دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

پخش شده از : آی فیلم

سال پخش: ۹۴

مدت زمان تقریبی هر قسمت : ۵۰ دقیقه

 

دانلود قسمت ۰۰۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۰۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۰۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۰۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۰۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۰۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۰۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۰۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۱۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۲۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۳۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۴۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۵۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۶۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۷۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۸۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۰۹۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۰ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۱ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۲ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۳ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۴ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۵ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۶ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۷ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۸ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۰۹ با لینک مستقیم

دانلود قسمت ۱۱۰ با لینک مستقیم

پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم:

(در معراج) از هیچ آسمانی گذر نکردم مگر اهلش را مشتاق دیدار علی بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام دیدم، و در بهشت هیچ پیغمبری نبود مگر اشتیاق دیدار علی بی ابی‌طالب علیه‌السلام را داشت.

الریاض النضره، ج ٣، ص ١٢٠ ـ ذخائر العقبی، ص ۶۴

اگر تمام درختان قلم، و دریاها جوهر، و جنیّان حسابگر و آدمیان نویسنده شوند نخواهند توانست فضائل علی بن‌ ابی‌طالب علیه‌السلام را اِحصا و شمارش نمایند!

تذکره الخواص سبط ابن الجوزی، ص ١٣ ـ کفایه‌الطالب گنجی شافعی، ص ١٢۴ـ١٢٣

محافل خود را با ذکر و یاد علی(ع) مُزیّن نمائید.

مناقب ابن مغازلی، ص ٢١١

روزی که قیامت برپا می‌شود و پل صراط بر کناره جهنم نصب می‌گردد هیچ کس حق عبور از آن را نخواهد داشت مگر اینکه برگه اجازه علی بن ابی‌طالب را به همراه داشته باشد.

مناقب ابن مغازلی، ص ١۴٢ ـ فرائدالسمطین، ج ١، ص ٢٨٩

محبت و دوستی علی بن ابی‌طالب گناهان را نابود می‌کند همانند آتش که هیزم را می‌خورد و نابود می‌نماید.

کنزالعمال، ج ١١، ص ۶٢١ ـ‌ الفردوس، ج ٢، ص ١۴٢ ـ‌ الریاض النضره، ج ٣، ص ١٩٠

سوگند به آن کس که جانم در دست اوست اگر بیم آن نبود که گروهی از امت من درباره تو همان چیزی را که ترسایان درباره عیس بن مریم گفتند ،بگویند، امروز درباره تو سخنی می گفتم که بر هیچ مسلمانی نمی گذشتی ، جز آنکه خاک پایت را به عنوان تبرک بر می داشت.
معجم کبیر طبرانی ج ۱ ص ۳۲۰

کسی که در حق علی شک کند کافر است
بحار النوار ج ۳۸ ص ۱۳۵

یا علی! هر کس از امّت من تو را دشمن بدارد، دیگر برای من مهم نیست او یهودی خواهد مرد یا مسیحی!

الفردوس، ج ۵، ص ٣١۶ـ مناقب ابن مغازلی، ص ۵٠

احدی از پل صراط عبور نخواهد کرد مگر کسی که علی برای او جواز عبور بنویسید
الریاض النصره ج ۳ ص ۱۳۷

سرلوحه نامه اعمال مومن محبت علی بن ابی طالب است
تاریخ بغداد ج ۴ ص ۴۱۰

مثل علی بین شما همچون مثل کعبه پوشیده است.نگاه کردن بر آن عبادت و آهنگ او نمودن واجب است.
مناقب علی ابن ابی طالب ص ۱۰۷

ای علی اگر کسی خدا را به اندازه نوح عبادت کند و همسنگ کوه احد در راه خدا طلا انفاق کند و ان مقدار عمر کند که هزار بار با پای پیاده حج به جای آورد و سپس در میان صفا و مروه مظلومانه کشته شد اگر ولایت تو را نپذیرد بوی بهشت به مشامش نمی رسد و داخل بهشت نمی شود.
مناقب خوارزمی ص ۶۸

همانا خدا از نور صورت علی بن ابی طالب فرشتگانی آفریده که (خداوند را) تسبیح گویند و تقدیس نمایند و ثواب آن را برای دوستان علی و دوستان فرزندانش ثبت و ضبط کنند.
مقتل الحسین ج ۱ ص ۹۷

ای علی تو مثل سوره قل هو الله احد هستی.هر کس تو را در دل دوست بدارد گوئی یک سوم قران را خوانده است و هر کس تو را در دل دوست بدارد و با زبانش تو را یاری کند گوئی دو سوم قران را خوانده است و هر کس تو را در دل دوست بدارد و با زبانش تو را یاری کند و با دستش به یاریت بیاید همه قران را تلاوت کرده است.
تفسیر نورالثقلین ج۵ ص ۷۰۱

اگر تمام مردم در دوستی و محبت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام یکدل بودند و وحدت کلمه داشتند خداوند آتش جهنم را هرگز نمی‌آفرید!

مقتل‌الحسین خوارزمی، ج ١، ص ٣٨ ـ الفردوس، ج ٣، ص ٣٧٣

4828 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. قدیس گفت:

  با سلام
  قسمتهای آخر رو نمیذارین؟

 2. معراج گفت:

  لطفا سریال بیدار باش را با کیفیت بالا بزارید ممنون

 3. محمد گفت:

  سلام. خیلی سریال خوبی هست بخلاف تبلیغات منفی که علیه اش شده، فضای فیلم خیلی خوب هست و تماشاگر به راحتی وارد داستان می شود و حس همراهی را با شخصیت های داستان دارد. خیلی سریال خوش ساختی هست. ممنون.

 4. مهدی گفت:

  سلام لینک ها کار نمیکنن

دسته بندی

اسکرول بار