم نعوظ صبح گاهی ۳۳سالمه تاحالا نعوظ صبح گاهی نداشتم

 256. هادی گفت:

  سلام ۳۴ سالمه کم خونی آنمی با هموگلوبین ۹ یا ۱۰ دارم می خواستم
  یک نسخه طبی جهت کنترل این عارضه بفرمایند ازانجاکه درمان قطعی تابحال تداشته است
  انشا الله امام رضا ع شمارا حفظ بفرمایند.

 257. هادی گفت:

  سلام وقت بخیر خدا قوت
  خانمی ۲۵ساله هستم ۲فرزند ۵و۳ساله پسرو دختر دارم وقرص ضدبارداری مصرف می کنم
  همانژیوم کبدی در ابعاد ۲۵ در۱۹ میلی متری دارم نظر شما دررفع این عارضه مایه سلامتی ماست خیلی ممنون.درضمن غیر از مصرف قرصهای بارداری و ..درطب سنتی چه روشی جهت پیشگیری ازبارداری وجود دارد .

 258. حسینی گفت:

  مجموعه کامل سخنرانی های آیت الله دکترسید حسن ضیایی ۱۲ DVD
  بیش از صدها ساعت سخنرانی به صورت تصویری
  این مجموعه به همراه جزوات استاد به صورت فایل pdf میباشد.
  آدرس لینک: http://www.yasinsoft.ir/product/25

 259. حسینی گفت:

  قابل توجه عزیزانی که دنبال سختنرانی استاد تبریزیان هستند:
  مجموعه کامل سلسله جلسات طب اسلامی حضرت آیت الله تبریزیان ( ۴۵ حلقه DVD تصویری) شامل جلد ۱و۲و۳و۴
  آدرس لینک: http://www.yasinsoft.ir/product/category/332

 260. re گفت:

  khoda khiar ton bedehad

 261. فائزه گفت:

  سلام من ۲۷سالمه ۳باربارداری پوچ داشتم ازمایش ژنتیک فقط لخته شدن خون منوتشخیص داده شوهرم مشکلی ندارن دحدنرمال میباشند دگتراگفتن خیلی علت داره ومال شماامکانش هست که ازمشکلات کروموزومی تخمکت باشه امکانش هست کل تخمک هاتون پوچ باشه طب سنتی هم میگه بعضی هاجواب میگیره بعضی هانه من چه بخورم چه نخورم تاحاملگی سالم داشته باشم ایاامکانش هست من یه بچه سالم باتشکیل قلب داشته باشم.باتشکر

 262. فائزه گفت:

  سلام درضمن یادم رفت بگمبگم که درموردهمون علت بارداری پوچ.من خودشم پلی کیستیک هستم ودرمان بارداری پوچ رواقای ضیائی چه پیشنهادمیکنن

 263. mm گفت:

  سلام

  تا دوشنبه فرصت دارید تا ایمیل من رو از پست زیر حذف کنید وگرنه مجبور میشم از طریق پلیس فتا اقدام کنم

  https://www.zahra-media.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-60-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86/

 264. علی گفت:

  مجموعه کامل سخنرانی های آیت الله دکترسید حسن ضیایی ۱۲ DVD
  بیش از صدها ساعت سخنرانی به صورت تصویری
  این مجموعه به همراه جزوات استاد به صورت فایل pdf میباشد.
  آدرس لینک: http://www.yasinsoft.ir/product/25

 265. علی گفت:

  با سلام لطفا راه حلی برای رفع بوی دهان بفرمایید حدودا ۴سال گرفتار این دردم همه پزشک و دکتری رفتم اما فایده ای نداشته با تشکر

  • محمد گفت:

   سلام لیمو ترش عالیه..
   بخاطر وجود خاصیت ضد باکتریایی کمک کننده خوبی برای از بین بردن بوی دهان است پس بهتر است بعد غذا یک لیمو ترش را روی زبان و دندان گذاشته و کم کم آب آن را بخورید . علاوه بر رفع بوی دهان لیمو از التهاب و جوش لثه جلو گیری می کند .

 266. مونا گفت:

  ممنون از همه مومنانی که راجع به استاد ضیایی اطلاعات در اختیار دیگران گذاشتن. اجرتون با خدای متعال.حاجت روا بشید

 267. سلام مطلب فوق العاده ی داری خیلی دوستش داشتم نمیدونم چطور از شما قد دانی کنم فقط به دوستام توصیه میکنم از سایتتون دیدن کنند این شعر هم هدیه به شما من از میان واژه‌های زلال « دوستی » را برگزیده‌ام ، آن‌جا که برف‌های تنهایی آب می‌شوند در صدای تابستانی یک دوست . . .

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت